405 câu hỏi và đáp án luật Giao thông đường bộ

Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?

Đường bộ gồm:

1 - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ.

2 - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

3 - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ

ppt406 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 27/07/2018 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 405 câu hỏi và đáp án luật Giao thông đường bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 C©u 1 : §¸p ¸n : 21 C©u 2 : §¸p ¸n : 32 C©u :3 §¸p ¸n :13 C©u :4 §¸p ¸n :14 C©u :5 §¸p ¸n :25 C©u 6 §¸p ¸n :16 C©u 7 §¸p ¸n :7 C©u 8 §¸p ¸n :18 C©u 9 §¸p ¸n :39 C©u 10 §¸p ¸n :110 C©u11 §¸p ¸n :111 C©u 12 §¸p ¸n :212 C©u13 §¸p ¸n :313 C©u 14 §¸p ¸n : 214 C©u15 §¸p ¸n : 115 C©u16 §¸p ¸n : 416 C©u17 §¸p ¸n : 417 C©u18 §¸p ¸n : 418 C©u19 §¸p ¸n : 319 C©u20 §¸p ¸n : 220 C©u21 §¸p ¸n : 221 C©u22 §¸p ¸n : 422 C©u23 §¸p ¸n :223 C©u24 §¸p ¸n : 324 C©u 25 §¸p ¸n : 125 C©u 26 §¸p ¸n : 226 C©u 27 §¸p ¸n : 227 C©u28 §¸p ¸n : 128 C©u29 §¸p ¸n : 229 C©u30 §¸p ¸n : 130 C©u31 §¸p ¸n : 431 C©u32 §¸p ¸n : 332 C©u33 §¸p ¸n : 433 C©u34 §¸p ¸n : 334 C©u35 §¸p ¸n : 135 C©u36 §¸p ¸n : 436 C©u37 §¸p ¸n : 437 C©u38 §¸p ¸n : 338 C©u39 §¸p ¸n : 439 C©u40 §¸p ¸n : 440 C©u41 §¸p ¸n : 341 C©u42 §¸p ¸n : 242 C©u43 §¸p ¸n : 143 C©u44 §¸p ¸n : 444 C©u45 §¸p ¸n : 345 C©u46 §¸p ¸n : 346 C©u47 §¸p ¸n : 247 C©u48 §¸p ¸n : 448 C©u49 §¸p ¸n : 149 C©u50 §¸p ¸n : 250 C©u51 §¸p ¸n :51 C©u52 §¸p ¸n : 52 C©u53 §¸p ¸n : 453 C©u54 §¸p ¸n : 154 C©u55 §¸p ¸n : 255 C©u56 §¸p ¸n : 256 C©u57 §¸p ¸n : 157 C©u58 §¸p ¸n : 258 C©u59 §¸p ¸n : 259 C©u60 §¸p ¸n : 260 C©u61 §¸p ¸n : 461 C©u62 §¸p ¸n : 262 C©u63 §¸p ¸n :63 C©u64 §¸p ¸n : 264 C©u65 §¸p ¸n :4 65 C©u66 §¸p ¸n : 166 C©u67 §¸p ¸n : 167 C©u68 §¸p ¸n : 468 C©u69 §¸p ¸n : 369 C©u70 §¸p ¸n : 370 C©u71 §¸p ¸n : 271 C©u72 §¸p ¸n : 372 C©u73 §¸p ¸n : 373 C©u74 §¸p ¸n :74 C©u75 §¸p ¸n : 475 C©u76 §¸p ¸n : 276 C©u77 §¸p ¸n : 277 C©u78 §¸p ¸n : 378 C©u79 §¸p ¸n : 279 C©u80 §¸p ¸n : 380 C©u81 §¸p ¸n : 381 C©u82 §¸p ¸n : 482 C©u83 §¸p ¸n : 383 C©u84 §¸p ¸n :384 C©u85 §¸p ¸n : 185 C©u86 §¸p ¸n : 386 C©u87 §¸p ¸n : 187 C©u88 §¸p ¸n : 488 C©u89 §¸p ¸n : 189 C©u90 §¸p ¸n : 290 C©u91 §¸p ¸n : 391 C©u92 §¸p ¸n : 192 C©u93 §¸p ¸n : 193 C©u94 §¸p ¸n : 394 C©u95 §¸p ¸n : 195 C©u96 §¸p ¸n : 496 C©u97 §¸p ¸n : 397 C©u98 §¸p ¸n : 498 C©u99 §¸p ¸n : 399 C©u100 §¸p ¸n : 2100 C©u 101 §¸p ¸n : 2101 C©u 102 §¸p ¸n : 4102 C©u103 §¸p ¸n : 4103 C©u 104 §¸p ¸n : 3104 C©u 105 §¸p ¸n : 4105 C©u 106 §¸p ¸n : 4106 C©u 107 §¸p ¸n : 2107 C©u 108 §¸p ¸n : 1108 C©u 109 §¸p ¸n : 4109 C©u 110 §¸p ¸n : 2110 C©u 111 §¸p ¸n : 2111 C©u 112 §¸p ¸n : 2112 C©u 113 §¸p ¸n : 4113 C©u 114 §¸p ¸n : 3114 C©u 115 §¸p ¸n : 1115 C©u 116 §¸p ¸n : 2116 C©u 117 §¸p ¸n : 2117 C©u 118 §¸p ¸n : 3118 C©u 119 §¸p ¸n : 2119 C©u 120 §¸p ¸n : 1120 C©u 121 §¸p ¸n : 2121 C©u 122 §¸p ¸n : 4122 C©u 123 §¸p ¸n : 3123 C©u 124 §¸p ¸n : 1124 C©u 125 §¸p ¸n : 3125 C©u 126 §¸p ¸n : 3126 C©u 127 §¸p ¸n : 4127 C©u128 §¸p ¸n : 2128 C©u §¸p ¸n :129 C©u §¸p ¸n :130 C©u §¸p ¸n :131 C©u §¸p ¸n :132 C©u §¸p ¸n :133 C©u §¸p ¸n :134 C©u §¸p ¸n :135 C©u §¸p ¸n :136 C©u §¸p ¸n :137 C©u §¸p ¸n :138 C©u §¸p ¸n :139 C©u §¸p ¸n :140 C©u §¸p ¸n :141 C©u §¸p ¸n :142 C©u §¸p ¸n :143 C©u §¸p ¸n :144 C©u §¸p ¸n :145 C©u §¸p ¸n :146 C©u §¸p ¸n :147 C©u §¸p ¸n :148 C©u §¸p ¸n :149 C©u §¸p ¸n :150 C©u §¸p ¸n :151 C©u §¸p ¸n :152 C©u §¸p ¸n :153 C©u §¸p ¸n :154 C©u §¸p ¸n :155 C©u §¸p ¸n :156 C©u §¸p ¸n :157 C©u §¸p ¸n :158 C©u §¸p ¸n :159 C©u §¸p ¸n :160 C©u §¸p ¸n :161 C©u §¸p ¸n :162 C©u §¸p ¸n :163 C©u §¸p ¸n :164 C©u §¸p ¸n :165 C©u §¸p ¸n :166 C©u §¸p ¸n :167 C©u §¸p ¸n :168 C©u §¸p ¸n :169 C©u §¸p ¸n :170 C©u §¸p ¸n :171 C©u §¸p ¸n :172 C©u §¸p ¸n :173 C©u §¸p ¸n :174 C©u §¸p ¸n :175 C©u §¸p ¸n :176 C©u §¸p ¸n :177 C©u §¸p ¸n :178 C©u §¸p ¸n :179 C©u §¸p ¸n :180 C©u §¸p ¸n :181 C©u §¸p ¸n :182 C©u §¸p ¸n :183 C©u §¸p ¸n :184 C©u §¸p ¸n :185 C©u §¸p ¸n :186 C©u §¸p ¸n :187 C©u §¸p ¸n :188 C©u 188 §¸p ¸n : 4189 C©u §¸p ¸n :190 C©u §¸p ¸n :191 C©u §¸p ¸n :192 C©u §¸p ¸n :193 C©u §¸p ¸n :194 C©u 194 §¸p ¸n : 1195 C©u §¸p ¸n :196 C©u §¸p ¸n :197 C©u §¸p ¸n :198 C©u §¸p ¸n :199 C©u §¸p ¸n :200 C©u §¸p ¸n :201 C©u §¸p ¸n :202 C©u §¸p ¸n :203 C©u §¸p ¸n :204 C©u §¸p ¸n :205 C©u §¸p ¸n :206 C©u §¸p ¸n :207 C©u §¸p ¸n :208 C©u §¸p ¸n :209 C©u §¸p ¸n :210 C©u §¸p ¸n :211 C©u §¸p ¸n :212 C©u §¸p ¸n :213 C©u §¸p ¸n :214 C©u §¸p ¸n :215 C©u §¸p ¸n :216 C©u §¸p ¸n :217 C©u §¸p ¸n :218 C©u §¸p ¸n :219 C©u §¸p ¸n :220 C©u §¸p ¸n :221 C©u §¸p ¸n :222 C©u §¸p ¸n :223 C©u §¸p ¸n :224 C©u §¸p ¸n :225 C©u §¸p ¸n :226 C©u §¸p ¸n :227 C©u §¸p ¸n :228 C©u §¸p ¸n :229 C©u §¸p ¸n :230 C©u §¸p ¸n :231 C©u §¸p ¸n :232 C©u §¸p ¸n :233 C©u §¸p ¸n :234 C©u §¸p ¸n :235 C©u §¸p ¸n :236 C©u §¸p ¸n :237 C©u §¸p ¸n :238 C©u §¸p ¸n :239 C©u §¸p ¸n :240 C©u §¸p ¸n :241 C©u §¸p ¸n :242 C©u §¸p ¸n :243 C©u §¸p ¸n :244 C©u §¸p ¸n :245 C©u §¸p ¸n :246 C©u §¸p ¸n :247 C©u §¸p ¸n :248 C©u §¸p ¸n :249 C©u §¸p ¸n :250 C©u 250 §¸p ¸n :2BiÓn cÊm m« t« CÊm tÊt c¶ c¸c xe m« t«. Trõ xe g¾n m¸yBiÓn cÊm xe t¶i CÊm xe t¶I 3,5T trë lªn. CÊm m¸y kÐo ®i vµo.BiÓn cÊm « t« CÊm tÊt c¶ c¸c xe « t«. Trõ xe m« t« hai b¸nh, xe g¾n m¸y251 C©u §¸p ¸n :252 C©u §¸p ¸n :253 C©u §¸p ¸n :254 C©u §¸p ¸n :255 C©u §¸p ¸n :256 C©u §¸p ¸n :257 C©u §¸p ¸n :258 C©u §¸p ¸n :259 C©u §¸p ¸n :260 C©u §¸p ¸n :261 C©u §¸p ¸n :262 C©u §¸p ¸n :263 C©u §¸p ¸n :264 C©u §¸p ¸n :265 C©u §¸p ¸n :266 C©u §¸p ¸n :267 C©u §¸p ¸n :268 C©u §¸p ¸n :269 C©u §¸p ¸n :270 C©u §¸p ¸n :271 C©u §¸p ¸n :272 C©u §¸p ¸n :273 C©u §¸p ¸n :274 C©u §¸p ¸n :275 C©u §¸p ¸n :276 C©u §¸p ¸n :277 C©u §¸p ¸n :278 C©u §¸p ¸n :279 C©u §¸p ¸n :280 C©u §¸p ¸n :281 C©u §¸p ¸n :282 C©u §¸p ¸n :283 C©u §¸p ¸n :284 C©u §¸p ¸n :285 C©u §¸p ¸n :286 C©u §¸p ¸n :287 C©u §¸p ¸n :288 C©u §¸p ¸n :289 C©u §¸p ¸n :290 C©u §¸p ¸n :291 C©u §¸p ¸n :292 C©u §¸p ¸n :293 C©u §¸p ¸n :294 C©u §¸p ¸n :295 C©u §¸p ¸n :296 C©u §¸p ¸n :297 C©u §¸p ¸n :298 C©u §¸p ¸n :299 C©u §¸p ¸n :300 C©u §¸p ¸n :301 C©u §¸p ¸n :302 C©u §¸p ¸n :303 C©u §¸p ¸n :304 C©u §¸p ¸n :305 C©u §¸p ¸n :306 C©u §¸p ¸n :307 C©u §¸p ¸n :308 C©u §¸p ¸n :309 C©u §¸p ¸n :310 C©u §¸p ¸n :311 C©u §¸p ¸n :312 C©u §¸p ¸n :313 C©u §¸p ¸n :314 C©u §¸p ¸n :315 C©u §¸p ¸n :316 C©u §¸p ¸n :317 C©u §¸p ¸n :318 C©u §¸p ¸n :319 C©u §¸p ¸n :320 C©u §¸p ¸n :321 C©u §¸p ¸n :322 C©u §¸p ¸n :323 C©u §¸p ¸n :324 C©u §¸p ¸n :325 C©u §¸p ¸n :326 C©u §¸p ¸n :327 C©u §¸p ¸n :328 C©u §¸p ¸n :329 C©u §¸p ¸n :330 C©u §¸p ¸n :331 C©u §¸p ¸n :332 C©u §¸p ¸n :333 C©u §¸p ¸n :334 C©u §¸p ¸n :335 C©u §¸p ¸n :336 C©u §¸p ¸n :337 C©u §¸p ¸n :338 C©u §¸p ¸n :339 C©u §¸p ¸n :340 C©u §¸p ¸n :341 C©u §¸p ¸n :342 C©u §¸p ¸n :343 C©u §¸p ¸n :344 C©u §¸p ¸n :345 C©u §¸p ¸n :346 C©u §¸p ¸n :347 C©u §¸p ¸n :348 C©u §¸p ¸n :349 C©u §¸p ¸n :350 C©u §¸p ¸n :351 C©u §¸p ¸n :352 C©u §¸p ¸n :353 C©u §¸p ¸n :354 C©u §¸p ¸n :355 C©u §¸p ¸n :356 C©u §¸p ¸n :357 C©u §¸p ¸n :358 C©u §¸p ¸n :359 C©u §¸p ¸n :360 C©u §¸p ¸n :361 C©u §¸p ¸n :362 C©u §¸p ¸n :363 C©u §¸p ¸n :364 C©u §¸p ¸n :365 C©u §¸p ¸n :366 C©u §¸p ¸n :367 C©u §¸p ¸n :368 C©u §¸p ¸n :369 C©u §¸p ¸n :370 C©u §¸p ¸n :371 C©u §¸p ¸n :372 C©u §¸p ¸n :373 C©u §¸p ¸n :374 C©u §¸p ¸n :375 C©u §¸p ¸n :376 C©u §¸p ¸n :377 C©u §¸p ¸n :378 C©u §¸p ¸n :379 C©u §¸p ¸n :380 C©u §¸p ¸n :381 C©u §¸p ¸n :382 C©u §¸p ¸n :383 C©u §¸p ¸n :384 C©u §¸p ¸n :385 C©u §¸p ¸n :386 C©u §¸p ¸n :387 C©u §¸p ¸n :388 C©u §¸p ¸n :389 C©u §¸p ¸n :390 C©u §¸p ¸n :391 C©u §¸p ¸n :392 C©u §¸p ¸n :393 C©u §¸p ¸n :394 C©u §¸p ¸n :395 C©u §¸p ¸n :396 C©u §¸p ¸n :397 C©u §¸p ¸n :398 C©u §¸p ¸n :399 C©u §¸p ¸n :400 C©u §¸p ¸n :401 C©u §¸p ¸n :402 C©u §¸p ¸n :403 C©u §¸p ¸n :404 C©u §¸p ¸n :405 C©u 405 §¸p ¸n :3406

File đính kèm:

  • ppt405 cau hoi dap va Luat GTDBVN.ppt