Access - Bài 6: Biểu mẫu (form)

Biểu mẫu (Form) là đối tượng của ACCESS được thiết kế để:

 - Hiển thị, xem, nhập và sửa dữ liệu một cách thuận tiện.

- Thực hiện các thao tác thông qua nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

-Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng ở chế độ trang dữ liệu.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Access - Bài 6: Biểu mẫu (form), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 6biểu mẫu (form)1. Khái niệm  Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng ở chế độ trang dữ liệu.Biểu mẫu (Form) là đối tượng của ACCESS được thiết kế để:  Hiển thị, xem, nhập và sửa dữ liệu một cách thuận tiện.  Thực hiện các thao tác thông qua nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).Biểu mẫuSo sánh cách cập nhật trực tiếp với bảng và cách sử dụng biểu mẫu ?Một bảng hiển thị nhiều bản ghi cùng một lúc thành hàng và cột Biểu mẫu thường hiện từng bản ghi.Biểu mẫu có thể nhập và hiển thị dữ liệu cho các trường từ nhiều bảngĐể nhập dữ liệu cho một bảng có thể tạo nhiều biểu mẫu khác nhau phục vụ cho các nhóm người dùng có quyền hạn khác nhau.Nhập và hiển thị dữ liệu cho một bảng ở chế độ trang dữ liệu. Sử dụng biểu mẫu thuận tiện hơnbảngBiểu mẫu2. Tạo biểu mẫu mớiCách 1: Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu mẫu.Cách 2: 	Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ.B1: Nháy đúp Create form by using wizard B2: Trong hộp thoại Form wizard Chọn nguồn dữ liệu Table/QueriesChọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ô Available FieldsChọn Next để tiếp tụcB3: Chọn cách bố trí các trường trên biểu mẫuB4: Chọn kiểu biểu mẫuChọn Next để tiếp tụcChọn Next để tiếp tụcB5: Đặt tên biểu mẫuChọn Open the form to view or enter information để xem và nhập dữ liệuChọn Modify the form’s design để sửa thiết kế biểu mẫu.Chọn Finish để kết thúc3. các chế độ làm việc của biểu mẫu1. Chế độ biểu mẫu: Là chế độ có giao diện thân thiện được sử dụng để cập nhật dữ liệu Để làm việc với chế độ biểu mẫu, thực hiện: Cách 1: Nháy đúp chuột ở tên biểu mẫu. Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút 2. Chế độ thiết kế: Là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới. Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện: Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút  Cách 2: Nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu.Các thao tác thực hiện trong chế độ thiết kế* Thay đổi nội dung các tiêu đề* Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu.* Thêm, bớt, thay đổi kích thước các trường.* Di chuyển các trường.Nháy nút Save để lưu biểu mẫuBiểu mẫu (FORM)1. Khái niệmBiểu mẫu là một đối tượng của ACCESS để xem, nhập, sửa dữ liệu một cách thuận tiện.2. Tạo biểu mẫu mới3. Các Chế độ làm việc với biểu mẫu - Chế độ biểu mẫu - Chế độ thiết kế.ghi nhớ

File đính kèm:

  • ppton tap.ppt
Bài giảng liên quan