Bài dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới - Lê Thị Thanh Hoài

Câu 1: Luật bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan đến bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ minh họa 2 khái niệm bất kỳ.

Đại biểu Trần Thành Long (TP.HCM) đang phát biểu thảo luận về dự án Luật bình đẳng giới

Trả lời:

Theo Điều 5 của luật bình đẳng giới quy định 8 thuật ngữ về bình đẳng giới. Nội dung như sau:

1. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

2. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.

3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

5. Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

 

doc7 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới - Lê Thị Thanh Hoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Luật Bình đẳng giới quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm:
a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội,.. b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm .ới.
 Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:
a) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ ... b) Lao động nữ khu vực nông thôn ., .. theo quy định của pháp luật.
 Theo Khoản 3 điều 13 Luật Bình đẳng giới quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm:
a) Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động;
b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ;
c) Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.
 Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm:
a) Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia ..;
b) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ  Những biện pháp khác
a) Quy định tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia, thụ hưởng;
b) Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam;
c) Hỗ trợ để tạo điều kiện, cơ hội cho nữ hoặc nam;
d) Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam;
đ) Quy định nữ được quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam;
e) Quy định việc ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam; 
Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020 từ 25% trở lên; tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 và 115/100 vào năm 2020.  
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.
Với mục tiêu này, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020 từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2015 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%. nữ.
Cũng theo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, một mục tiêu cơ bản khác là bảo đảm bình đẳng giới h không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 và 115/100 vào năm 2020. Đến năm 2015, mục tiêu sẽ giảm 60% và đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hóa, thông tin mang định kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cũng đặt chỉ tiêu đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 
Câu 3:Nêu những quy định về nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động? Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào? 
Trả lời: 
Các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc chênh lệch về mức tiền lương, tiền công của những người lao động có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Áp dụng các điều kiện khác nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ;
b) Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế lao động nam hoặc lao động nữ vì lý do giới tính, . do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại khoản 1.
Chế độ nghỉ thai sản hiện hành theo quy định của Luật lao động
1. Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ quy định, tuỳ theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. 
2. Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động. 
Câu 4: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? Bằng hiểu biết của mình hãy nêu tên đầy đủ của các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng và Nhà nước ta.
Trả lời: 
Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.
- Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 25% trở lên; nhiệm kỳ 2016 – 2020 trên 35%.
- Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
- Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Bộ Chính trị: Đồng chí Tòng Thị Phóng
Ban Bí thư: Đồng chí Hà Thị Khiết
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân
Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - . QH
Đồng chí . - Phó Chủ tịch QH
UBTVQH: Bà Trương Thị Mai .
Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ..
Phó Chủ tịch nước: Đồng chí Nguyễn Thị ..
Chính phủ: Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ 
Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng ..
Câu 5: Từ những tình huống, câu chuyện thực tế trong cuộc sống, hãy viết một bài tối đa 1500 từ về cá nhân hoặc tập thể điển hình hoặc chia sẻ câu chuyện, sự kiện ấn tượng trong việc thực hiện bình đẳng giới.
Trả lời: 
Từ kịch đến  đời!
Trong tọa đàm “Chị em của Nora – Quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình” Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thanh Hoà nói, Việt Nam tuy có nhiều tiến bộ bình đẳng giới nhưng định kiến vẫn còn. 
“Chị em của Nora – Quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình” là tên cuộc tọa đàm về bình đẳng giới do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH), Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam cùng Đại sứ quán Na Uy tổ chức sáng 27/3, tại Hà Nội.
Đây là một trong chuỗi các Hội thảo mang tên “Các chị em của Nora” được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới kể từ năm 2006, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà soạn kịch Na Uy Henrik Ibsen, tác giả vở kịch “Nhà búp bê” với Nora là tên nhân vật chính. Sự kiện văn hoá đặc biệt này nhằm khơi nguồn cho việc nhận thức các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới của phụ nữ trong gia đình và trong xã hội ở Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thanh Hoà cho rằng, trong gia đình, để đạt được bình đẳng giới, đòi hỏi các thành viên mà trước hết là vợ và chồng, cùng phải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên một cách công bằng, đồng thời cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Vở kịch "Nhà búp bê" với sự tham gia của NSND Lê Khanh vai nữ chính đã thu hút đông đảo công chúng Hà Nội. 
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, ở Việt Nam, tuy đã đạt được nhiều tiến bộ về 
bình đẳng giới nhưng định kiến giới vẫn còn tồn tại. Đó là tư tưởng trọng nam hơn nữ, như: công việc chăm sóc gia đình vẫn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm; phụ nữ và các bé gái vẫn thường phải “nhường nhịn” các điều kiện và cơ hội phát triển cho nam giới và các bé trai Những yếu tố này đã làm hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế,  “thực hiện tốt bình đẳng giới trong gia đình là biện pháp hữu hiệu để xây dựng một “tế bào” xã hội no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà nhấn mạnh.
Còn Đại sứ Na Uy Kjell Storlokken cho biết thêm, sự nổi loạn của Nora chống lại người đàn ông không xem cô là một con người, chống lại xã hội trao cho người phụ nữ rất ít quyền tự do, đã có giá trị biểu tượng to lớn. Trong 125 năm qua, tuyên bố nổi tiếng của Nora “trước khi trở thành một ai khác, tôi là một con người” đã trở thành ngọn hải đăng cho vô vàn phụ nữ trên thế giới. Trước đó, tối 26/3, Nhà hát Tuổi trẻ đã trình diễn lại vở kịch “Nhà búp bê” để các đại biểu tham dự nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc của Tọa đàm, có thêm thông tin làm cơ sở thảo luận những vấn đề liên quan. Vở kịch này khi ra mắt lần đầu tiên ở Châu Âu đã gây "sốc" bởi tính chất "phản tỉnh" vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội nó được coi như một dấu mốc khởi phát cho việc giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới. 
Câu 6: Theo anh chị, bản thân và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi anh chị đang sinh sống nên làm gì để thực hiện bình đẳng giới được tốt hơn.
Trả lời: 
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước các cấp đối với công tác phụ nữ, nhằm phấn đấu đến năm 2015, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực có sự bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, tạo đà cho sự thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020. Về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.
Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị
- Rà soát các quy định .
- Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực của cuộc sống .
- Xây dựng cơ chế đảm bảo thúc đẩy sự tham gia ..
- Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới .
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện ..
- Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho nữ .

File đính kèm:

  • docBai thi tim hieu chinh sach phap luat ve binh dang gioi.doc