Bài giảng Âm nhạc 5 Tiết 8: Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc

Em có cảm nhận gì về bài hát Reo vang bình minh?

Giai điệu trong sáng, vui tươi, lời ca giàu hình ảnh, bài hát như bức tranh phong cảnh buổi sáng đầy mầu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn, hấp dẫn.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc 5 Tiết 8: Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
gi¸o viªn d¹y: NguyÔn ThÞ HiÒn Tr­êng tiÓu häc Th­îng lanNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ dù giê, th¨m líp! M«n: ©m nh¹c líp 5a31Trò chơi: Khởi độngNét giai điệu sau nằm trong bài hát nào đã học?Nghe, quan sát âm hình tiết tấu đoán tên bài hátThứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010Âm nhạcTiết 8: Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc2Khởi động giọngMì i í i mà a á a à3Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010Âm nhạcTiết 8: Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc1. Nội dung 1: Ôn tập 2 bài hát * Hoạt động 1: Bài “Reo vang bình minh“Em hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu PhướcMúa vui, Thiếu nhi thế giới liên hoan, Lên đàng, Giải phóng Miền Nam, Tiến về Sài Gòn,Em có cảm nhận gì về bài hát Reo vang bình minh?Giai điệu trong sáng, vui tươi, lời ca giàu hình ảnh, bài hát như bức tranh phong cảnh buổi sáng đầy mầu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn, hấp dẫn.4Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010Âm nhạcTiết 8: Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc1. Nội dung 1: Ôn tập 2 bài hát * Hoạt động 1: Bài “Reo vang bình minh”* Hoạt động 2: Bài “Hãy giữ cho em bầu trời xanh” Trong bài hát, hình ảnh nào tượng trưng cho hoà bình?Em hãy hát một câu hoặc cả bài một bài hát khác có chủ đề về hoà bình?Để có được bầu trời xanh, cảnh buổi sáng bình minh đẹp như vậy mỗi chúng ta cần phải làm gì? 5Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010Âm nhạcTiết 8: Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc1. Nội dung 1: Ôn tập 2 bài hát 2. Nội dung 2: Nghe nhạc 678Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010Âm nhạcTiết 8: Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc9Bµi häc cña chóng ta ®Õn ®©y lµ hÕt.Chóc c¸c em häc tèt Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ10

File đính kèm:

  • pptReo vang binh minh.ppt
Bài giảng liên quan