Bài giảng Âm nhạc lớp 6 tiết 29: Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo

I. Tập đọc nhạc: TĐN số 9

- Nhịp3/4

- Nhịp lấy đà

- Cao độ: Ñoà, reâ, mi, pha, son, la

- Trường độ: nốt đen, nốt đen chấm dôi, nốt trắng, nốt trắng chấm dôi và nốt móc đơn.

- Kí hiệu âm nhạc: dấu luyến.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc lớp 6 tiết 29: Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giaùo aùn aâm nhaïc lôùp 6GV: Nguyeãn Moäng TrinhTröôøng THPT Ñaï Toâng* Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.* Tập đọc nhạc: TĐN số 9TIEÁT : 29I. Tập đọc nhạc: TĐN số 9- Nhịp- Nhịp lấy đà- Cao độ: Ñoà, reâ, mi, pha, son, la- Trường độ: nốt đen, nốt đen chấm dôi, nốt trắng, nốt trắng chấm dôi và nốt móc đơn.- Kí hiệu âm nhạc: dấu luyến.34- Âm hình tiết tấu:----++II. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.1. Nhạc sĩ Văn Chung:- Tên khai sinh là Mai Văn Chung. Sinh ngày 20 .6 .1914, quê ở Tiên Lữ Hưng Yên.- Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như: “Đếm sao”; “ Lì và sáo”; “ Trăng theo em rước đèn”; “ Lượn tròn, lượn khéo”;- Bài hát cho người lớn: “ Ba cô gái đảm; Bóng ai qua thềm, Bên hồ liễu - Nhạc sĩ Văn chung mất ngày 27.8. 1984.II. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.2. Bài hát: “Lượn tròn, lượn khéo”ĐẾMSAOCâu1. Giá trị một phách của nhịp bằng một hình nốt gì?42?1ĐEN?2Câu2. Tên một loài hoa trong bài hát “Đi cấy” ?SENCâu3. Tên một nhạc sĩ thiên tài người Áo ??3MÔDACâu4. Hình thức hai người cùng biểu diễn chung một bài là gì??4SONGCACâu5. Hình thức nhiều người cùng biểu diễn chung một bài là gì??5ĐỒNGCACâu6. Tác giả của bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là ai?PHONGNHÃ?6Chaøo taïm bieät caùc em

File đính kèm:

  • pptTiet 29 lop 6.ppt
Bài giảng liên quan