Bài giảng Địa lí Lớp 7 - Tiết 19, Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

khí bị ô nhiễm nặng nề.

- Nguyên nhân: khói bụi từ các nhà máy, phương tiện giao thông, do sự bất cẩn trong việc sử dụng năng lương nguyên tử , chất thải sinh hoạt của con người . . .

Hậu quả:

Cho biết tác hại của khí thải vào không khí?

ppt38 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 7 - Tiết 19, Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
§Þa lÝ7Kiểm tra bài cũNêu những vấn đề xã hội nảy sinh khi đô thị phát triển quá nhanh ở đới ôn hòa? Biên pháp giải quyết? ĐÁP ÁNNhững vấn đề của các đô thị ở đới ôn hoàÔ nhiễm không khí, nguồn nước, nạn kẹt xeVấn đề xã hộiNạn thất nghiệp, dân nghèo đô thị tăng, người vô gia cưVấn đề đô thịThiếu nhà ở, thiếu các công trình công cộngVấn đề về môi trườngTiết 19- Bài 17 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒABài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍa. Nguyên nhân:Nguyên nhân?Sự phát triển công nghiệpNguyên nhân?Phương tiện giao thôngCháy rừngNguyên nhân?Vụ nổ hạt nhânVụ nổ hạt nhânMỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍBài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍa. Nguyên nhânBài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍNguyên nhân: - Hiện trạng: bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề.- Nguyên nhân: khói bụi từ các nhà máy, phương tiện giao thông, do sự bất cẩn trong việc sử dụng năng lương nguyên tử , chất thải sinh hoạt của con người . . .b. Hậu quả:Khí thải Cháy rừng  Mưa axit 	Không khí bị ô nhiễm gây hậu quả gì?Khí SO2,CO2, COb. Haauj quarMưa AxitGây ra bệnh về đường hô hấpCho biết tác hại của khí thải vào không khí??30% bức xạ trở lại vũ trụKhí thải tạo thành lớp màng chắn không khí ở trên caoHâu Quả? Trái Đất nóng lên,Băng tanUng thư da, say nắng, hỏng mắt do đục thủy tinh thể...Lỗ thủng tầng ôzonTrong các hậu quả trên hậu quả nào nghiêm trọng nhất? Liên hệ ở nước ta để chứng minh?Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍNguyên nhân: b. Hậu quả: gây ra mưa axit, thủng tầng ôzon, tăng hiệu ứng nhà kính khiến cho Trái Đất nóng lên, ô nhiễm phóng xạ . . .Trong các hậu quả trên hậu quả nào nghiêm trọng nhất? Liên hệ ở nước ta để chứng minh?Hoa K× Trung Quèc Nga §øc NhËt B¶nN­ícL­îng khÝ th¶i (triÖu tÊn)BiÓu ®å 5 n­íc th¶i nhiÒu ®i«xin cacbon ( co 2 ) nhÊt thÕ giíi (triÖu tÊn)Khëi x­íng NghÞ ®Þnh th­ Ki«t«Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒABiệp pháp? Kí kết nghị định thư Ki- ô tô Giáo dục cộng đồng. Kiểm soát, xử lí khí thải . Sử dụng nhiên liệu sạch. Hạn chế sự gia tăng các loại phương tiệnBiệp PhápBài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍa. Nguyên nhânb. Hậu quảc. Biện pháp: kí kết Nghị định thư Ki- ô-tô.2. Ô NHIỄM NƯỚCCác nguồn nước nào bị ô nhiễm?Thời gian 3 phút321Nhóm 1,2 Nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục đối với ô nhiễm nước sông, nước ngầm? Nhóm 3,4 Nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục đối với ô nhiễm nước biển và đại dương?Yêu cầu: Thảo luận nhómÔ nhiễm sông ngòiÔ nhiễm biển và đại dươngNguyên nhânHậu quảBiện pháp- Nước thải của các nhà máy. Sử dụng nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu trên đồng ruộng. Chất thải sinh hoạtGây các bệnh ngoài da , bệnh đường ruột cho con người  Váng dầu và giàn khoan dầuTập trung nhiều đô thị ven biểnChất thải sinh hoạt- Tạo hiện tượng “Thuỷ triều đen”; “ Thuỷ triều đỏ” làm chết các sinh vật sống trong nước Xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt trước khi đổ vào cống r·nh, sông suối, biển  Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ2. Ô NHIỄM NƯỚCHiện Tượng “ Thủy Triều Đỏ ”Hiện tượng “ Thủy Triều Đen ”Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍNguyên nhân: Hiên trạng: các nguồn nước bị ô nhiễm : nước sông, nước biển, nước ngầm.Do chất thải sinh hoạt của các đô thị, hóa chất của các nhà máy , thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, sự cố tràn dầu . . .2. Ô NHIỄM NƯỚCb. Hậu quả: làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch . . .c. Biên pháp: xử lí chất thải công nghiệp và đô thị trước khi thải ra môi trường . . . 1) ¤ nhiÔm kh«ng khÝ * Nguyªn nh©n * HËu qu¶ * BiÖn ph¸p kh¾c phôc 2 ) ¤nhiÔm n­íc a) ¤ nhiÔm n­íc biÓn b) ¤ nhiÔm n­íc s«ng + Nguyªn nh©n + T¸c h¹i+ Ho¹t ®éng cña con ng­êi+ Ho¹t ®éng tù nhiªn + M­a a xÝt + HiÖu øng nhµ kÝnh + thñng tÇng « d«n + BiÖn ph¸p kh¾c phôc Kh«ng vÊt r¸c bõa b·i Xö lý n­íc th¶i Chó ý trong qu¸ tr×nh khai th¸c dÇu má xö lý nghiªm minh ®èi víi viÖc vi ph¹m lµm « nhiÔm m«i tr­êngBài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒANgày 5-6 hàng năm là ngày môi trường của thế giới* Gợi Ý - Thực trạng ô nhiễm: - Nguyên nhân: - Hậu quả - Biện pháp -Ý thức +Trách nhiệm của bản thân em đối với môi trường? + ý thức của cộng đồng?Qua bài học này, em hãy nêu những hiểu biết của em về vấn đề ô nhiễm môi trường của Việt Nam vµ địa phương em?HƯỚNG DẪN VỀ NHÀBài tập 1: (sgk Tr 58 )-Vẽ biểu đồ hình cột -Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên Tên biểu đồ?* Cách tính lượng khí thảiTổng lượng khí thải = DS x khí thải TB 1 ngườiHoa Kỳ = ?Pháp = ?1020Hoa KỳPháp Tên nước0Lượng khí thải (Tấn/ năm/ người)DÆn dß Làm BT 2 –SGK trang 58Chuẩn bị bài thực hành 18C¶m ¬n sù cã mÆt cña c¸c ThÇy c« gi¸oChóc c¸c em häc sinh lu«n häc tËp tèt

File đính kèm:

  • ppto nhiem moi truong doi on hoa.ppt