Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 9 - Chủ đề 2: Định hướng phát triển kinh tế _ xã hội của đất nước và địa phương

THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHIỆP HOÁ ?

@ Quá trình công nghiệp hoá đòi hỏi phải ứng dụng những công nghệ mới để làm cho sự phát triển kinh tế - xã hội đạt được tốc độ cao hơn, tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn .

@ Quá trình công nghiệp hoá tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phải theo xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

@ Quá trình công nghiệp để tạo ra những bước nhảy vọt về kinh tế, tạo điều kiện để “ đi tắt, đón đầu “ sự phát triển chung của khu vực và thế giới .

 

ppt10 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 9 - Chủ đề 2: Định hướng phát triển kinh tế _ xã hội của đất nước và địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HỒNG BÀNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ñaëng Höõu HoaøngGIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 9CHỦ ĐỀ 2ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ _ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHIỆP HOÁ ?@ Quá trình công nghiệp hoá đòi hỏi phải ứng dụng những công nghệ mới để làm cho sự phát triển kinh tế - xã hội đạt được tốc độ cao hơn, tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn .@ Quá trình công nghiệp hoá tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phải theo xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế .@ Quá trình công nghiệp để tạo ra những bước nhảy vọt về kinh tế, tạo điều kiện để “ đi tắt, đón đầu “ sự phát triển chung của khu vực và thế giới .CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂMCác trọng điểm phát triển trong một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến Để phát huy lợi thế của nước đi sau, cùng với việc tìm các giải pháp công nghệ phù hợp để đồng bộ hoá, nâng cấp, hiện đại hoá có chọn lọc cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện có, với tiềm lực khoa học và công nghệ đã tạo dựng được . Việt nam cần và có thể chủ động lựa chọn và phổ cập một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến của thế giới .Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn 4 lĩnh vực công nghệ then chốt có tác dụng làm nền tảng cho phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá, hoà nhịp với trào lưu chung của thế giới . Đó là :Công nghệ thông tinCông nghệ sinh họcCông nghệ vật liệu mới Công nghệ tự động hoáCÔNG NGHỆ THÔNG TIN1. Về phát triển phần mềmPhấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu phần mềm trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng .2. Về phát triển phần cứng* Phát triển các cơ sở sản xuất, lắp ráp các thiết bị tin học trên cơ sở liên doanh với các công ty nước ngoài và nhập công nghệ mới .* Phát triển các cơ sở chế tạo các thiết bị truyền thông, tin học đáp ứng nhu cầu về lưu trữ dữ liệu, tự động hoá, hiện đại hoá các ngành công nghiệp .CÔNG NGHỆ THÔNG TIN3. Hướng phát triển* Phát triển dịch vụ thông tin trên mạng Intranet và Internet .* Xây dựng hệ thống thương mại điện tử, đẩy mạnh sản xuất và lưu thông hàng hoá .* Ứng dụng công nghệ thông tin vào các ngành năng lượng, bưu điện, y tế, văn hoá và du lịch .CÔNG NGHỆ SINH HỌC1. Mục tiêu chiến lược tới năm 2020 Nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi các thành tựu công nghệ sinh học trong, ngoài nước phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho sự phát triển của một số lĩnh vực sản xuất quan trọng .2. Nội dung phát triển * Công nghệ vi sinh và công nghệ lên men, sản xuất các chất kháng sinh, các vắcxin thế hệ mới, axít hữu cơ, axít amin quan trọng* Nhân giống vô tính một số giống cây trồng, nuôi cấy tế bào động vật để sản xuất một số chế phẩm phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh tật .* Tách chiết và tinh chế một số chế phẩm enzym .* Sử dụng một số vi sinh vật tái tổ hợp gen có giá trị lớn về khoa học và kinh tế .CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI1. Mục tiêu chiến lược tới năm 2020 Xây dựng tiềm khoa học và công nghệ trong nước, có đủ khả năng lựa chọn và làm chủ các công nghệ sản xuất vật liệu tiên tiến tiếp thu từ nước ngoài theo hướng ưu tiên và triển khai sản xuất đạt hiệu quả cao .2. Nội dung phát triển * Vật liệu kim loại và vô cơ phi kim loại .* Vật liệu cao phân tử .* Vật liệu điện tử và quang tử .* Vật liệu sinh – y học .* Vật liệu chống ăn mòn bảo vệ vật liệu .CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ1. Mục tiêu chiến lược tới năm 2020 Nâng cao trình độ tự động hoá một số ngành kinh tế, đa dạng hoá mặt hàng, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá quốc phòng và an ninh .2. Nội dung phát triển * Tự động thiết kế trong các ngành kinh tế nhờ sự trợ giúp của máy tính .* Tự động hoá ngành chế tạo máy và gia công chính xác .* Sản xuất các loại robot phục vụ cho an toàn lao động và bảo vệ môi trường .* Tự động hoá việc xử lí các chất thải rắn, lỏng, khí và bức xạ .Thöïc hieän thaùng 8 naêm 2005Baøi hoïc ñaõ KEÁT THUÙCThaân AÙi Chaøo Caùc EmE_mail: dhhoang03@yahoo.co.uk

File đính kèm:

  • pptChu de 2 Dinh huong phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc va dia phuong.ppt
Bài giảng liên quan