Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp lớp 10 - Chủ đề 3: Nghề dạy học

Câu hỏi

 Trong văn học Việt nam có một tác giả được coi là “3 trong 1” - thầy giáo, thầy thuốc, nhà văn, đó là ai ?

Trả lời

 Nguyễn Đình Chiểu

 

ppt21 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp lớp 10 - Chủ đề 3: Nghề dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chủ đề 3Nghề dạy học?Câu hỏi Who is the headmaster of Thang Long High school ?Trả lời Mr. Pham Trung DungCâu hỏi Các hoạt động cụ thể của nghề dạy học ?Trả lời Giảng dạy 	 Quản lí học sinh Soạn giáo án Chấm bài Họp hội đồng Bồi dưỡng học sinh giỏi Họp phụ huynh ... Bạn hãy hát một bài hát về thầy, cô giáoCâu hỏi Trong văn học Việt nam có một tác giả được coi là “3 trong 1” - thầy giáo, thầy thuốc, nhà văn, đó là ai ?Trả lời Nguyễn Đình ChiểuCâu hỏi Hai vật dụng gắn liền với công việc của người giáo viên là gì ?Trả lời Bảng đen – Phấn trắngCâu hỏi Cá nhân duy nhất được trao giải Sao Khuê năm 2006 là ai ?Trả lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo – Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân Câu hỏi Bạn hãy cho biết ít nhất 3 câu thành ngữ, ca dao hoặc tục ngữ nói về nghề giáo ?Trả lời - Không thầy đố mày làm nên - Nhất tự vi sư, bán tự vi sư - Muốn sang thì bắc cầu KiềuMuốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy Câu hỏi Danh hiệu cao quý nhất mà nhà nước trao tặng cho Nhà giáo là gì ?Trả lời: Đó là danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”Câu hỏi: Những căn bệnh mà người giáo viên hay mắc phải ?Trả lời - Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi ... NHỮNG YấU CẦU CỦA NGHỀ :1/. Yờu cầu phẩm chất đạo đức - chớnh trị: Do người thầy phải nờu gương trong việc giỏo dục đạo đức nhõn cỏch nờn người thầy phải thể hiện được yờu cầu đào tạo lớp người gúp phần xõy dựng - bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN: trước hết phải cú lũng trung thành với lớ tưởng cộng sản - với việc xõy dựng XHCN, cú lập trường giai cấp vững vàng, cú lũng yờu nước và bảo tồn giỏ trị văn húa của dõn tộc. Người thầy phải cú lũng yờu nghề, mến trẻ, cú tớnh kiờn trỡ, bền bỉ, điềm đạm, luụn làm chủ được mỡnh, cú tỡnh cảm đỳng mức, cụng bằng, khỏch quan trong thưởng phạt. Cú nhạy bộn trong tư duy để phỏt hiện những phỏt triển nhõn cỏch bỡnh thường, khụng bỡnh thường để cú những biệp phỏp giỏo dục thớch hợp Người thầy phải gương mẫu trong cuộc sống ở gia đỡnh, ngoài xó hội để làm gương cho học sinh noi theo. Nếu đối với người thầy việc học tập, rốn luyện đạo đức - chớnh trị là hết sức quan trọng, khụng thể để lại dấu ấn xấu trong đầu học sinh về người thầy. Sức lan tỏa và hiệu quả giỏo dục của người thầy phụ thuộc vào nhõn cỏch - đạo đức của người thầy, kiến thức thỡ người học cú thể tiếp thu từ nhiều người thầy, nhưng đạo đức - nhõn cỏch thỡ phần lớn chịu ảnh hưởng của một người thầy để lại dấu ấn sõu đậm trong người học, kiến thức thỡ người học cú thể học với một cỏi mỏy được nhưng đạo đức - nhõn cỏch thỡ phải học từ người thầy2/. Yờu cầu về tri thức: Việc cung cấp tri thức cho người học là tri thức tổng hợp, nờn yờu cầu tri thức đối với người thầy khỏc với yờu cầu của cỏc ngành nghề khỏc; ngoài kiến thức chuyờn mụn của mụn học, của ngành học, bậc học người thầy cũn phải cú kiến thức tổng quỏt về khoa học xó hội, về tõm lớ học, về giỏo dục học, về văn húa và thẩm mĩ học. Tri thức chuyờn mụn: người thầy phải cú kiến thức vững chắc và sõu sắc về mụn học, nhúm mụn học mà mỡnh phụ trỏch, giảng dạy kiến thức được đào tạo ở trường sư phạm, éại học chuyờn ngành mà cần được bồi dưỡng, học tập thờm thường xuyờn để cập nhật húa được kiến thức mới. Kiến thức tổng quỏt chung: do người thầy ngoài việc truyền đạt kiến thức bộ mụn cũn gúp phần giỏo dục nhõn cỏch, kĩ năng cuộc sống nờn cần phải am hiểu sõu rộng nhiều lĩnh vực cú liờn quan ( văn học, nghệ thuật, văn minh thế giới, cỏc thành tựu khoa học của thế giới.). Những kiến thức tổng quỏt được thu nhận từ nhà trường, tài liệu sỏch bỏo, phương tiện truyền thụng. nờn người thầy phải luụn luụn tỡm tũi, học tập, đọc thờm cỏc tài liệu, sỏch bỏo liờn quan, nếu khụng thỡ kiến thức lạc hậu3/. Yờu cầu về năng lực sư phạm: Nghề sư phạm đặc trưng là năng lực sư phạm để truyền thụ, giỏo dục con người, năng lực này vừa thể hiện năng khiếu, vừa thể hiện đựơc quỏ trỡnh rốn luyện, học tập * Năng lực dạy học: để truyền đạt kiến thức một cỏch rừ ràng dễ hiểu để người học dễ tiếp thu, cú hứng thỳ về mụn học, cú tư duy độc lập suy nghĩ tớch cực trong quỏ trỡnh học tập. Người thầy phải hiểu biết vững chắc, sõu rộng bộ mụn đang dạy và cỏc bộ mụn tương ứng và biết vận dụng được phương phỏp giảng dạy * Năng lực ngụn ngữ và giao tiếp: ngụn ngữ là phương tiện, cụng cụ để diễn đạt rừ ràng, mạch lạc, ý nghĩ, tỡnh cảm của người thầy để truyền thụ kiến thức, để tỏc động vào tõm tư, tỡnh cảm của người học. Ngụn ngữ của người thầy phải đơn giản, rừ ràng, dễ hiểu, cú sức thuyết phục mạnh mẽ, khụng nặng nề, đơn điệu, khụng sai sút về ngữ õm, ngữ phỏp. * Quỏ trỡnh dạy học - giỏo dục là quỏ trỡnh giao tiếp, ứng xử nờn người thầy phải thiết lập mối quan hệ hợp lớ, thõn tỡnh, ứng xử nhanh nhạy trước mọi tỡnh huống xảy ra, luụn thể hiện được tớnh thuyết phục qua giỏo dục, nờn năng lực ứng xử giao tiếp, năng lực quan sỏt tõm lý rất cần thiết cho ngừơi thầy * Năng lực tổ chức, quản lớ giỏo dục : giỳp cho người thầy tổ chức điều hành và quản lớ lớp học theo yờu cầu của nhà trường đề ra, tổ chức cụng tỏc của bản thõn theo kế hoạch cỏ nhõn, kế hoạch chung của tập thể4/. Những chống chỉ định đối với nghề:Những người mắc cỏc tật: - Núi ngọng, núi lắp. - Điếc, cõm, mự - Thiểu năng trớ tuệ, tõm thần phõn lập - Núng tớnh, thiếu kiờn trỡ nhẫn nại. - Bị cỏc bệnh truyền nhiễm - Dị tật tứ chi - Lao phổi, ung thư vũm họng, viờm họng món tớnh - Dị ứng - . khụng nờn chọn nghề sư phạmTRIỂN VỌNG CỦA NGHỀ: Với sự phỏt triển của giỏo dục để cung ứng nguồn nhõn lực cho sự phỏt triển kinh tế xó hội trong thế kỉ 21: ngành Giỏo dục - éào tạo cần đào tạo đội ngũ giỏo viờn lớn ở cỏc ngành học, bậc học và cấp học nhất là ở cỏc vựng sõu, vựng xa. Nghề sư phạm từng bước đó được xó hội quan tõm, tụn vinh đó thu hỳt một lực lượng học sinh tốt nghiệp trung học tham gia vào ngành sư phạm, số lượng thi vào cỏc trường sư phạm ngày càng cao đó núi lờn sức thu hỳt của ngành - éể làm giỏo viờn Mầm non - Mẫu giỏo: thi tuyển vào học cỏc trường THSP Mầm non và Cao đẳng Sư phạm Mầm non (học từ hai đến ba năm) - éể làm giỏo viờn bậc Tiểu học, thi tuyển vào khoa Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và khoa Tiểu học trường éại học Sư phạm Hà Nội (học từ ba đến bốn năm) - éể làm giỏo viờn bậc THCS : thi tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm hoặc Đại học Sư phạm (học ba năm) - éể làm giỏo viờn bậc THPT: thi tuyển vào trường éại học sư phạm (học bốn năm) hoặc cỏc trường éại học KHXH-NV (cỏc mụn Văn, Sử, éịa, Ngoại ngữ), trường éại học KHTN (cỏc mụn Túan, Lớ, Húa, Sinh. Tin học) - éể làm giảng viờn Cao đẳng, éaị học: thỡ phải tốt nghiệp cỏc trường éại học với khoa chuyờn ngành và phải học tiếp sau đại học.Đội ngũ nhà giỏo của hệ thống cỏc trường học trong cả nuớcTTBậc học01-0202-0303-0404-051Mầm non146.871145.934150.335155.6992Tiểu học353.804358.606362.627360.6243THCS243.130262.543280.943295.0564THPT81.54989.35798.714106.5865THCN9.32710.24711.12113.9376Cao đẳng10.39211.21511.55113.6777Đại học25.54627.39328.43433.969Tổng cộng870.619905.295943.725979.548Đội ngũ nhà giỏo của hệ thống cỏc trường học thành phố Hà NộiTTNghành họcBậc họcSố giáo viênTổng sốCông lậpDân lập1Mầm non 6744222545492Tiểu học881983824373Trung học cơ sở971390566574Trung học phổ thụng4970270122695TH chuyờn nghiệp30209461654Tổng cộng334712331010161Dự bỏo phỏt triển quy mụ đến năm 2010 (thành phố Hà Nội)Ngành học Bậc họcSố trườngSố lớpSố học sinhSố giáo viênTrường MN13060001500008000Trường tiểu học26085002500009500Trường THCS240525020000011000Trường THPT8028001200006000Trường THCN30400004000Trỡnh độ đội ngũ nhà giỏo của hệ thống cỏc trường học thành phố Hà NộiTTNgành họcbậc họcTrỡnh độTrung họcCĐĐHSau ĐHDưới chuẩn1Mầm non44031710534181092Tiểu học2778459814152803THCS609436194104THPT458738305TH chuyờn nghiệp52120161656656Tổng cộng877911302116711036165

File đính kèm:

  • pptChu de 1 Nghe day hoc.ppt
Bài giảng liên quan