Bài giảng Hóa học 8 tiết 43 - bài 28: Không khí - sự cháy (tiếp theo)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí :

A.21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,.)

B.21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C.21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm,.)

D.21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học 8 tiết 43 - bài 28: Không khí - sự cháy (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 	 	 	MÔN HOÁ HỌC 8MÔN HOÁ HỌC 8 : 	 	 	 	Câu 1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí :21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,...)21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm,...)21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.KIỂM TRA BÀI CŨDCBASai rồiChính xác: 	 	 	Câu 2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành? Không khí bị ô nhiễm, gây tác hại đến sức khỏe con người và đời sống của động vật, thực vật, phá hủy dần các công trình xây dựng như cầu cống, nhà cửa,di tích lịch sử... Để bảo vệ không khí trong lành phải xử lí khí thải, giảm CO2, CO, bụi khói, bảo vệ rừng, trồng rừng trồng cây xanh...3. Thế nào là sự oxi hóa ? Viết phương trình phản ứng minh họa. 2. Sự oxi hóa là sự tác dụng của một chất với oxi . Các phương trình phản ứng minh họa : S (r) + O2 (k)  SO2 (k)3Fe (r) + 2O2 (k)  Fe3O4 (r)CH4 (k) + 2O2 (k)  CO2 (k) + 2H2O (h)tttTiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.1. Sự cháyCháy nhàCháy rừngHiện tượng gì xảy ra khi các chất cháy?Sự cháy là gì ? ?Đó có phải là sự oxi hóa không? vì sao?Trả lời câu hỏi:Phát sángTỏa nhiệtTiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. • Là sự oxi hóa vì có sự tham gia của oxiII. Sự cháy và sự oxi hóa chậm. 1.Sự cháy. II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.1. Sự cháy.Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.Sù ch¸yBÕp than tæ ongBÕp cñi BÕp gas Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)kh«ng khÝ - sù ch¸yTiÕt 43(tiÕp)II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.1. Sự cháy.Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.So s¸nh sù ch¸y cña mét chÊt trong kh«ng khÝ vµ trong oxi :*Gièng nhau: §Òu lµ sù ch¸y*Kh¸c nhau: Sù ch¸y trong kh«ng khÝ x¶y ra chËm h¬n vµ to¶ Ýt nhiÖt h¬n.- Sù ch¸y trong oxi x¶y ra nhanh h¬n vµ to¶ nhiÒu nhiÖt h¬n.Sự cháy của một chất trong không khí và trong oxi có gì giống và khác nhau? Em hãy nêu ví dụ sự oxi hóa diễn ra trong tự nhiên ?2. Sự oxi hoá chậm.Sự oxi hóa của kim loại trong không khí* ví dụ 1Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)Sự oxi hoá thức ăn trong cơ thể.Cơ thểTế bàoSự trao đổi chấtNước và muối khoángOxiChất hữu cơCO2 và chất bài tiết Năng lượng cho cơ thểII. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.1. Sự cháy: 2. Sự oxi hoá chậm.* ví dụ 2Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)Sự Oxi hóa kim loại trong không khíThế nào là sự oxi hóa chậm?Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng.Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)2. Sự oxi hoá chậm. Sự cháy và sự oxi hóa chậm giống và khác nhau như thế nào? Thảo luận 2Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo) Quan sát hình ảnh, đọc lại các khái niệm thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:* Giống nhau: Đều là sự oxi hoá, có tỏa nhiệt* Khác nhau:Sư cháy Sự oxi hóa chậm có phát sángkhông phát sángTiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo) Trong một số điều kiện nhất định, sự oxi hóa chậm có thể chuyển thành sự cháy.T¹i sao trong nhµ m¸y cÊm kh«ng ®­îc chÊt giÎ lau m¸y cã dÝnh dÇu mì thµnh ®èng?3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp dập tắt sự cháy.Điều kiện phát sinh sự cháy: Ta để cồn, gỗ, than trong không khí chúng không tự bốc cháy. Vậy muốn cháy được phải có điều kiện gì?Đốt nóng chất cháy, có đủ oxiTiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp dập tắt sự cháy.b. Biện pháp dập tắt sự cháy: Thông thường trong phòng thí nghiệm khi muốn tắt ngọn lửa đèn cồn, các em sẽ thực hiện biện pháp nào. Tại sao thực hiện biện pháp đó? Lấy nắp đậy lên ngọn lửa đèn cồn → ngăn cách oxi với ngọn lửa.Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo) Vậy điều kiện dập tắt sự cháy laø gì? 3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp dập tắt sự cháy.b. Biện pháp dập tắt sự cháy: Trong thực tế để dập tắt đám cháy, người ta thường dùng những biện pháp nào? Em hãy phân tích cơ sở của những biện pháp đó. Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)* Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. * Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.* Điều kiện phát sinh sự cháy là: Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy; phải có đủ khí oxi cho sự cháy.* Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp: Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy; cách li chất cháy với khí oxi.TỔNG KẾTTiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo)H2OSự cháy do: Than, gỗH2OSự cháy do: Xăng, dầuCỦNG CỐEm có nhận xét gì về hai trường hợp dập taét ñaùm cháy trên?Hình ảnh mô phỏng sử dụng nước để dập cháy do than, gỗ và cháy do xăng, dầuBài tập 1 Em hãy chọn phương pháp đúng để dập tắt ngọn lửa do xăng dầu.Dùng quạt để quạt tắt ngọn lửaADùng vải dày hoặc cát phủ lên ngọn lửaBDùng nước tưới lên ngọn lửaCGiải thíchDùng quạt: Cung cấp thêm oxi, ngọn lửa sẽ cháy lớn hơnDùng nước: Xăng dầu nhẹ, nổi lên mặt nước sẽ lan rộng ra làm đám lửa cháy to hơnDùng vải dày hoặc cát phủ lên ngọn lửa sẽ ngăn cách được chất cháy với oxi CỦNG CỐ Điểm giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm là:A. Có toả nhiệt.B. Đều là sự oxi hoáC. Có phát sángD. Cả A & BE. Cả B &CBài tập 2CỦNG CỐD. Cả A & B Đáp án đúng123456SỐNGSỰCâu 2 : Người đầu tiên phát hiện ra oxi duy trì sự cháy, sự sống và chiếm thể tích gần bằng 1/5 thể tích không khí là ................KARSHEINLXCACBONICCâu 3 : Đây là một trong những chất khí gây ô nhiễm không khí.SỨCKHỎECâu 4 : Không khí ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến ..................................con người.Câu 5 : Đây là một trong những biện pháp bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm.TRỒNGCÂYXANHCâu 6 : Đa số các nguyên tố phi kim không có tính chất vật lý này.SỰCHÁYSỰCHÁYTừ khóaÁNHKIMĐỌC THÊM TPHCM5 ngày, 11 vụ cháy(Dân trí) - Thêm một vụ cháy lớn xảy ra vào rạng sáng nay, 3/1/2010, tại một kho chứa bột mì gần 2.000m2 trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8). Như vậy chỉ trong 5 ngày, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 11 vụ cháy. HTPHCM Hướng dẫn - dặn dò : Học bài cũ và làm các bài tập SGK . Ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài luyện tập 5. 

File đính kèm:

  • pptKHONG KHI SU CHAY.ppt
Bài giảng liên quan