Bài giảng Hóa học 9 bài 46 tiết 58: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

1/ Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic?

 Đáp án:

Công thức cấu tạo của axit axetic:

 CH3 – COOH

Đặc điểm: Trong phân tử axit, nhóm – OH liên kết với nhóm C = O tạo thành nhóm – COOH làm phân tử có tính axit

 

ppt20 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học 9 bài 46 tiết 58: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬGiáo viên: Trương Thị Hồng Naêm hoïc 2012 - 2013 MÔN HÓA HỌC 91/ Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic? Đáp án:Công thức cấu tạo của axit axetic: CH3 – COOH Đặc điểm: Trong phân tử axit, nhóm – OH liên kết với nhóm C = O tạo thành nhóm – COOH làm phân tử có tính axitKIỂM TRA MIỆNGKIỂM TRA MIỆNG:2. Cho 60 gam dung dòch CH3COOH taùc duïng vôùi 100g C2H5OH thu được 55 gam CH3COOC2H5.a/ Viết PTHH và gọi tên sản phẩm.b/ Tính hiệu suất của phản ứng. 2. Cho 60 gam dung dịch CH3COOH tác dụng với 100g C2H5OH thu được 55 gam CH3COOC2H5.a/ Viết PTHH và gọi tên sản phẩm.b/ Tính hiệu suất của phản ứng.Giaûi :Soá mol cuûa CH3COOH laø :PTHH: CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2OTheo PT :1(mol) 1(mol) 1(mol)Theo ÑB : 1(mol) 1(mol) 1(mol)a/ CH3COOC2H5 laø : Etyl axetatb/ Hiệu suất của phản ứng là :H2SO4 đặc, t0	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Hãy sắp xếp các tấm bìa sau thành một dãy chuyển đổi hóa học.Etilen Axit Axetic Etyl Axetat + Oxi Men giấm+ Nước Axit Rượu Etylic+ Rượu etylic H2SO4 đặc, to	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.Rượu Etylic+Nước Axit Etilen + Oxi Men giấmAxit Axetic Etyl Axetat+ Rượu etylic H2SO4 đặc, toEtilen Rượu EtylicAxit Axetic Etyl Axetat+Nước Axit + Oxi Men giấm + Rượu etylic H2SO4 đặc, to	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.*Phương trình minh họa:CH2 = CH2 + H2O CH3 – CH2 – OH + O2 CH3 – COOH + C2H5 – OH Xúc tácMen giấmH2SO4 đ, toCH3 – CH2 – OH CH3 – COOH + H2OCH3 COOC2H5 + H2O	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.II. Bài tập:CH2=CH2E D Bài1.(1b.SGK/144) Chọn các chất thích hợp thay vào các chữ cái rồi viết các phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:Dung dịch Br2 Trùng hợp	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:Caùc phöông trình hoaù hoïc:BrCH2-CH2Br CH2=CH2 + Br2(-CH2 - CH2- )nnCH2=CH2 p, to Xúc tác Bài 2. (4.SGK/144) Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O .	a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào?	b) Xác định CTPT của A, biết tỉ khối của A đối với hidro là 23. 	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:GiảiKhối lượng của nguyên tố hiđro trong hợp chất A mH = = 3 g Khối lượng của nguyên tố cacbon trong hợp chất A mC = g => nH = = 3 mol 31=> nO = = 0,5mol 816mC + mH = 12 + 3 = 15 trong A chứa C ,H ,O.Khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất A mO = 23 – 15 = 8 g=> nC = = 1mol 1212CT tổng quát của A là CxHyOZTa có : x : y : z = 1: 3 : 0,5 = 2 : 6 : 1Tìm MA = dA/H2x MH2 = 23 x 2 = 46	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:Công thức đơn giản của A là (C2H6O)nMA = [(12 x 2) + (1 x 6) + 16]n = 46 n = 1 Công thức phân tử của A cần tìm là C2H6OBài 3. (5.SGK/144) 	Cho 22,4 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm chất xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic .Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.	 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU 	ETYLIC VÀ AXIT AXETICBài 46:Tiết 58:Giải: 22,422,4n = = 1 molC2H4*Tìm số mol của etilen.*Theo đề bài ta có phương trình sau:C2H4 + H2O C2H5-OH H2SO41mol 1mol 1mol* Theo PTHH:n = n = 1 molC2H4C2H5OHm = 1 x 46 = 46 gam C2H5OH* Vì thực tế khối lượng rượu thu được là 13,8 g . Nên hiệu suất phản ứng là :H% = X 100 = 30 %13,8 46 TỔNG KÊT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬPTừ etilen có thể điều chế được những chất nào sau đây:	a. Axit axetic	b. Rượu etylic	c. Axetilen.	d. Benzen.Câu 1 Từ rượu etylic có thể điều chế được những chất nào sau đây:	a. Axit axetic	b. Etilen	c. Axetilen.	d. Metyl cloruaCâu 2Từ axit axetic có thể điều chế được những chất nào sau đây:	a. Etilen.	b. Axetilen	c. Rượu etylic.	d. Etyaxetat.Câu 3B1: - Từ mCO2 => nC => mC -Từ mH2O => nH => mH	 	B2:-Tính tổng mC+ mH:+ Nếu mC+ mH =mA => A chỉ chứa 2 nguyên tố : C,H.+ Nếu mC + mH A chứa: C,H,O+ mO = mA – (mC+ mH)B3 : Lập CTTQ : CxHyOz+ Lập tỷ lệ: x:y:z =nC : nH : nz =>tỉ lệ tối giản+Dựa vào phân tử khối của chất =>CTPT của chấtCác bước giải bài toán xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ:Về nhà:Làm các bài tập còn lạiChuẩn bị bài tiếp theo:+ Ôn lại các dạng toán đã giải: toán H%, C%, hỗn họp, xác định CTPT của HCHC.+Học bài từ tiết 51 – 58 tiết sau kiểm tra 1 tiết .

File đính kèm:

  • pptMOI LIEN HE GIUA E R A.ppt
Bài giảng liên quan