Bài giảng Lịch sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

* Thế giới:

- Chiến tranh II bùng nổ:

 + 6/1940: Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức.

 + Nhật xâm lược Trung QuốcTiến sát biên giới Việt Trung.

* Đông Dương:

- Pháp đầu hàng Nhật ở Lạng Sơn, thoả hiệp,cấu kết với Nhật.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên

File đính kèm:

  • pptLich su 9.ppt
Bài giảng liên quan