Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 12: Văn Lang - Trường THCS Nhật Tân

Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Mâu thuẫn giữa người giàu và

người nghèo đã nảy sinh

Nhu cầu trị thuỷ bảo vệ

 mùa màng

Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Giải quyết xung đột giữa

 các bộ lạc Việt.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 12: Văn Lang - Trường THCS Nhật Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Trường THCS Nhật Tân Lịch sử 6Bài 12: nuớc văn lang 1. Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào?Sụng Hồng Sụng Mó Sụng Cả Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh Nhu cầu trị thuỷ bảo vệ mùa màng Dao găm đông sơn 1. Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào?Giáo đồng Đông SơnGiải quyết xung đột giữa các bộ lạc Việt. 1. Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào?2. Nước văn lang thành lập Sụng Hồng Sụng Mó Sụng Cả Khoảng Thế kỉ VII TCN, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã hợp nhấtcác bộ lạc thành nước gọi là Văn Lang tự xưng là Hùng Vương.Sự tích Âu Cơ và Lạc Long Quân2. Nước văn lang thành lập 3. Nhà nước văn lang được tổ chức như thế nào?Vua Hùng đặt tên nước là Văn Lang, chia nước thành 15 bộ,đóng đô ở Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ)Lăng vua Hựng 3. Nhà nước văn lang được tổ chức như thế nào?Sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang Hùng VươngLạc hầu – lạc tướng(trung ương)Lạc tướng (bộ)Lạc tướng(bộ)Bồ chính(chiềng, chạ)Trung ươngĐịa phương3. Nhà nước văn lang được tổ chức như thế nào?Bồ chính(chiềng, chạ)Bồ chính(chiềng, chạ)Caực vua Huứng coự coõng dửùng nửụực , Baực chaựu ta phaỷi cuứng nhau giửừ laỏy nửụực .Duứ ai ủi ngửụùc veà xuoõi , Nhụự ngaứy gioó Toồ muứng 10 thaựng 3 . Cuỷng coỏ : Nhửừng lyự do ra ủụứi cuỷa nhaứ nửụực Vaờn Lang ?- Maõu thuaón giửừa ngửụứi giaứu vaứ nguụứi ngheứo ủaừ naỷy sinh . - Nhu caàu trũ thuyỷ , baỷo veọ muứa maứng .- Giaỷi quyeỏt xung ủoọt giửừa caực boọ laùc Laùc Vieọt . Cuỷng coỏ : Kinh ủoõ cuỷa nhaứ nửụực Vaờn Lang ủaởt ụỷ : a. Vaờn Lang ( Baùch Haùc – Phuự Thoù ngaứy nay ) . b. Coồ Loa . c. Meõ Linh . d. Thaờng Long . NONGLULUTLACTUONGCuỷng coỏ :LACHAUHUNGVUONGDUNGNUOCGIUNUOCDaởn doứ : Hoùc thuoọc baứi theo caõu hoỷi SGK . Hoùc veừ sụ ủoà nhaứ nửụực Vaờn Lang vaứ giaỷi thớch . 

File đính kèm:

  • pptNUOC VAN LANG.ppt