Bài giảng môn Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số

Tính bằng hai cách :

( 15 + 35 ) : 5 ; ( 80 + 4 ) : 4

b) Tính bằng hai cách ( theo mẫu ) :

Mẫu : 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 : 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2 : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4

 = 32 : 4 = 8

 18 : 6 + 24 : 6 ; 60 : 3 + 9 : 3

 

ppt14 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tập thể lớp 4B kính chào quý thầy cô giáo!Toán lớp 4Nguyễn Thảo- Trường Tiểu học Đoàn NghiênHỘI GIẢNG VÒNG 1 Năm học: 2013-2014Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013Toán:1.Đặt tính rồi tính: 475 x 205 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 769 x 85 + 769 x 15Kiểm tra bài cũ:Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013 Toán: Chia một tổng cho một số Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức :( 35 + 21 ) : 7 và 35 :7 + 21 : 7Ta có : ( 35 + 21 ) : 7 = 56 : 7 = 8 35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8Vậy : ( 35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.( 35 + 21 ) : 7 (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7SH : SC SH : SC: 1 số =1 tổngCó thể sử dụng tính chất chia một tổng cho một số để tính giá trị của biểu thức sau không? Vì sao? (20 + 15) : 7+Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013Toán: Chia một tổng cho một sốBài 1Tính bằng hai cách :( 15 + 35 ) : 5 ; ( 80 + 4 ) : 4b) Tính bằng hai cách ( theo mẫu ) :Mẫu : 12 : 4 + 20 : 4 = ?Cách 1 : 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8Cách 2 : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4 = 32 : 4 = 8 18 : 6 + 24 : 6 ; 60 : 3 + 9 : 3a) Cách 1 : Tính theo thứ tự thực hiện các phép tính. ( 15 + 35 ) : 5 = 50 : 5 = 10Cách 2 : Vận dụng tính chất chia một tổng cho một số.( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5= 3 +7=10 Cách 1 : ( 80 + 4 ) : 4 = ?( 80 + 4 ) : 4 = 84 : 4 = 21 Cách 2: (80+4):4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 +1= 21b) Cách 1 :Tính theo thứ tự thực hiện các phép tính.18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7Cách 2 : Vận dụng tính chất chia một tổng cho một số.18 : 6 + 24 : 6 = ( 18 + 24 ) : 6 = 42 : 6 = 7 60 : 3 + 9 : 3 = ?Cách 1 :Tính theo thứ tự thực hiện các phép tính.60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23Cách 2 : Vận dụng tính chất chia một tổng cho một số.60 : 3 + 9 : 3 = ( 60 + 9 ) : 3 = 69 : 3 = 23Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013Toán: Chia một tổng cho một sốBài 2Tính bằng hai cách (theo mẫu) :Mẫu : ( 35 – 21 ) : 7 = ?Cách 1:(35 – 21 ) : 7 = 14 : 7 = 2Cách 2:(35 – 21 ) :7 = 35 :7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2a/(27 – 18 ) : 3; b/( 64 – 32 ) : 8( 27 – 18 ) : 3 = ?Cách 1 : ( 27 – 18 ) : 3 = 9 : 3 = 3Cách 2 : ( 27 – 18 ) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3( 64 – 32 ) : 8 = ?Cách 1 : ( 64 – 32 ) : 8 = 32 : 8 = 4Cách 2 : ( 64 – 32 ) : 8 = 64 : 8 - 32 : 8 = 8 - 4 = 4- Em có nhận xét gì ở mẫu bài tập trên ? Cách 1: Tính theo thứ tự thực hiện các phép tính. Cách 2 : Vận dụng tính chất chia một hiệu cho một số.Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ chia cho số chia, rồi lấy kết quả trừ đi nhau.Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013Toán: Chia một tổng cho một sốBài 3 Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?Tóm tắt.Lớp 4A có 32 hs: mỗi nhóm 4 hs. -Lớp 4B có 28 hs: mỗi nhóm 4 hs. - Có tất cả :  nhóm ?Bài giải.Số nhóm học sinh của lớp 4A là :32 : 4 = 8 ( nhóm )Số nhóm học sinh của lớp 4 B là :28 : 4 = 7 ( nhóm )Số nhóm học sinh của hai lớp 4A và 4B là :8 + 7 = 15 ( nhóm )Đáp số : 15 nhómBài giải :Số học sinh của hai lớp 4A và 4B là :32 + 28 = 60 ( học sinh )Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là :60 : 4 = 15 ( nhóm )Đáp số : 15 nhóm- Hay ta có thể gộp hai bước tính lại :Số nhóm học sinh của hai lớp 4A và 4B là:( 32 + 28 ) : 4 = 15 ( nhóm )Đáp số : 15 nhómThứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013Toán: Chia một tổng cho một số(35 + 21) : 7= 35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8.(35 - 21) : 7 = 35 : 7 - 21 : 7 = 5 - 3 = 2.Tìm điểm khác nhau giữa chia một tổng cho một số và chia một hiệu cho một số?Trò chơi : Ai đúng - Ai sai ?(35 – 5) : 5 = 35 : 5 – 5 = 7 – 5 = 2s1009080706050403020100HẾT GIỜ !(16 + 32) : 4 = 16 :4 + 32 : 4 = 4 + 8 = 12Đ1009080706050403020100HẾT GIỜ !(18 + 12) : 3 = 18 : 3 + 12 : 3 = 6 + 4 = 10Đ1009080706050403020100HẾT GIỜ ! Đ1009080706050403020100HẾT GIỜ !(18 + 12 + 3) : 3 = 18 : 3 + 12 : 3 + 3 : 3 = 6 + 4 + 1 = 11 Dặn dò: Về nhà xem lại các bài tập của bài học hôm nay và làm thêm các bài tập trong vở bài tập in (Bài 66, trang 77). Chuẩn bị bài sau: Chia cho số có một chữ số ( trang 77).Thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2013Toán: Chia một tổng cho một sốChào tạm biệt!

File đính kèm:

  • pptChia mot tong cho mot so THAO To 4.ppt
Bài giảng liên quan