Bài giảng Mỹ thuật - Chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường - Nguyễn Hữu Thọ

Nội dung chương trình gồm 3 phần:

Phần 1: Một số kiến thức về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường.( 1 tiết)

 Phần 2 :Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn mỹ thuật.( 1 tiết)

 Phần 3: Bài soạn minh họa.( 2 tiết)

 

ppt41 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mỹ thuật - Chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường - Nguyễn Hữu Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ủa sinh vật.- MT bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.- MT sống của con người bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội . Các yếu tố TN&XH chi phối sự sống, sản xuất,của con người như tài nguyên thiên nhiên, đất, nước và không khí, ánh sáng, công nghệ, kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hóa, lịch sử và mỹ học.- MT xã hội là tổng hòa các mối quan hệ giữa con người với con người. Đó là luật lệ, thể chế, qui định nhằm hướng các hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo thuận lợi cho sự phát triển cuộc sống của con người.2- Chức năng chủ yếu của môi trường.Môi trường có 4 chức năng:1- Cung cấp không gian sinh sống cho con người. 2-Cung cấp các nguồn tài nguyên cần thiết phục vụ cho đời sống và sản xuất của con người.3- Là nơi chứa đựng và phân hủy các phế thải do con người tạo ra.4-Là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin.3- Ô nhiễm môi trường.- Ô nhiễm MT là làm bẩn, làm thoái hóa môi trường sống, làm biến đổi MT theo hướng tiêu cực làm ảnh hưởng đến đời sống của con người và sinh vật, gây tác hại cho nông nghiệp, công nghiệp và làm giảm chất Lượng cuộc sống của con người. Nguyên nhân của nạn ô nhiễm MT là các sinh hoạt hàng ngày và hoạt động kinh tế của con người, từ trồng trọt, chăn nuôi đến các hoạt động công nghiệp, chiến tranh và công nghệ quốc phòng.4- Giáo dục bảo vệ MT trong trường tiểu học.-Giáo dục BVMT là một trong các con đường có tác dụng tích cực và hiệu quả đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và đảm bảo chiến lược cho cuộc sống bền vững.- Giáo dục BVMTgiúp cho cá nhân và cộng đồng có sự hiểu biết và sự nhạy cảm về MT cùng các vấn đề của nó( nhận thức); những khái niệm cơ bản về MT và BVMT( kiến thức);Những tình cảm, mối quan hệ trong việc cải thiệnvà BVMT( thái độ, hành vi); những kỹ năng giải quyết cũng như thuyết phục các thành viên khác cùng tham gia( kỹ năng); tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề MT và có những hành động thích hợp giải quyết vấn đề(tham gia tích cực). 5- Mục tiêu giáo dục BVMT trong trường tiểu học.- Giáo dục BVMT nhằm làm cho các em hiểu rõ sự cần thiết phải BVMT,hình thành và phát triển ở các em thói quen, hành vi ứng sử văn minh, lịch sự và thân thiện với MT. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, những xúc cảm, xây dựng cái thiện và hình thành thói quen, kỹ năng sống BVMT cho các em.Để thực hiện được mục tiêu, nội dung giáo dục BVMT trong trường tiểu học, con đường tốt nhất là tích hợp, lồng ghép giáo dục BVMT vào các môn cấp tiểu học có 3 mức độ:Mức độ toàn phần, mức độ bộ phận và mức độ liên hệ.Phần haiTÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN MỸ THUẬT. NỘI DUNG I. Mục tiêu, phương pháp, hình thức và nguyên tắc dạy- học tích hợp giáo dục BVMT qua môn mỹ thuật.2.Nội dung , địa chỉ, mức độ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn mỹ thuật của các chương/ bài.3. Bài soạn minh họa. I.Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường qua môn mỹ thuật.A-Kiến thức:- Biết được một số kiến thức cơ bản về môi trường, quan sát và thưởng thức vẻ đẹp của MTXQ.- Biết biểu lộ tình cảm của mình đối vớiMT qua các bức tranh.- Bước đầu hiểu mối quan hệ và vai trò của MT với cuộc sống con người.B- Thái độ , tình cảm.- Biết yêu quí, gìn giữ vẻ đẹp cảnh quan, thiên nhiên và MTXQ, phản đối các hành động gây hại cho MT. - Có ý thức gìn giữ, BVMT.C- Hành vi, kỹ năng.-Vẽ, nặn, xé dán được tranh đề tài về MT, BVMT và các tranh có nội dung liên quan.2- Các phương pháp, hình thức và nguyên tắc giáo dục BVMT trong môn mỹ thuật. .A- Các phương pháp giáo dục BVMT.Phương pháp giảng dạy của GV về môi trường cần có hai nét chính:* Thứ nhất: Sự thành thạo phương pháp lấy người học làm trung tâm.* Thứ hai: Mỗi giáo viên đều là một nhà môi trường trong giảng dạy lĩnh vực chuyên môn của mình. B- Các hình thức giáo dục bảo vệ môi trường.GIÁO DỤC VỀ MÔI TRƯỜNG Kiến thức Kỹ năngGIÁO DỤC VÌ MÔI TRƯỜNG Tiềm năng  Tham gia Kinh nghiệmGIÁO DỤC TRONG MÔI TRƯỜNG Phán xét H vi, thái độ Giá trị3-Mức độ tích hợp giáo dục môi trường trong môn mỹ thuật. Có 3 mức độ có thể tích hợp:a, Tích hợp ở mức độ toàn phần.b, Tích hợp ở mức độ bộ phận. C, Tích hợp ở mức độ liên hệ.II. NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BVMT TRONG MÔN MỸ THUẬT QUA CÁC CHƯƠNG / BÀI. Căn cứ vào nội dung. Chương trình môn Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 5 và đặc trưng dạy học môn Mỹ thuật. Đồng chí hãy thực hiện những nhiệm vụ sau đây:1- Xác định các bài Mỹ thuật ở lớp 1 đến lớp 5 có khả năng tích hợp nội dung giáo dục BVMT.2-Chỉ ra nội dung và mức độ tích hợp nội dung giáo dục BVMT của các bài đó theo mẫu dưới dây.Các nội dung cụ thể(lớp1)Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bàiĐộng vậtCác con vật.Vẽ, nặn, xé dán con vật.Bài:13,19,22,23(4tiết)Biết : Một số loài động vật thường gặp và sự đa dạng của động vật.Quan hệ giữa các động vật với con người trong cuộc sống hàng ngày.Một số biện pháp bảo vệ động vật và giữ gìn môi trường.- Yêu mến các con vật.- Có ý thức chăm sóc vật nuôi.- Biết chăm sóc vật nuôi.Liên hệ . Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bàiĐộng vậtCác con vật.Vẽ, nặn, xé dán con vật.Bài:5,16,21,29,(5tiết)Biết : Một số loài động vật thường gặp và sự đa dạng của động vật.Quan hệ giữa các động vật với con người trong cuộc sống hàng ngày.Một số biện pháp bảo vệ động vật và giữ gìn môi trường.- Yêu mến các con vật.- Có ý thức chăm sóc vật nuôi.- Biết chăm sóc vật nuôi.Liên hệVẽ tranhPh.cảnh.Bài17,21,24,26,29,31,33(7tiết)-Biết vẻ đẹp của thiên nhiên.-Thiên nhiên là môi trường của con người sống và làm việc.Yêu mến và có ý thức bảovệ môi trường.Biết giữ gìn cảnh quan môi trường Bộ phậnCác nội dung cụ thể(lớp2)Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bàiĐộng vậtCác con vật.Vẽ, nặn, xé dán con vật.Bài:5,16,21,24,29.(5tiết)Biết : Một số loài động vật thường gặp và sự đa dạng của động vật.Quan hệ giữa các động vật với con người trong cuộc sống hàng ngày.Một số biện pháp bảo vệ động vật và giữ gìn môi trường.- Yêu mến các con vật.- Có ý thức chăm sóc vật nuôi.- Biết chăm sóc vật nuôi.Liên hệ . Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành vi Dạng bàiVẽ tranhBài:3,4,9,10,13,20,23,26,30,34 (10 tiết) Biết:vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.-Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.-Một số biện pháp BVMTThiên nhiên. - Yêu mến quê hương.-Có ý thức giữ gìn môi trường. Tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường. . Bộ phận . Các nội dung cụ thể(lớp3)Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bàiĐộng vậtVẽ, nặn, xé dán con vật.Bài:14 15,26,(3tiết)Biết : Một số loài động vật thường gặp và sự đa dạng của động vật.Quan hệ giữa các động vật với con người trong cuộc sống hàng ngày.Một số biện pháp bảo vệ động vật và giữ gìn môi trường.- Yêu mến các con vật.Có ý thức chăm sóc vật nuôi.Phê phán những hành động bắt động vật trái phép.- Biết chăm sóc vật nuôi.Liên hệ . Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành vi Dạng bàiPhong cảnhBài:3,4,5,11,20,31,34 (7 tiết) Biết vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.-Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.-Một số biện phápBVMT thiên nhiên.-Yêu mến cảnh đẹp quê hương.-Có ý thức BVMT.-Phê phán những hành động phá hoại thiên nhiên. -Biết giữ gìn cảnh quan môi trường. Tham quan các hoạt động và làm sạch cảnh quan môi trường. Bộ phận. . Các nội dung cụ thể(lớp4)Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bàiĐộng vậtVẽ, nặn, xé dán con vật.Bài:4,13,14 (3tiết)Biết : Một số loài động vật thường gặp và sự đa dạng của động vật.Quan hệ giữa các động vật với con người trong cuộc sống hàng ngày.Một số biện pháp bảo vệ động vật và giữ gìn môi trường.- Yêu mến các con vật.Có ý thức chăm sóc vật nuôi.-Phê phán những hành động săn bắt động vật trái phép.Biết chăm sóc vật nuôi.-Tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ động vật.Liên hệ . Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bài Cảnh quan.Vẽ tranhBài:3,5,8,9,10,12,18,19,21,24,26,28,29,32(14 tiết)Biết : Vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.-Một số biện pháp BVMT thiên nhiên. -Yêu quí cảnh đẹp và có ý thức giữ gìn cảnh quan.-Phê phán những hành động phá hoại thiên nhiên. -Vẽ được tranh về BVMT.- Tham gia các hoạt động làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường. Bộ phận. . Các nội dung cụ thể(lớp5)Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bàiĐộng vật.Vẽ, nặn, xé dán con vật.Bài:6,21, 27 (3tiết)Biết : Sự đa dạng của động vật Việt Namvà một số động vật quí hiếm cần bảo vệ.Quan hệ giữa các động vật với con người trong cuộc sống hàng ngày.Một số biện pháp bảo vệ động vật và giữ gìn môi trườngxung quanh.- Yêu mến các con vật.Có ý thức chăm sóc vật nuôi.-Phê phán những hành đống săn bắt động vậtQuí hiếm.Biết chăm sóc vật nuôi.-Tham gia các hoạt động chăm sóc bảo vệ động vật.Liên hệ . Dạng bài/ bài Mục tiêuMức độ Tích hợp Kiến thứcThái độTình cảmKỹ năngHành viDạng bài Vẽ cảnh và tranh về môi trường.Bài:4,10,17,26,29( 5 tiết)Biết :Vẻ đẹp của thiên nhiên, môi trường Việt Nam.-Mối quan hệ giữa thiên nhiên,môi trường và con người.-Một số biện pháp BVMT thiên nhiên. Yêu quí cảnh đẹp và có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường.-Phê phán những hành động phá hoại thiên nhiên môi trường.Vẽ được tranh về BVMT.-Tham gia các hoạt động làm sạch đẹp cảnh quan môi trường. Bộ phận. . III- BÀI SOẠN MINH HỌA.Lớp 2: Bài 30: Vẽ tranhĐề tài vệ sinh môi trường.( Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: toàn phần)Lớp 4 : Bài 7: Vẽ tranhĐề tài phong cảnh quê hương( Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận)Lớp 2 : Bài 16: Tập nặn tạo dáng tự doNặn hoặc vẽ, xé dán con vật.( Mức độ tích hợp giáo dục : liên hệ)Xin cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chương trình này.Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, thành đạt, gia đình hạnh phúc, 

File đính kèm:

  • pptMY THUAT.ppt
Bài giảng liên quan