Bài giảng Nghề May - Bài 1: Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng

NỘI DUNG

 1. Đặc điểm kiểu mẫu.

 2. Ký hiệu – Số đo.

 3. Tính toán dựng hình các chi tiết áo sơ mi nam tay dài cổ đứng.

 4. Cắt các chi tiết.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 25/07/2018 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nghề May - Bài 1: Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNGNỘI DUNG	1. Đặc điểm kiểu mẫu.	2. Ký hiệu – Số đo.	3. Tính toán dựng hình các chi tiết áo sơ mi nam tay dài cổ đứng.	4. Cắt các chi tiết.Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG1. Đặc điểm kiểu mẫuÁo bao gồm:- Thân trước đinh áo giả nẹp, tay áo dài xẻ trụ tay bên tay sau và gắn manchette. Túi áo bên trái.Thân sau có đô áo xếp 2 plis. Cổ áo gồm lá bâu và chân bâu.Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG2. Kí hiệu và số đo2.1. Cách đoDài áo (Da): đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến phủ mông.Rộng vai (Rv): đo từ đầu vai phải sang đầu vai trái.Dài tay dài (Dt): đo tại điểm lấy đầu vai đến giữa mu bàn tay.Cửa tay (Ct): chụm bàn tay lại đo vòng quanh mu tay.Vòng cổ (Vc): đo vòng quanh chân cổ vừa sát.Vòng ngực (Vng): đo vòng quanh ngực nơi to nhất.Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG2. Kí hiệu và số đo2.2. Số đoDài áo (Da): 	70cmRộng vai (Rv): 	38 cmDài tay dài (Dt): 	58 cmCửa tay (Ct): 	22 cmVòng cổ (Vc): 	36 cmVòng ngực (Vng): 	88 cmBài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG3. Tính toán dựng hình3.1. Thân trước41.51.7Thân trước x 21.5N0B2Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG3. Tính toán dựng hình3.2. Thân sau121c1adcnbb1vv1d2n1Thân sau x 1Đôx2d1Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG3. Tính toán dựng hình3.3. Tay áo3.3.1. Tay dàiBNN1ATay áo x 20.31.5Tay sau110.5B1T1TBài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG3. Tính toán dựng hình3.3. Tay áo3.3.2. Tay ngắnBNN1ATay áo x 20.31.5Tay sau0.5B1Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG3. Tính toán dựng hình3.4. Cổ áo2.511143Lá bâu x 2Chân bâu x 2Số đo vòng cổBài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG3. Tính toán dựng hình3.4. Trụ tay và manchette5.510.5Đường xẻ + 3->4Manchette x 4Trụ tay x 2Sđo cửa tay + 2cm nútManchette x 4Kiểu (2)Kiểu (1)Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG4. Cắt các chi tiếtThân trước x 20.7111.22Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG4. Cắt các chi tiết21.51110.71Thân sau x 1Đô x 2Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG4. Cắt các chi tiếtTay áo x 211.51Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG4. Cắt các chi tiếtLá bâu x 2Chân bâu x 211Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG4. Cắt các chi tiếtManchette x 4Trụ tay x 211Bài 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG5. Bài tập Thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng với số đo sau:Dài áo (Da): 	72cmRộng vai (Rv): 	40 cmDài tay dài (Dt): 	60 cmCửa tay (Ct): 	23 cmVòng cổ (Vc): 	38 cmVòng ngực (Vng): 	90 cm

File đính kèm:

  • pptPhuong phap cat may ao so my nam(1).ppt