Bài giảng Nghề: Quần âu nữ (ống thụng, cạp chun)

Mục tiêu

- Biết cách lấy số đo , công thức tính vải để may quần âu nữ cạp chun .

- Hiểu được công thức thiết kế, phương pháp vẽ và cắt quần âu nữ kiểu thụng, cạp chun.

 

ppt46 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nghề: Quần âu nữ (ống thụng, cạp chun), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chuực HoọiGiaỷngThaứnhCoõngChuực Mửứng Quyự Thaày Coõ Veà Dửù Hoọi GiaỷngQuần âu nữ (ống thụng, cạp chun)Mục tiêu- Biết cách lấy số đo , công thức tính vải để may quần âu nữ cạp chun .- Hiểu được công thức thiết kế, phương pháp vẽ và cắt quần âu nữ kiểu thụng, cạp chun. Hình 4Hình 2Hình 1Hình 32. Phửụng phaựp ủo:- Daứi quaàn (Dq) :- Voứng moõng (Vm):- Voứng eo (Ve) :- Haù goỏi (Hg) : - OÁng (Roõ) :CAÙCH ẹO CAÙCH ẹO Daứi quaàn (Dq): ẹo tửứ ngang eo ủeỏn maột caự chaõn hoaởc daứi ngaộn tuyứ yự.Haù goỏi (Hg):ẹo tửứ ngang eo xuoỏng ủuứi ủeỏn treõn ủaàu goỏi 3cm.Voứng eo (Ve): ẹo vửứa saựt quanh eo choó nhoỷ nhaỏt, tieỏp giaựp vụựi vũ trớ ủo daứi quaàn.Voứng moõng (Vm): ẹo vửứa saựt quanh moõng choó nụỷ nhaỏt.Roọng oỏng (Roõ): Baống ẵ soỏ ủo voứng oỏng hoaởc roọng heùp tuyứ yự.Soỏ ủo maóu: Dq = 95 cm; Hg = 49cm; Ve = 68 cm Vm = 88 cm; Roõ = 20 cm. CAÙCH TÍNH VAÛI - Khoồ vaỷi 0,8 ữ 0,9 m:(Dq + gaỏu + caùp + ủửụứng may) x 2.- Khoồ vaỷi 1,15 ữ 1,2 m:(Dq + gaỏu + caùp + ủửụứng may) x 2.- Khoồ vaỷi 1,4 ữ 1,6 m:Dq + gaỏu + caùp + ủửụứng may.ẹOẽC BAÛN VEế QUAÀN AÂU Nệế CAẽP CHUNSố đo mẫu: Dq = 95 cm; Ve = 68 cm; Hg = 49 cm; Vm = 88cm; Rô = 20 cmCách vẽ và cắt thân trước1. Xếp vảiGấp 2 mép biên vải trùng nhau, mặt trái ra ngoài. Biên vải ở phía trong người cắtPhía tay phải vẽ cạp , phía tay trái vẽ gấu .Mép biên vảiphương pháp thiết kế2. Cách vẽVẽ đường cận biên song song và cách biên vải 2cm.2cm7cm. xDq = 95cmHd = 27cmHg = 49 cm. b. cHạ gối AC = số đo = 49 cmXác định điểm A trên đường cận biên cách đầu vải 2cm (nếu cạp rời), Dq AX = Số đo = 95 cmHạ đáy AB = 1/4 Vm + 5 = 88/4 + 5 = 27 cmTừ A, B, C, X kẻ các đường ngang vuông góc với AX.Đường cận biên. A7cm (nếu may cạp liền). a, Vẽ đường li chínhNgang đáy BB1 = 1/4Vm + 1/10Vm = 88/4 + 88/10 = 30,8 cm.Đường li chính bao giờ cũng nằm giữa ngang đáy, ngang gối và ngang ống quần.O là điểm giữa của BB1. . x. b. c. A. b1Ngang đáy = 30,8cm. o. o1. o2. o3Đường li chínhTừ O kẻ đường song song với AX, cắt ngang gối tại O2 , ngang gấu tại O3 , ngang cạp tại O1O1OO2O3 là đường li chính.b, Vẽ cạp quầnRộng cạp AA1 = 1/4Vm + 2 = 88/4 + 2 = 24cm.Rộng cạp = 24cm. x. b. c. A. b1. o. o1. o2. o3. A1Đường cạp quầnAA1 là đường cạp quầnc, Vẽ đáy quầnVào đáy B1B2 = 1/20Vm = 88/20 = 4,4cm.Nối KB1, I là điểm giữa. Nối IB2.Nối A1B2; B2K = 1/3 A1B2.Vẽ vòng đáy từ A1 đến K vòng qua 1/3IB2 đến B1.. K. x. b. c. A. b1. o. o1. o2. o3. A1B2. 4,4cm. id, Vẽ ống quầnTừ O3 lấy ra 2 bên một khoảng bằng Rô/2 – 1 = 20/ 2 – 1 = 9 cm. có điểm X1 và X2.Từ O2 (ngang gối) lấy ra 2 bên một khoảng bằng 1/2 ngang đáy BB1 trừ 2cm = 30,8/ 2 – 2 = 15,5 – 2 cm = 13,5 cm. có điểm C1 và C2.Vẽ đường dọc quần: Từ A qua điểm B đến C1 và kết thúc là X1.Vẽ đường giàng quần: từ B1 cong nhẹ xuống C2 và nối thẳng xuống X2Vẽ gấu quần: Nối X1X2.. K. x. b. c. A. o. o1. o2. o3. A2B2. . i. b1. c2. c1. x2. x111,5cm9 cm. K. x. b. c. A. o. o1. o2. o3. A2B2. . i. b1. c2. c1. x2. x13, Cách cắtĐường dọc, đường giàng chừa 1 đến 1,5 cm đường may.Kiểm tra lại kích thước các chi tiết trước khi cắtCửa quần: cắt ngoài bản nẹp 0,6cm.Gấu chừa từ 3 đến 4 cm.Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.1,5cm7cm4cm1,5cm1,5cm6. Caựch caột* Caựch caột:- ẹửụứng doùc quaàn, giaứng quaàn chửứa 1 ủeỏn 1,5cm. - Caùp quaàn (rụứi), ủaựy quaàn chửứa 1cm; caùp lieàn: 7cm.- OÁng (gaỏu) chửứa tửứ 3 cm ủeỏn 4 cm.Thaõn trửụực quaàn aõu nửừ kieồu thuùng, caùp chun1,5cm1 cm1,5cm1,5cm1,5 cm4 cm. K. A1. b. o. o2. o3B2. . i. b1. c2. c1. x2. x1. A. O. O1. O2. O3. B. B2. C2C1.. X2. X1. A1. A i .. K. b1. b1Số đo mẫu: Dq = 95 cm; Ve = 68 cm; Hg = 49 cm; Vm = 88cm; Rô = 20 cmCách vẽ và cắt thân sau1. Xếp vải Đặt thân trước lên phần vải còn lại đểcắt thân sau.  (chú ý đặt thẳng canh sợi vải) .phương pháp thiết kế. o. o1. o2. o3- Bửụực 1: Sang dấu vaứ veừ các đường ngang cạp, ngang đáy, ngang ống và ngang gấu. Hạ đáy thân sau = 1/4 Vm + 6 = 28, keỷ ủửụứng ngang ủaựy- Bửụực 2: veừ ủửụứng li chớnh + Xác định đường li chính từ thân trước sang. 7cm2, Cách vẽ . o. o1. o2. o32, Cách vẽ . b. A. c1. x1- Bửụực 1: Sang dấu vaứ veừ các đường ngang cạp, ngang đáy, ngang ống và ngang gấu. Hạ đáy thân sau = 1/4 Vm + 6 = 28, keỷ ủửụứng ngang ủaựy- Bửụực 2: veừ ủửụứng li chớnh + Xác định đường li chính từ thân trước sang. - Bửụực 3: ẹaựnh daỏu leõn treõn ủửụứng ngang kớch thửụực cuỷa thaõn trửụực. . b1. c2. x2. b. A. o. o1. o2. o3. c1. x1O1A ( Thân sau ) = O1A ( thân trước) + 2 = 17,4 cm * Vẽ dọc quầnOB ( Thân sau) = OB ( thân trước) + 2 = 17,4 cmO3 X1 Thân sau = O3 X1 ( thân trước ) + 2 = 11 cmO2 C1 Thân sau = O2C1 ( Thân trước) + 2 = 15,4 cm Vẽ dọc quần từ A, B, C1, X12, Cách vẽ . b. A. o. o1. o2. o3. b1. c2. c1. x2. x12, Cách vẽ OB1 thân sau = OB1 (thân trước) + 3 = 18,4* Vẽ giàng quầnO2C2 thân sau = O2C2 (thân trước) + 2 = 15,4Vẽ giàng quần: từ B1, đến C2, kết thúc X2O3X2 thân sau = O3X2 ( thân trước ) + 2 = 11b, Vẽ cạp quầnNgang cạp AA1 = 1/4Vm + 1 = 88/4 + 1 = 23cm.Rộng cạp = 23 cm. b. A. b1. o. o1. o2. o3. A1Đường cạp quầnAA1 là đường cạp quần. x2. x1. c1. c2c, Vẽ đáy quần thân sauVào đáy B1B2 = 1/10Vm + 1 = 88/10 + 1 = 9,8cm.Nối KB1, I là điểm giữa. Nối IB2.Nối A1B2; B2K = 1/3 A1B2.Vẽ vòng đáy đi từ A1 đến K vòng qua 1/2 IB2 đến B1.. K. x. b. c. A. b1. o3. A1B2. 9,8cm. i. b. o. o1. o2. c2. c1. x2. x1. K. x. b. c. A. o. o1. o2. o3. A2B2. . i. b1. c2. c1. x2. x11,5cm7cm4cm1,5cm1,5cm3, Cách cắtĐường dọc, đường giàng chừa 1 đến 1,5 cm đường may.Kiểm tra lại kích thước các chi tiết trước khi cắtCửa quần: cắt ngoài bản nẹp 0,6cm.Gấu chừa từ 3 đến 4 cm.Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.6. Caựch caột* Caựch caột:- ẹửụứng doùc quaàn, giaứng quaàn chửứa 1 ủeỏn 1,5cm. - Caùp quaàn (rụứi), ủaựy quaàn chửứa 1cm; caùp lieàn: 7cm.- OÁng (gaỏu) chửứa tửứ 3 cm ủeỏn 4 cm.Thaõn sau quaàn aõu nửừ kieồu thuùng, caùp chun1,5cm7 cm1,5cm1,5cm1,5 cm4 cm. K. A1. b. o. o2. o3B2. . i. b1. c2. c1. x2. x1. A. O. O1. O2. O3. B. B2. C2C1.. X2. X1. A1 i .. K. b1QUAÀN AÂU Nệế CAẽP CHUNQUY TRèNH MAY:Laứ li chớnh thaõn trửụực.May doùc quaàn.May giaứng quaànMay caùp quaàn, luoàn chun (chieàu daứi chun = Ve – 7 ữ 10 cm).May gaỏu quaàn.TOÅNG KEÁT BAỉI HOẽCCaõu hoỷi:May ủửụùc quaàn aõu nửừ caùp chun phaỷi thửùc hieọn theo quy trỡnh nhử theỏ naứo?Traỷ lụứi:Thửùc hieọn theo quy trỡnh:Laỏy soỏ ủoTớnh vaỷiVeừ vaứ caộtMay saỷn phaồmHoaứn thieọn saỷn phaồmCâu hỏi củng cố bàiCâu 1 : Đường li chính là đường chia đềua) Ngang đáy, ngang ống , ngang cạp . b) Ngang đáy, ngang gối, ngang ống .c) Ngang đáy, ngang gối , ngang cạp . d) Ngang gối, ngang ống , ngang cạp .Câu 2 : Cách vẽ ngangống từ đường li chính lấy ra 2 bên bằng :Rô/2 - 1Rô - 2Rô/2Cả 3 công thức trên đều sai1bKết quả2aBạn trả lời chưa chính xácSai rồi Bạn đã trả lời đúnghộp quà may mắnLuật chơi: Cỏc em cú ba hộp quà khỏc nhau, trong mỗi hộp quà chứa một cõu hỏi.Nếu cỏc em trả lời đỳng cõu hỏi thỡ sẽ nhận được một mún quà rất thỳ vị. Thời gian suy nghĩ cho mỗi cõu hỏi là 15 giõy. - Haừy choùn quy trỡnh ủuựng:A. laỏy soỏ ủo  Veừ  Caột.B. Laỏy soỏ ủo  tớnh vaỷi  caột.C. Laỏy soỏ ủo  Tớnh vaỷi  Veừ  CaộtD. Tớnh vaỷi  Veừ  ủo  caột0123456789101112131415Hộp quà màu vàngABCDCõu trả lời sai rồi.Rất tiếc, cõu trả lời chưa chớnh xỏc !Sai rồi ! Thế thỡ cộng hệ số và nhõn phần biến với nhau à ! Xin chỳc mừng bạn đó cú cõu trả lời đỳng. Phần thưởng của bạn là một tràng phỏo tay !0123456789101112131415ABDCCõu trả lời sai rồi.Xin chỳc mừng bạn đó cú cõu trả lời đỳng. Phần thưởng của bạn là một tràng phỏo tay !Rất tiếc, cõu trả lời chưa chớnh xỏc !Sai rồi ! Bạn trừ sai dấu rồi !Hộp quà màu xanh - Haừy choùn quy trỡnh veừ ủuựng ủeồ veừ thaõn trửụực quaàn aõu nửừ khoõng ly tuựi xeựo lửng rụứi A. Dửùng ủửụứng caờn baỷn  Veừ ủửụứng chớnh trung  veừ ủaựy quaàn  veừ lửng quaàn veừ oỏng quaàn.B. Veừ ủửụứng chớnh trung  veừ lửng quaàn  veừ oỏng quaàn  veừ ủaựy quaàn  Dửùng ủửụứng caờn baỷn.C. Dửùng ủửụứng caờn baỷn  veừ lửng quaàn  veừ ủaựy quaàn  veừ oỏng quaàn  Veừ ủửụứng chớnh trung.D. Dửùng ủửụứng caờn baỷn  Veừ ủửụứng chớnh trung  veừ lửng quaàn  veừ ủaựy quaàn  veừ oỏng quaàn.Cõu hỏi và bài tọ̃pCaõu 1: Trửụực khi veừ phaỷi xeỏp vaỷi nhử theỏ naứo?Caõu 2: Neõu coõng thửực tớnh caực kớch thửụực ủeồ veừ thaõn trửụực quaàn aõu nửừ khoõng ly tuựi xeựo lửng rụứi? Caõu 3: Vieỏt coõng thửực tớnh caực kớch thửụực vaứ veừ theo tổ leọ 1:1 treõn giaỏy, thaõn trửụực quaàn aõu nửừ khoõng ly tuựi xeựo lửng rụứi, vụựi caực soỏ ủo nhử sau:- Dq: 100cm; Vm: 88cm; Ve: 64cm; Hg: 53cm; OÁng: 20cm; ẹoọ to baỷn lửng: 3cm.Một số nội dung cần chú ý và bài tậpNhững nội dung cần chú ý+ Nắm vững và hiểu các công thức thiết kế+ Thiết kế và vẽ đúng tỷ lệBài tập+ Thiết kế thân trước quần âu nữ kiểu thụng cạp chun với các số đo sau : Dq =90 cm, Hg = 45cm , Vb = 64 cm, Vm = 84 cm , Rô = 18 cm .BAỉI TAÄP VEÀ NHAỉTrỡnh baứy caựch laỏy soỏ ủo vaứ caựch tớnh vaỷi may quaàn aõu nửừ caùp chun ?Trửụực khi veừ phaỷi xeỏp vaỷi nhử theỏ naứo?Haừy veừ vaứ caột treõn giaỏy quaàn aõu nửừ caùp chun vụựi soỏ ủo: Dq = 90cm; Vm = 84cm; Ve = 64cm; Roõ = 18cm.Neõu quy trỡnh may vaứ caựch may quaàn aõu nửừ caùp chun?DAậN DOỉChuaồn bũ vaỷi ủuỷ may quaàn aõu nửừ oỏng thuùng caùp chun theo soỏ ủo ủaừ hoùc ụỷ baứi 15.Kim, chổ, thửụực, keựo, phaỏn mayẹoùc trửụực baứi : Thửùc haứnh – May quaàn aõu nửừ oỏng thuùng, caùp chun .Vaột soồ meựp vaỷi quaàn aõu nửừ ủaừ caột trửụực khi may. THE ENDChúc các em học tốtChúc các thầy cô mạnh khoẻChúc các em học giỏiChào mừng ngày nhà giỏo Việt Nam 20-11Chỳc cỏc em luyện tập tay nghề tốt, đạt kết quả cao! Trung tõm KTTH-HN-DN Hải DươngNgheà MayChuực Quyự Thaày Coõ Sửực Khoỷe Vaứ Thaứnh ẹaùtChuực HoọiGiaỷngThaứnhCoõng

File đính kèm:

  • pptQuan au nu cap chun.ppt