Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Ba cống hiến vĩ đại của Các-mác và Ăng-ghen

II. Văn bản:

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

1.Hoàn cảnh ra đời:

Được viết sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước mộ của Mác

= > Là tình cảm thái độ của một vĩ nhân trước một vĩ nhân

 ( Tên bài do người biên soạn đặt)

ppt24 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Ba cống hiến vĩ đại của Các-mác và Ăng-ghen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ba cống hiến vĩ đại của Cỏc Mỏc (Ăng - ghen) A.Giới thiệu chung : I. Vĩ nhân Các Mác và ăng- ghen 1. Phri- đrích ăng- ghen (1820- 1895) : SGK	- Là nhà triết học lỗi lạc người Đức	- Là nhà hoạt động Cách mạng kiên cường trong phong trào công nhân thế giới và quốc tế cộng sản	- Là bạn thân thiết của Các Mác => Có nhiều đóng góp to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa MácChân dung EngelsChân dung Engels2. Các Mác(1818-1883): SGK- Là nhà triết học thiên tài và nhà lí luận chính trị vĩ đại người ĐứcNhà lãnh tụ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giớiHọc thuyết của ông về chủ nghĩa cộng sản Khoa học đã mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại- Kế thừa và sáng tạo một cách xuất sắc những đỉnh cao của tư tưởng thế kỉ XIX ( Triết học cổ điển Đức; Kinh tế chính trị cổ điển Anh; CNXH không tưởng Pháp) =>Lí luận của chủ nghĩa MácLà cha đẻ của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xây dựng học thuyết kinh tế Mác xít và CNXHKH=> Đỉnh cao tư tưởng: là vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp Tư sảnĂng - ghenCỏc MỏcĐụi bạn tri kỉ.II. Văn bản: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác1.Hoàn cảnh ra đời:	- Được viết sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước mộ của Mác	= > Là tình cảm thái độ của một vĩ nhân trước một vĩ nhân	( Tên bài do người biên soạn đặt) Đánh giá cao cống hiến của Mác Biểu lộ lòng tiếc thương vô hạn đối với Mác2. Thể loại :Văn tế ( Điếu văn ) : 	-> Được viết bằng văn xuôi chính luận 	 -> Không lâm li bi đát như các bài văn tế bình thường khác3. Bố cục: 3 phầnP1: Từ đầu đến “ vĩ nhân ấy gây ra” =>Thông báo thời điểm qua đời cua Cacmac P2: Tiếp đến “ thêm nữa” => Đánh giá những cống hiến to lớn của Mác đối với sự phát triển nhân loạiP3: Còn lại => Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn và khẳng định sự bất diệt của Mác=> Kết cấu áng văn nghị luận chặt chẽ.B. Đọc – Hiểu văn bảnThông báo thời điểm Mác qua đời 	*Thời điểm:	 - Thời gian: 3 giờ kém 15phút Chiều 14/3/1883	- Không gian: Trong phòng ở Trên chiếc ghế bành	 - Sự qua đời ( Qua cách dùng từ ngữ):	+ Ngừng suy nghĩ,	+ Ngủ thiếp đi- giấc ngủ nghìn thu= > Ng. thuật: nói giảm, nói tránh -> Là chiếc đòn bẩy nhấn mạnh cái khác thường, cái phi thường của một vĩ nhânCâu văn : “ Để Mác ở lại một mình vẻn vẹn chỉ có hai phút, thế mà khi trở vào phòng, chúng tôi đã thấy ông ngủ thiếp đi thanh thản trên chiếc ghế bành- nhưng là giấc ngủ nghìn thu” Mục đíchtác giả muốn nói gì qua câu văn trên? ĐểGiãi bày tâm trạngGiải thích nỗi niềm thương tiếcPhân bua với đồng chí, đồng độiLà một tổn thất lớn	 ( Không sao lường hết được)	-> Đối với giai cấp vô sản	-> Đối với khoa học lịch sửLà nỗi trống vắng ghê gớm 	-> Đối với toàn nhân loại* Niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Mác= > Ng. thuật: Kết cấu trùng điệp, tăng tiếnNhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Mác Sự kính trọng và lòng tiếc thương được nhân lên gấp bội* Tóm lại: Cách giới thiệu ngắn gọn, chính xácThể hiện niềm tiếc thương và thành kínhGợi cảm xúc sâu xa trong lòng người2. Những cống hiến vĩ đại của Các MácThứ nhất: tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người (Bản chất của quy luật này: cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc)Thứ hai: tìm ra quy luật giá trị thặng dưThứ ba: cống hiến quan trọng hơn cả: sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng ủửụùc saộp xeỏp theo traọt tửù taờng tieỏn, coỏng hieỏn sau lụựn hụn coỏng hieỏn trửụực. So saựnh Caực Maực vụựi Darwin, caực nhaứ khoa hoùc khaực cuứng thụứi ủaùi  thuỷ phaựp ủoứn baồy. Caực Maực noồi baọt leõn haứng ủaàu nhử laứ “nhaứ tử tửụỷng vú ủaùi nhaỏt trong soỏ nhửừng nhaứ tử tửụỷng hieọn ủaùi”. 3. Tình cảm xót thương của Ăng-ghen với các MácBài điếu văn đọc trước mộ nhưng lại không nói nhiều về cái chết, vì sao?-Nhấn mạnh sự bất tử của Các Mác.-Đề cao, ngợi ca, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh hằng của Các Mác.-Các Mác chống lại bất công, chống cường quyền bạo lực-Những cống hiến mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.-Vì thể “Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả” -lời khẳng định như một lời cầu nguyện của Ăng ghen trước mộ Các MácMụỷ roọngBan hieồu nhử theỏ naứo veà yự kieỏn “Õng coự theồ coự nhieàu keỷ ủoỏi ủũch, nhửng chửa chaộc ủaừ coự moọt keỷ thuứ rieõng naứo caỷ”? Tham gia vaứo vieọc laọt ủoồ xaừ hoọi tử saỷn vaứ caực thieỏt cheỏ nhaứ nửụực do noự dửùng neõn  Maực choỏng laùi baỏt coõng, choỏng laùi cửụứng quyeàn, baùo quyeàn.Tham gia vaứo sửù nghieọp giaỷi phoựng giai caỏp voõ saỷn hieọn ủaùi maứ oõng laứ ngửụứi ủaàu tieõn ủem ủeỏn cho giai caỏp aỏy yự thửực veà ủũa vũ vaứ yeõu caàu cuỷa mỡnh, yự thửực veà ủieàu kieọn ủeồ tửù giaỷi phoựng  Maực beõnh vửùc nhửừng ngửụứi lao ủoọng, nhửừng ngửụứi cuứng khoồ, ủem ủeỏn cho hoù nieàm tin vaứo haùnh phuực.Nhửừng coỏng hieỏn cuỷa Maực laứ taứi saỷn chung cuỷa nhaõn loaùi, coự giaự trũ haứnh ủoọng, mụỷ ủửụứng cho nhaõn loaùi tieỏn leõn  coỏng hieỏn cuỷa Maực coự lụùi cho nhaõn loaùi, cho giai caỏp voõ saỷn.Hoaùt ủoọng cuỷa Maực khoõng phaỷi phuùc vuù cho quyeàn lụùi caự nhaõn, maứ laứ phuùc vuù quyeàn lụùi chung  oõng coự nhieàu keỷ ủoỏi ủũch, nhửng chửa chaộc ủaừ coự moọt keỷ thuứ rieõng naứo caỷ.III. GHI NHễÙ: Baống laọp luaọn chaởt cheừ, keỏt hụùp vụựi bieọn phaựp so saựnh taờng tieỏn, Engel ủaừ giuựp chuựng ta nhaọn thửực saõu saộc nhửừng coỏng hieỏn vú ủaùi cuỷa Maực ủoỏi vụựi nhaõn loaùi.BAỉI THUYEÁT TRèNH CUÛA NHOÙM 1 KEÁT THUÙCCAÙM ễN COÂ VAỉ CAÙC BAẽN ẹAế THEO DOếI

File đính kèm:

  • pptba_cong_hien_vi_dai_cua_cacmac.ppt
Bài giảng liên quan