Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Chí Phèo (Nam Cao) - Phần 1: Tác giả

I. Vài nét về tiểu sử và con người

1. Tiểu sử:

Nam Cao (1917 – 1951), Trần Hữu Tri, gia đình nông dân.

Quê hương: làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam.

Cuộc đời:

Học hết bậc Thành chung, vào Sài Gòn kiếm sống, bắt đầu sáng tác.

Trở về quê, là “giáo khổ trường tư” ở Hà Nội, sống chật vật bằng nghề viết văn và làm gia sư.

Từ 1943, tham gia nhómVăn hóa cứu quốc, tham gia khởi nghĩa.

11-1951, hy sinh trên đường công tác.

ppt33 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Chí Phèo (Nam Cao) - Phần 1: Tác giả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TAÙC GIANAM CAOGV THÖÏC HIEÄN : NguyÔn Hång Th¸i THPT Hoµi §øc ACHÍ PHÈONam Cao Phần một: Tác giảPhần một: Tác giảI. Vài nét về tiểu sử và con ngườiDựa vào sgk, tóm tắt những nét chính về cuộc đời và con người của nhà văn Nam Cao?Phần một: Tác giảI. Vài nét về tiểu sử và con người1. Tiểu sử:Nam Cao (1917 – 1951), Trần Hữu Tri, gia đình nông dân. -Quê hương: làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam.CaoNamPhần một: Tác giảI. Vài nét về tiểu sử và con người1. Tiểu sử:Nam Cao (1917 – 1951), Trần Hữu Tri, gia đình nông dân. -Quê hương: làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam.-Cuộc đời:+ Học hết bậc Thành chung, vào Sài Gòn kiếm sống, bắt đầu sáng tác.+ Trở về quê, là “giáo khổ trường tư” ở Hà Nội, sống chật vật bằng nghề viết văn và làm gia sư.+ Từ 1943, tham gia nhómVăn hóa cứu quốc, tham gia khởi nghĩa.+ 11-1951, hy sinh trên đường công tác.Vợ và các con trai của nhà vănMoä Nam CaoNhà tưởng niệm Nam Cao2. Con người:- Bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng đời sống nội tâm phong phú, luôn sôi sục, có khi căng thẳng.- Có tấm lòng đôn hậu, chan chứa yêu thương* Nam Cao là tấm gương cao đẹp của một nhà văn chân chính, được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuậtII. Sự nghiệp văn học:II. Sự nghiệp văn học:1. Quan điểm nghệ thuật:- “Chao ôi! Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than . . ." (Giăng sáng).Em hiểu như thế nào về quan điểm nghệ thuật trên của tác giả?II. Sự nghiệp văn học:1. Quan điểm nghệ thuật:Nghệ thuật phải gắn bó với đời sống, nói lên nỗi thống khổ, cùng quẫn của nhân dân.- “Chao ôi! Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than . . ." (Giăng sáng). - “Một tác phẩm thật giá trị . . . nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình . . . Nó làm cho người gần người hơn" (Đời thừa).Một tác phẩm có giá trị phải chứa đựng nội dung gì? Tác phẩm có giá trị là tác phẩm thấm nhuần tư tưởng nhân đạo. - “Một tác phẩm thật giá trị . . . nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình . . . Nó làm cho người gần người hơn" (Đời thừa). - "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. (...). Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có" (Đời thừa).Nam Cao có đòi hỏi gì về nghề viết văn? Nam Cao đòi hỏi rất cao sự sáng tạo trong nghề văn. - "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. (...). Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có" (Đời thừa).2. Các đề tài chính:Trước Cách mạng:+ Đề tài người trí thức: Giăng sáng, Đời thừa, Sống mòn . . .Viết về đề tài người trí thức, Nam Cao đặc biệt quan tâm đến phương diện nào?2. Các đề tài chính:Trước Cách mạng:+ Đề tài người trí thức: Giăng sáng, Đời thừa, Sống mòn  Tấn bi kịch tinh thần: những trí thức nghèo, có tâm huyết, nhân phẩm nhưng bị gánh nặng cơm áo và xã hội ngột ngạt bóp nghẹt, bị chết mòn → Họ luôn đấu tranh cho một cuộc sống có ý nghĩa.+ Đề tài người nông dân: Chí Phèo, Lão Hạc  Những con người hiền lành, bị đày đọa vào cảnh nghèo đói → bị hắt hủi, lăng nhục → nhà văn khẳng định nhân phẩm và bản chất lương thiện của họ.Qua tác phẩm Lão Hạc, Nam Cao muốn phản ánh vấn đề gì về người nông dân? Đề tài người trí thức: Những trí thức nghèo, có tâm huyết, nhân phẩm nhưng bị gánh nặng cơm áo và 	 bóp nghẹt, bị chết mòn → Họ luôn đấu tranh cho một cuộc sống có ý nghĩa.Đề tài người nông dân: Những con người hiền lành, bị đày đọa vào 	 → bị hắt hủi, lăng nhục → nhà văn khẳng định 	 lương thiện của họ.* Nam Cao luôn trăn trở về vấn đề nhân phẩm, về tình trạng xã hội vô nhân đạo đấu tranhnhân phẩm và bản chất 	lương thiện xã hội ngột ngạt cảnh nghèo đóiNam Cao luôn trăn trở điều gì trong cuộc sống con người?- Sau Cách mạng: Nhật kí ở rừng, Đôi mắt ...Tinh thần phục vụ kháng chiến tận tụy.3. Phong cách nghệ thuật:- Luôn chú ý tới nội tâm, tư tưởng của con người → Có biệt tài diễn tả, phân tích tâm lí nhân vật.- Viết theo kết cấu tâm lí, viết về cái nhỏ nhặt mà vẫn đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội lớn lao.- Giọng điệu riêng: lạnh lùng, dửng dưng mà buồn thương, da diết.Phong cách độc đáoPhim truyeän Vieät Nam: Laøng Vuõ Ñaïi ngaøy aáy Phim truyeän Vieät Nam: Laøng Vuõ Ñaïi ngaøy aáy Phim truyeän Vieät Nam: Laøng Vuõ Ñaïi ngaøy aáy Câu hỏi Trong những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào đúng với con người của Nam Cao ?a. Trung thực với chính bản thân mình, luôn đấu tranh tự vượt qua chính mình.b. Nhẫn nhục cam chịu những bất công ngang trái của xã hội đương thời.c. Tỏ ra khinh bạc đối với xã hội thực dân phong kiến đương thời. d. Luôn quằn quại đau đớn, giằng xé giữa tâm hồn và thể xác. Trong những quan điểm nghệ thuật sau đây, quan điểm nghệ thuật nào không phải của nhà văn Nam Cao ?a. Văn chương phải bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống và phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống.b. Văn chương phải chạy theo cái đẹp, cái thơ mộng của cuộc sống.c. Văn chương đòi hỏi nhà văn phải có sự tìm tòi, sáng tạo trong nghề văn và lương tâm người cầm bút.d. Văn chương chân chính phải có nội dung nhân đạo sâu sắc.b. Văn chương phải chạy theo cái đẹp, cái thơ mộng của cuộc sống.Câu hỏi

File đính kèm:

  • pptTac_gia_Nam_Cao.ppt