Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Bản tin

NỘI DUNG CHÍNH

I. Mục đích, yêu cầu của bản tin

1. Mục đích yêu cầu của bản tin

2. Các loại bản tin

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BẢN TIN

1. Mục đích, yêu cầu của bản tin:

*Bản tin là một thể loại báo chí nhằm đưa tin kịp thời, chính xác những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội.

2. Các loại bản tin:

Tin vắn: tin không có nhan đề, dung lượng ngắn, thông báo vắn tắt về các sự kiện.

Tin thường: thông báo ngắn gọn nhưng tương đối đầy đủ về một sự kiện, chiếm tỉ lệ cao trong các loai tin.

Tin tường thuật: phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể.

Tin tổng hợp: thông tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng đáng quan tâm

 

ppt15 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Bản tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NỘI DUNG CHÍNHI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BẢN TIN1. Mục đích, yêu cầu của bản tin: *Bản tin là một thể loại báo chí nhằm đưa tin kịp thời, chính xác những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội. 2. Các loại bản tin:Tin vắn: tin không có nhan đề, dung lượng ngắn, thông báo vắn tắt về các sự kiện. Tin thường: thông báo ngắn gọn nhưng tương đối đầy đủ về một sự kiện, chiếm tỉ lệ cao trong các loai tin.Tin tường thuật: phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể.Tin tổng hợp: thông tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng đáng quan tâmI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinNỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinTrong cuoäc thi OÂ- lim pích Toaùn quoác teá laàn thöù 45 dieãn ra taïi thuû ñoâ A-ten, Hi Laïp, töø ngaøy 14 ñeán 16 thaùng 7, ñoäi tuyeån Vieät Nam xeáp toaøn ñoaøn (ñaït 196 ñieåm).Caû saùu thaønh vieân ñoäi tuyeån Vieät Nam ñeàu ñaït huy chöông: boán huy chöông Vaøng, hai huy chöông baïc. Ñoaøn Trung Quoác xeáp thöù nhaát(ñaït 220 ñieåm,saùu huy chöông Vaøng ). cuoäc thi OÂ- lim pích Toaùn laàn naøy coù hôn 500 thí sinh cuûa 85 nöôùc tham gia. ÑOÄI TUYEÅN OÂ- LIM PÍCH TOAÙN VIEÄT NAM XEÁP THÖÙ TÖ TOAØN ÑOAØNNỘI DUNG CHÍNH	Tìm hiểu ngữ liệu sgk trang 160-161:Đọc bản tin “ĐỘI TUYỂN Ô-LIM-PICH TOÁN VIỆT NAM XẾP THỨ TƯ TOÀN ĐOÀN” và 	trả lời câu hỏi gợi ý của sgk	Bản tin thông báo kết quả thi Ô-lim- pich toán quốc tế của đoàn HS Việt Nam. Kết quả dự thi(xếp thứ tư) khẳng định trình độ của HS Việt Nam, thành tựu của việc bồi dưỡng nhân tài toán học của nền giáo dục nước ta. I. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tin2. Bản tin có tính thời sự vì sự việc mới xảy ra vào ngày 16/7 và ngay sau ba ngày (19/7) đã được đưa tin.3. Các thông tin bổ sung là không cần thiết vì chúng vi phạm nguyên tắc ngắn gọn, súc tích của bản tin.Trả lờiNỘI DUNG CHÍNHTìm hiểu ngữ liệu sgk trang 160-161:Đọc bản tin “ĐỘI TUYỂN Ô-LIM-PICH TOÁN ViỆT NAM XẾP THỨ TƯ TOÀN ĐOÀN” và 	trả lời câu hỏi gợi ý của sgk	Trả lờiI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tin	4. Các sự kiện trong bản tin như thời gian, địa điểm, kết quả cuộc thi đều được nêu một cách cụ thể, chính xác, có độ tin cậy cao khiến người đọc tin vào sự thông báo.5. Bản tin phải có tính thời sự mới mẻ, hấp dẫn; nội dung phải chân thực, chính xác; các thông tin phải có ý nghĩa xã hội nhất định.NỘI DUNG CHÍNH II. CÁCH VIẾT BẢN TIN- Chọn sự kiện có ý nghĩa xã hội nhất định để viết bản tin.- Các thông tin cần có của một bản tin: sự kiện gì? Thời gian; địa điểm; chủ thể của hành động, sự kiện; diễn biến; kết quả1. Khai thác và lựa chọn tinI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinII. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tin- Sự kiện được lựa chọn đưa tin phải là sự kiện như thế nào?- Một bản tin cần có những nội dung nào?NỘI DUNG CHÍNHCập nhật  10:15 ngày 10-11-2008 ND - Theo Cơ quan Thú y vùng III, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại một hộ gia đình ở xóm Hồng Thịnh thuộc xã Diễn Hồng của huyện Diễn Châu (Nghệ An). Theo kết quả điều tra sơ bộ, hộ gia đình trên nuôi 600 con vịt đẻ và 373 con gà thịt đã được tiêm vắc-xin H5N1 ngày 18-9. Tuy nhiên, chủ hộ đã mua thêm 450 con vịt năm ngày tuổi chưa tiêm phòng vắc-xin H5N1. Từ ngày 31-10, bắt đầu có hiện tượng gia cầm ốm chết; đến nay chỉ còn 105 con vịt đẻ, 119 con vịt thịt và 43 con gà. Tỉnh đang triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định.I. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinBài tập: Đọc bản tin sau, chỉ ra những thông tin cần thiết của một bản tin:II. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tinXuất hiện dịch cúm gia cầm ở Nghệ AnNỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinBài tập: Đọc bản tin sau, chỉ ra những thông tin cần thiết của một bản tin:II. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tinTrả lời Sự kiện: Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Nghệ An. Thời gian: Từ 31/10/2008. Địa điểm: xóm Hồng Thịnh thuộc xã Diễn Hồng của huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nguyên nhân: chủ hộ đã mua thêm 450 con vịt năm ngày tuổi chưa tiêm phòng vắc-xin H5N1. Diễn biến: bắt đầu có hiện tượng gia cầm ốm chết; đến nay chỉ còn 105 con vịt đẻ, 119 con vịt thịt và 43 con gà. Kết quả: Tỉnh đang triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định.Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Nghệ AnNỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinII. CÁCH VIẾT BẢN TIN 1. Khai thác và lựa chọn tin 2. Viết bản tin a. Cách đặt tiêu đề bản tin - Về nội dung: có sức gợi, có liên quan trực tiếp đến nội dung bản tin- Về hình thức và kết cấu: Phải ngắn gọn, thu hút được sự quan tâmII. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tin2. Viết bản tina. Cách đặt tiêu đề bản tinKhi đặt tiêu đề cho bản tin cần đảm bảo những yêu cầu gì về nội dung và hình thức kết cấu ?NỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinII. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tinII. CÁCH VIẾT BẢN TIN 1. Khai thác và lựa chọn tin 2. Viết bản tin a. Cách đặt tiêu đề bản tin b. Cách mở đầu bản tin:Mở đầu thường nêu trực tiếp, chứa đựng những thông tin khái quát quan trọng nhất.2. Viết bản tinCách đặt tiêu đề bản tinCách mở đầu bản tinTìm phần mở đầu trong hai bản tin ở SGK trang 161, 162. Cho biết phần mở đầu cần nêu những nội dung gì ? Nó có vai trò như thế nào?NỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinII. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tinII. CÁCH VIẾT BẢN TIN 1. Khai thác và lựa chọn tin 2. Viết bản tin a. Cách đặt tiêu đề bản tinb. Cách mở đầu bản tinc. Triển khai chi tiết bản tin 2. Viết bản tinCách đặt tiêu đề bản tinCách mở đầu bản tinTriển khai chi tiết bản tinHãy chỉ ra những điểm khác biệt về cách triển khai trong hai bản tin ở SGK trang 161,162?Bản tin đầu : nêu cụ thể, chi tiết sự việcBản tin sau: cắt nghĩa nguyên nhân đưa đến kết quả của sự kiệnCách triển khai trong hai bản tin ở SGK trang 161,162:NỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tin:II. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tinII. CÁCH VIẾT BẢN TIN 1. Khai thác và lựa chọn tin 2. Viết bản tin a. Cách đặt tiêu đề bản tinb. Cách mở đầu bản tin c. Triển khai chi tiết bản tin - Phần triển khai: được viết cụ thể cho phần tin khái quát ở đầu.- Có thể chi tiết hóa, giải thích nguyên nhân, kết quả sự kiện.2. Viết bản tinCách đặt tiêu đề bản tinCách mở đầu bản tinTriển khai chi tiết bản tinKhi triển khai chi tiết bản tin cần triển khai những nội dung gì? Chúng có quan hệ với phần mở đầu như thế nào?Vieát moät baûn tin veà tình hình caùc phong traøo thi vaên ngheä cuûa tröôøng em chaøo möøng ngaøy 20/11 vöøa qua.NỘI DUNG CHÍNHI. Mục đích, yêu cầu của bản tin1. Mục đích yêu cầu của bản tin2. Các loại bản tinII. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn tin2. Viết bản tinCách đặt tiêu đề bản tinCách mở đầu bản tinTriển khai chi tiết bản tin*** Luyện tập*** Luyện tập Bài tập 2: trang 163/sgkQuảng cáo và phóng sự điều tra có gì giống và khác với bản tin?- Giống: Cung cấp tin tức.- Khác: Bản tin: chỉ đơn thuần thông báo tin tứcQuảng cáo: mục đích chào mời khách hàng mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụPhóng sự điều tra: độ dài lớn, miêu tả cụ thể chi tiết các sự việc, phân tích và bình luận sự kiện.Bài tập 3 : trang 163/sgkChuyển một bản tin thường (trong bài học) thành loại tin vắn.Bản tin 1: Đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn trong cuộc thi Ô-lim-pich toán quốc tế lần thứ 45 tại thủ đô A-ten, Hi Lạp từ ngày 14 đến 16 tháng 7.Bản tin 2: Đến ngày 17 tháng 7, Tổng công ti Hàng không Việt Nam tiếp tục bám sát thị trường hàng không để điều chỉnh kế hoạch khai thác bay đạt hiệu quả. Tổng doanh thu đạt 7690 tỉ đồng, toàn ngành đã thực hiện được hơn 22 nghìn chuyến bay an toàn.Bản tin 3: Đội tuyển Bra-xin đã thắng đội U-ru-goay trong trận bán kết cup bóng đá quốc gia Nam Mĩ bằng những loạt sút luân lưu 11m. Bra-xin sẽ gặp Ac-hen- ti-na trong trận chung kết.Dặn dò: Làm thêm các bài tập của sách bài tập ở nhà. Soạn: Đọc thêm “ Cha con nghĩa nặng”(Hồ Biểu Chánh):	+ Đọc và tóm tắt trước văn bản.	+ Nắm những nét chính về tác giả Hồ Biểu Chánh.	+ Chú ý câu hỏi 2 và 5 trong phần Hướng dẫn đọc thêm của SGK trang 167. 

File đính kèm:

  • pptgiao_an_dien_tu.ppt
Bài giảng liên quan