Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Phong cách ngôn ngữ Báo chí - Nguyễn Thị Hợp

I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí

2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí

3. Luyeän taäp

 

ppt25 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Phong cách ngôn ngữ Báo chí - Nguyễn Thị Hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Baøi hoïcPhong caùch ngoân ngöõBAÙO CHÍHaân haïnh giôùi thieäuGiaùo Vieân: Nguyeãn Thò HôïpPHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chía) Bản tinTiết: 47 Tôn vinh 122 thủ khoa năm 2006 Theo tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 122 thủ khoa sẽ được tuyên dương tại Hà Nội từ ngày 29 đến 31/3. Trong số đó, có 98 thủ khoa của kì thi tuyển sinh đại học và đoạt huy chương vàng ở các kì thi Ô-lim-pích quốc tế, 24 thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2006. Chương trình tôn vinh thủ khoa năm nay mở rộng về đối tượng, không chỉ tôn vinh những thủ khoa trong kì thi tuyển sinh mà còn tuyên dương cả những thủ khoa tốt nhgiệp đại học. Các thủ khoa sẽ được nhận phần thưởng và học bổng trị giá một triệu đồng do Trung ương Đoàn tặng. 50 thủ khoa tiêu biểu đại diện cho 122 thủ khoa đến từ mọi miền Tổ quốc sẽ tham gia các hoạt động như dâng hương tại Văn Miếu, báo công và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia buổi gặp gỡ với một số vị lãnh đạo của Chính phủ và giao lưu với thanh niên, sinh viên thủ đô. Sắp tới, Trung ương Đoàn sẽ thành lập Câu lạc bộ Thủ khoa Việt Nam nhằm liên kết, tập hợp những sinh viên giỏi để cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập. HTAi?Sự kiện gì?Khi nào?Ở đâu?Như thế nào?- Tôn vinh thủ khoa năm 2006 - 122 thủ khoa- Hà Nội- Từ ngày 29 đến 31/3/2007- Tặng học bổng một triệu đồng và tham gia các hoạt động báo công, dâng hương, giao lưu...Sự kiện Baûn tin caàn coù nhöõng thoâng tin gì?+ Thời gian+ Địa điểm+ Sự kiệnCung cấp tin tức mới- Bản tin có:chính xácPHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chía) Bản tinTiết: 47PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chía) Bản tinTiết: 47b) Phóng sự NƠI ĐẦU TIÊN XOÁ XONG NHÀ TẠM CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC[... ] Vượt gần cả trăm kilômét đường rừng, qua cua chữ A, ngầm Ta Lê, lên đến cửa khẩu cà Roòng-Noọng Ma và phía trên là đỉnh Phu La Nhích để tận mắt thấy gần 500 ngôi nhà vững chãi, khang trang, mái tôn đỏ thẫm, hoà quyện với bát ngát rừng xanh ngăn ngắt. Ông Nguyễn Cẩm Sơn đã chí lí khi nói rằng, kết quả trong mơ ấy một lần nữa chứng minh sức mạnh của cộng đồng có thể làm được những điều tưởng như không thể trong thời gian không dài. Từ bản 39 của người A Rem đến bản 51, 61, Cà Roòng của người Ma Coong, hay bản Cu Tồn, Cờ Đỏ, A Ki của người Khùa, người Mường, dưới những mái nhà mới tinh còn thơm mùi gỗ là tiếng hát, tiếng cười nối dài dội vào vách núi. (Theo báo Tiền Phong, ngày 22-1-2007)- Phoùng söï ñoù ñeà caäp ñeán söï kieän gì?- Phaàn töôøng thuaät chi tieát söï kieän nhö theá naøo ? NƠI ĐẦU TIÊN XOÁ XONG NHÀ TẠM CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC[... ] Vượt gần cả trăm kilômét đường rừng, qua cua chữ A, ngầm Ta Lê, lên đến cửa khẩu cà Roòng-Noọng Ma và phía trên là đỉnh Phu La Nhích để tận mắt thấy gần 500 ngôi nhà vững chãi, khang trang, mái tôn đỏ thẫm, hoà quyện với bát ngát rừng xanh ngăn ngắt. Ông Nguyễn Cẩm Sơn đã chí lí khi nói rằng, kết quả trong mơ ấy một lần nữa chứng minh sức mạnh của cộng đồng có thể làm được những điều tưởng như không thể trong thời gian không dài. Từ bản 39 của người A Rem đến bản 51, 61, Cà Roòng của người Ma Coong, hay bản Cu Tồn, Cờ Đỏ, A Ki của người Khùa, người Mường, dưới những mái nhà mới tinh còn thơm mùi gỗ là tiếng hát, tiếng cười nối dài dội vào vách núi. (Theo báo Tiền Phong, ngày 22-1-2007)Phóng sự báo chí có gì giống và khác với bản tin ?PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chía) Bản tinTiết: 47b) Phóng sự+ Thực chất là bản tin+ Mở rộng phần tường thuật chi tiết sự kiện+ Miêu tả bằng hình ảnh,ngôn ngữ biểu cảmCung cấp cái nhìn đầy đủ, sinh động, hấp dẫn cho người đọc- Phóng sự:Ñoïc tieåu phaåm vaø cho bieát: Tieåu phaåm ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì? gioïng ñieäu, ngoân ngöõ nhö theá naøo ? PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chía) Bản tinTiết: 47b) Phóng sực) Tiểu phẩm Nhà... chằn tinh- Ở thành phố vừa có sự lạ.- Lạ gì? Không lẽ lại nắn đường? Nắn đường là chuyện xưa rồi Diễm. Đây là xây nhà. Ối! Xây nhà thì cũ mèm. Nhưng sao? Cấp phép ba tầng rưỡi, nay... mọc thêm năm tầng rưỡi sau 16 lần vi phạm bị xử lí. Ơ hơ! Thế là cứ chém lại mọc thêm. Bác ơi! Chắc là nhà... chằn tinh. Này, sao họ không thừa thắng xốc tới nhỉ? Xốc tới làm gì? Sai phạm thêm vài lần để nâng... thêm vài tầng. Nhưng họ có phép thuật gì nhỉ? Có chứ! Một phép thuật vạn năng. Phép thuật nào? Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. (Theo báo Sài gòn giải phóng, ngày 13-4-2007)Tiểu phẩm có những đặc điểm gì? PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chía) Bản tinTiết: 47b) Phóng sực) Tiểu phẩm Bài báo ngắn về vấn đề có tính thời sự. Hài hước, dí dỏm có sắc thái mỉa mai, châm biếm. Ngôn ngữ thân mật, dân dã. pmtronaldoPHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ a)Coù nhieàu theå loaïi:- Tin töùc - Phoùng söï - Bình luaän- Tieåu phaåm - Thoâng tin quaûng caùo - Moät soá theå loaïi khaùc nhö: phoûng vaán, thö baïn ñoïc2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chíI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chíTiết: 47Hai daïng chính:-Noùi: ñoïc, traû lôøi phoûng vaán mieäng, thuyeát minh.trong phaùt thanh, truyeàn hình-Vieát: (baùo vieát). Löu yù: coøn coù baùo aûnh, baùo ñieän töû.Baùo chí thöôøng toàn taïi ôû nhöõng daïng naøo?Mỗi một thể loại có yêu cầu như thế nào về sử dụng ngôn ngữ ?PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ a) Coù nhieàu theå loaïi:I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chíTiết: 47 b) Veà söû duïng ngoân ngöõ: Bản tin: Phóng sự: Tiểu phẩm:- Phỏng vấn:- Quảng cáo:- Bình luận:từ ngữ phổ thông, giản dị, nghĩa tường minh, câu đơn giản...ngôn ngữ chuẩn xác, có cá tính, gợi hình ảnh, cảm xúc...từ ngữ thân mật, dân dã, đa nghĩa, hài hước, mỉa mai... ngôn ngữ linh hoạt, chính xác, hấp dẫn...ngôn ngữ ngoa dụ, hấp dẫn, có hình ảnh...thuật ngữ chuyên môn chính xác, cấu trúc chặt chẽ...2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chíMỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữPHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ a) Coù nhieàu theå loaïi:I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chíTiết: 47 b) Yeâu caàu rieâng veà söû duïng ngoân ngöõ c) Chức năng chung của ngoân ngöõ baùo chí- Cung cấp thông tin Phản ánh dư luận Thể hiện chính kiến của tờ báoThúc đẩy sự phát triển của xã hội2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí* Khái niệm ngôn ngữ báo chí: (ghi nhớ SGK)PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍI. NGÔN NGỮ BÁO CHÍTiết: 471. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí3. Luyeän taäp BT1: Xác định thể loại các văn bản báo chí sau:2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí (Dân trí) - Sáng 28/1, tại Thảo Cầm Viên TPHCM, Trung ương Hội Khuyến học, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Khuyến học & Dân trí phối hợp cùng Hội Khuyến học TPHCM tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần II. Theo đó, sẽ có 1000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng được trao cho học sinh nghèo, hiếu học cấp tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh thành phía Nam. Buổi sáng cùng ngày, ban tổ chức đã trao 400 suất được trao cho học sinh thuộc địa bàn TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Trong các ngày tiếp theo, 600 suất học bổng sẽ được trao cho các tỉnh Bình Phước (100 suất, ngày 30/1) Bà Rịa - Vũng Tàu (200 suất, trao ngày 31/1), Sóc Trăng (100 suất, ngày 1/2) và tỉnh Long An (200 suất, trao vào ngày 4/2)Trao 1.000 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học lần 2Ông Phạm Huy Hoàn trao học bổng cho các em học sinh.Bản tinPhóng sự“Tranh tài thế giới ”- Tính ra cả nước đã có 141 sân golf, trong đó 2.625ha là ruộng lúa. Liệu có phải thể thao mình đang mùa yếu kém, chuyển sang phát triển môn golf để tranh tài thế giới?- Hơn 70% hội viên chơi golf là các ông nước ngoài, có ông nào nhập quốc tịch Việt như Phan Văn Santốt đâu mà vào đội tuyển.- Tính ra có 2,6 triệu nông dân mất ruộng.- Trong khi đó các CLB golf chỉ có 5.000 hội viên. Bình quân một người chơi golf thì 520 người mất đất.- May mà năm nay Chính phủ đã mấy lần ra lệnh hạn chế sân golf, nếu cứ để tự do chả mấy chốc nông dân mình thành... “Xuân tóc đỏ” cả. LÝ SINH SỰTiểu Phẩm BT 2: So sánh hai thể loại bản tin và phóng sự ? BT 3: Viết một bản tin về phong trào học tập hướng tới chào mừng ngày 20/11 của lớp em.Gợi ý:	- Thời gian	- Địa điểm	- Hoạt động BT 2: So sánh hai thể loại bản tin và phóng sự ? Giống:Khác:- Thông tin sự việc ngắn gọn, cụ thể;- Kịp thời, cập nhật.- Thông tin sự việc và miêu tả sinh động, hấp dẫn;- Gợi cảm xúc, gây hứng thú.Bản tinPhóng sựĐều phản ánh thông tin cụ thể, chính xác.Caùm ôn quùi Thaày Coâ ñeán tham döï giôø thao giaûngChuùc quí Thaày Coâ vaø gia ñình söùc khoeû vaø haïnh phuùcGiaùo Vieân: Nguyeãn Thò Hôïp

File đính kèm:

  • pptPhong_cach_ngon_ngu_bao_chi.ppt