Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 51: Đọc văn: Chí Phèo (Nam Cao) - Phần 2: Tác phẩm - Nguyễn Sỹ Ninh

I.Tìm hiểu chung

1. Hoàn cảnh sáng tác

Truyện được Nam Cao sáng 1941.
 Xã hội thực dân nửa phong kiến

Truyện

Dựa vào “người thật, việc thật” ở làng Đại Hoàng

Cùng với sự hư cấu của tác giả

Cái lò gạch cũ (Tên ban đầu) => Biểu tượng về sự xuất hiện tất yếu của hiện tượng Chí Phèo

 Đôi lứa xứng đôi(1941) => cái nhìn hời hợt, sai lạc.

- Chí Phèo(1946)=> tên nhân vật chính, hình tượng nhân vật điển hình  khái quát một cách súc tích và đầy đủ nhất về tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm.

 

ppt45 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 51: Đọc văn: Chí Phèo (Nam Cao) - Phần 2: Tác phẩm - Nguyễn Sỹ Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
vào tù? I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo CHÍ PHÈO (NAM CAO)a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèo* Chí Phèo trước khi bị vào tù.Bản chất: + Lương thiện, chất phác, giàu lòng tự trọng. + Có ước mơ bình dị, khiêm nhường.  Ý thức về cuộc sống Anh Chí là người nông dân lương thiện, hiền lành, chất phác, mang bản chất tốt đẹp. I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo CHÍ PHÈO (NAM CAO)a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèo* Chí Phèo trước khi bị vào tù Chí bị đẩy vào tù vì một lý do không chính đáng  không có lý doTrước khi đi tùSau khi đi tùCHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoCHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoTHẢO LUẬN?NhómNội dungTổ 1Ngoại hình của Chí Phèo sau khi ra tù được tác giả khắc họa như thế nào?Tổ 2Tính cách Chí Phèo sau khi ra tù được tác giả khắc họa ra sao?Tổ 3Tìm những chi tiết miêu tả tiếng chửi của Chí Phèo ở đầu truyện? Cảm nhận của em về tâm trạng CP qua những tiếng chửi đó?Tổ 4Nhận xét chung về nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù? Khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật? CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo * Chí Phèo sau khi ra tù-Ngoại hình:a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoTỔ 1CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo * Chí Phèo sau khi ra tù-Ngoại hình:Cái đầu trọc lốc Cái răng cạo trắng hớnCái mặt đen mà rất cơng cơngHai mắt gườm gườmNgực và hai cánh tay đầy những nét chạm trổ Ngoại hình hoàn toàn bị biến dạng. a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoQuần nái đen, áo tây vàngCHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo * Chí Phèo sau khi ra tù-Tính cách:a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoTỔ 2CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèo* Chí Phèo sau khi ra tù-Tính cách:Uống rượu, chửi bới, rạch mặt ăn vạ.. Trở thành tay sai đắc lực cho Bá Kiến.(Sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn) Triền miên trong những cơn say CP trở nên côn đồ hung hãn, bị tha hóa, lưu manh hóa, trở thành “con quỷ dữ của làng Vũ Đại”CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo * Chí Phèo sau khi ra tù-Tiếng chửi của CP:a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoTỔ 3I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2.Hình tượng nhân vật Chí PhèoCHÍ PHÈO (NAM CAO)* Chí Phèo sau khi ra tù- Tiếng chửi của Chí Phèo: + Cách chửi: vừa đi vừa chửi + Chửi trời  chửi đời  chửi cả làng Vũ Đại  chửi ai không chửi nhau với hắn  chửi đứa nào đẻ ra Chí Phèo.  Lời chửi: có trật tự, được sắp xếp từ khái quát, trừu tượng đến cụ thể. + Điều lạ: không ai thèm để ý => dường như Chí Phèo đã bị đẩy ra ngoài xã hội, ngay cả tiếng chửi cũng không được ai chấp nhận. a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèo I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2.Hình tượng nhân vật Chí Phèo CHÍ PHÈO (NAM CAO)- Ý nghĩa tiếng chửi: + Đó là phản ứng của Chí Phèo với toàn bộ cuộc đời.  Thể hiện sự vật vã, tuyệt vọng của một tâm hồn đau khổ, một tâm trạng bi phẫn cùng cực của một con người bị cự tuyệt quyền làm người đang khát khao giao tiếp với đồng loại. bi kịcha. Qúa trình tha hóa của Chí Phèo II. Đọc – hiểu văn bảnChí Phèo chìm trong cơn sayCHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a.Qúa trình tha hóa của Chí PhèoCHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo * Chí Phèo sau khi ra tùa. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoTỔ 4 I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản Bị tàn phá về thể xác, bị hủy diệt về linh hồn, bị xã hội cự tuyệt quyền làm người  giá trị hiện thực mới mẻ, độc đáo.CHÍ PHÈO (NAM CAO) 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèo* Chí Phèo sau khi ra tù I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2.Hình tượng nhân vật Chí Phèo CHÍ PHÈO (NAM CAO)Nghệ thuật: + Kết cấu truyện độc đáo. + Xây dựng hình tượng nhân vật. + Lời trần thuật nửa trực tiếp linh hoạt. + Khắc họa nội tâm nhân vật phong phú.a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoCHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí PhèoCó ý kiến cho rằng, sự tha hóa của Chí Phèo là hiện tượng mang tính quy luật. Ý kiến của em ra sao?? Gi¸n tiÕp lªn ¸n, tè c¸o xã hội thực dân nửa phong kiến ®· g©y ra biÕt bao téi ¸c, ®· t­íc ®i c¶ h×nh ng­êi vµ hån ng­êi cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n nghÌo khæ. Sức mạnh tố cáo, gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm.CHÍ PHÈO (NAM CAO)Năm Thọ, Binh ChứcChí Phèo“Chí Phèo con”Hiện tượng có tính quy luật Nam Cao ®· kh¼ng ®Þnh mét sù thËt ®au ®ín ë lµng quª ViÖt Nam tr­íc C¸ch M¹ng: HiÖn t­îng ng­êi n«ng d©n l­¬ng thiÖn bÞ x· héi vô nh©n đạo c­íp ®i c¶ nh©n h×nh lÉn nh©n tÝnh.CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèob. Mối tình Chí Phèo-Thị Nở và khát vọng hoàn lương của Chí Phèo.CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèob. Mối tình Chí Phèo-Thị Nở và khát vọng hoàn lương của Chí Phèo.CHÍ PHÈO (NAM CAO) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Qúa trình tha hóa của Chí Phèob. Mối tình Chí Phèo-Thị Nở và khát vọng hoàn lương của Chí Phèo.LCảnh đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm Chí Phèo?	15 chữ cái.H Ắ N V Ừ A Đ I V Ừ A C H Ử I5 chữ cái.Khi đi ở tù về Chí Phèo đến nhà Bá Kiến mấy lần?B A L Ầ N11 chữ cáiTruyện ngắn Chí Phèo ban đầu được tác giả đặt tên là gì?C Á I L Ò G Ạ C H C Ũ10 chữ cáiTật xấu của Chí Phèo sau khi ra tù?N G H I Ệ N R Ư Ợ U 5 chữ cáiNgười nào đã làm cho Chí Phèo có ý thức về nhân phẩm của mình sau những năm dài “rạch mặt ăn vạ”?T H Ị N ỞƯƠNGTHI ỆN3Bấm vào ô sốUXin chân thành cảm ơn Quý thầy cô và các em!Tieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tùPhim tư liệu (Bấm vào)Tieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tù b. Chí phèo khi gặp Thị Nở Tâm trạng Chí Phèo biến đổi như thế nào sau đêm gặp Thị Nở? * Tâm trạng Chí Phèo khi tỉnh dậy. * Tâm trạng Chí Phèo khi nhận bát cháo hành của Thị Nở.Tieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tù b. Chí phèo khi gặp Thị Nở+ Ngạc nhiên, mắt ươn ướt.+ Vừa vui vừa buồn - ăn năn - xúc động – thấy lòng thành trẻ con – muốn làm nũng với Thị Nở.+ Khao khát làm người lương thiện, muốn làm hòa với mọi người và tin tưởng rằng Thị Nở sẽ mở đường cho hắn.Tieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tù b. Chí phèo khi gặp Thị Nởkhẳng định nhân phẩm đẹp đẽ của người nông dân ngay cả khi họ bị cướp đi bộ mặt người  tinh thần nhân đạo mới của tác giả. Nam Cao đã phát hiện vàTieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tù b. Chí phèo khi gặp Thị NởPhim tư liệu (Bấm vào)Tieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tù b. Chí phèo khi gặp Thị Nở * Tâm trạng Chí Phèo khi bị cự tuyệt quyền làm người Ý thức nỗi đau thân phận.- Thấm thía tội ác của kẻ đã biến mình thành con quỷ dữ. Tâm trạng Chí Phèo khi bị cự tuyệt quyền làm người? Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự sátTieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hình ảnh làng Vũ Đại 2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo a. Chí phèo trước khi vào tù b. Chí phèo sau khi ra tù b. Chí phèo khi gặp Thị Nở Hãy cho biết ý nghĩa cái chết của Chí Phèo? Cái chết có ý nghĩa tố cáo mãnh liệt xã hội thực dân nửa phong kiến không những đẩy người nông dân vào con đường bần cùng hóa mà còn đẩy họ vào chỗ chết.Tieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản III. Tổng kết 1. Nội dung Hãy khái quát lại giá trị nội dung của tác phẩm?Giá trị hiện thựcGiá trị nhân đạo 2. Nghệ thuậtTieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chungChÝ PhÌo l­¬ng thiÖn B¸ KiÕn Nhµ tïT×nh yªuThÞ Në X· héi (Bµ c« T Në)ChÝ PhÌo bÞ l­u manh ho¸Kh¸t väng trë vÒ l­¬ng thiÖnChÝ PhÌo giÕt B¸KiÕn, tù s¸tChÝ PhÌo bÞ cù tuyÖt quyÒn lµm ng­êi UÊt øcTuyÖt väng II. Đọc – hiểu văn bản III. Tổng kết * Củng cốTieát: 54 - 55 (Nam Cao) I.Tìm hiểu chung II. Đọc – hiểu văn bản III. Tổng kết - Học bài. - Làm bài tập số 1,2 trong phần luyện tập (SGK trang 156). - Sọan bài “ Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu”. * Dặn dòLCảnh đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm Chí Phèo?	15 chữ cái.H Ắ N V Ừ A Đ I V Ừ A C H Ử I5 chữ cái.Khi đi ở tù về Chí Phèo đến nhà Bá Kiến mấy lần?B A L Ầ N11 chữ cáiTruyện ngắn Chí Phèo ban đầu được tác giả đặt tên là gì?C Á I L Ò G Ạ C H C Ũ9 chữ cáiBá Kiến không dùng cách này để biến Chí Phèo thành chỗ “đầy tớ tay chân” trung thành của hắn?C O N N G H I Ệ N5 chữ cáiNgười nào đã làm cho Chí Phèo có ý thức về nhân phẩm của mình sau những năm dài “rạch mặt ăn vạ”?T H Ị N ỞƯƠNGTHI ỆN3Bấm vào ô số

File đính kèm:

  • pptBAI_GIANG_CHI_PHEO.ppt
Bài giảng liên quan