Bài giảng Ngữ văn lớp 9: Bếp lửa (Bằng Việt)

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi

Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!

Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

Tu hú kêu trên những cánh đồng xa

Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà

Bà thường kể chuyện những ngày ở Huế

Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!

Mẹ cùng cha công tác bận không về

Cháu ở cùng bà, bà bảo chàu nghe

Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học.

Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,

 

ppt11 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn lớp 9: Bếp lửa (Bằng Việt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên : Trần Thị Hiền.Đơn vị: Phòng GD & ĐT Phổ Yên.Bài giảng Ngữ văn 9Nhà thơ Bằng Việt- Tªn thËt NguyÔn ViÖt B»ng , sinh 1941, quª ë Th¹ch ThÊt , Hµ T©y.- Thuéc thÕ hÖ nhµ th¬ tr­ëng thµnh trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü. - HiÖn lµ chñ tÞch Héi Liªn hiÖp văn học nghÖ thuËt Hµ Néi.Một bếp lửa chờn vờn sương sớmMột bếp lửa ấp iu nồng đượmCháu thương bà biết mấy nắng mưa.Một bếp lửa ...Một bếp lửa....- chờn vờn, ấp iu, nồng đượm ấp iuchờn vờnCháu thương bà biết mấy nắng mưa.thươngnắng mưaLên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói Năm ấy là năm đói mòn đói mỏiBố đi đánh xe khô rạc ngựa gầyChỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháuNghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửaTu hú kêu trên những cánh đồng xaKhi tu hú kêu bà còn nhớ không bàBà thường kể chuyện những ngày ở HuếTiếng tu hú sao mà tha thiết thế!Mẹ cùng cha công tác bận không vềCháu ở cùng bà, bà bảo chàu ngheBà dạy cháu làm, bà chăm cháu học.Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bàKêu chi hoài trên những cánh đồng xa?Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụiHàng xóm bốn bên trở về lầm lụiĐỡ đần bà dựng lại túp lều tranhVẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh:" - Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!"Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa...*KÍ ỨC TUỔI THƠLên bốn tuổi*KÍ ỨC TUỔI THƠChỉ nhớ khói hun nhèm mắtkhói hunLên bốn tuổi... đã quen mùi khói.Năm ấy..... đói mòn đói mỏi Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầyđói mòn đói mỏiBố đi đánh xe khô rạc ngựa gầymùi khóiCuộc sống nghèo, nhọc nhằn .Tám năm ròng ...Mẹ cùng cha công tác bận không vềCháu ở cùng bà.... Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụiHàng xóm bốn bên trở về lầm lụiĐỡ đần bà dựng lại túp lều tranh...Cuộc sống trong chiến tranh,gian khổ, xa cha mẹ.Tu hú kêu trên những cánh đồng xaKhi tu hú kêu...Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bàKêu chi hoài trên những cánh đồng xa?Gợi nỗi nhớ mong, thương yêu da diết . Mẹ cùng cha công tác bận không vềcháy tàn cháy rụiVẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh: " Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ, Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!"Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa..Bà thường kể chuyện những ngày ở HuếCháu ở cùng bà, bà bảo cháu ngheBà dạy cháu làm, bà chăm cháu học.*Kỉ niệm về bàBà thường kể chuyệnbà bảoBà dạybà chăm*KÍ ỨC TUỔI THƠvững lòngđinh ninh: Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ, Cứ bảo nhà vẫn được bình yênVẻ đẹp phẩm chất của bà, tình cảm bà cháu.Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói Năm ấy là năm đói mòn đói mỏiBố đi đánh xe khô rạc ngựa gầyChỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháuNghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửaTu hú kêu trên những cánh đồng xaKhi tu hú kêu bà còn nhớ không bàBà thường kể chuyện những ngày ở HuếTiếng tu hú sao mà tha thiết thế!Mẹ cùng cha công tác bận không vềCháu ở cùng bà, bà bảo chàu ngheBà dạy cháu làm, bà chăm cháu học.Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bàKêu chi hoài trên những cánh đồng xa?Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụiHàng xóm bốn bên trở về lầm lụiĐỡ đần bà dựng lại túp lều tranhVẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh:" - Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!"Bài tập về nhà:- Học thuộc bài thơ.- Soạn bài : Bếp lửa( phần còn lại). - Xem trước bài : Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.

File đính kèm:

  • pptBep lua.ppt
Bài giảng liên quan