Bài giảng Nhiếp ảnh - Tiết 37: Thực hành: vận dụng yếu tố cân đối vào chụp ảnh

MỤC TIÊU:

 -Biết vận dụng yếu tố cân đối vào chụp ảnh.

 -Vận dụng linh hoạt yếu tố cân đối vào chụp ảnh theo đúng các quy tắc.

- Có ý thức thực hành tốt, thực hiện đúng quy trình thao tác để nâng cao tay nghề.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 23/07/2018 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhiếp ảnh - Tiết 37: Thực hành: vận dụng yếu tố cân đối vào chụp ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 -Biết vận dụng yếu tố cân đối vào chụp ảnh. -Vận dụng linh hoạt yếu tố cân đối vào chụp ảnh theo đúng các quy tắc.- Có ý thức thực hành tốt, thực hiện đúng quy trình thao tác để nâng cao tay nghề.Tiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHMỤC TIÊU:Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngangTư thế cầm máy khung ảnh nằm dọc Các tư thế cầm máy chụp ảnh sau, theo các em tư thế nào là đúng?ABCDCác bàn thảo luậnTiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHI.HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU1. Các tư thế chụp ảnh cân đối a. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngangTiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHI.HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU1. Các tư thế chụp ảnh cân đối a. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngang b.. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm dọcTiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHI.HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU1. Các tư thế chụp ảnh cân đối a. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngang b.. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm dọc2. Cách chụp các kiểu ảnh chân dung cân đối. a. Kiểu 1KiÓu 1: ¶nh ch©n dung n÷a ng­êi:LÊy tõ ngang ngùc lªn§èi t­îng chôp nh×n vµo èng kÝnh: + Trªn ®Çu lÊy h¬i tho¸ng mét chót. + Hai bªn c©n b»ng nhauTiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHI.HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU1. Các tư thế chụp ảnh cân đối a. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngang b.. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm dọc2. Cách chụp các kiểu ảnh chân dung cân đối. a. Kiểu 1b. Kiểu 2 KiÓu 2: ¶nh ch©n dung c¶ ng­êi:LÊy nguyªn hình, kh«ng bÞ mÊt ®Çu vµ mÊt ch©n- NÕu ng­êi ®øng th¼ng: + Trªn ®Çu lÊy 2 phÇn, d­íi ch©n lÊy 1 phÇn + Hai bªn c©n b»ng nhauTiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHI.HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU1. Các tư thế chụp ảnh cân đối a. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngang b.. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm dọc2. Cách chụp các kiểu ảnh chân dung cân đối. a. Kiểu 1b. Kiểu 2II.HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊNPhân công thứ tự các nhóm thực hành Học sinh thực hànhTiết 37THỰC HÀNH: VẬN DỤNG YẾU TỐ CÂN ĐỐI VÀO CHỤP ẢNHI.HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU1. Các tư thế chụp ảnh cân đối a. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm ngang b.. Tư thế cầm máy khung ảnh nằm dọc2. Cách chụp các kiểu ảnh chân dung cân đối. a. Kiểu 1b. Kiểu 2II.HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊNĐánh giá của các nhóm Đánh giá của GV

File đính kèm:

  • pptTu the chup anh.ppt