Bài giảng Sinh lớp 6 tiết 52: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

 KIỂM TRA MIỆNG

Câu 1: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?(10đ)

Đáp án: - Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân ,lá phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn.(4đ)

 - Cơ quan sinh sản có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả là ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.(4đ)

 - Môi trường sống đa dạng.(2đ)

 

ppt28 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh lớp 6 tiết 52: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 52:LÔÙP HAI LAÙ MAÀM VAØ LÔÙP MOÄT LAÙ MAÀMTrường: THCS LỘC HƯNGGiáo viên : LÊ DUY NHÂN Tổ: Sinh – HoáNăm Học: 2012-2013 KIỂM TRA MIỆNGCâu 1: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?(10đ)Đáp án: - Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân ,lá phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn.(4đ) - Cơ quan sinh sản có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả là ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.(4đ) - Môi trường sống đa dạng.(2đ) Cây hai lá mầm và cây một lá mầmTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMKIỂU RỄKIỂU GÂN LÁTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMSỐ LÁ MẦM CỦA PHÔI TRONG HẠTTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMSỐ CÁNH HOATIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMDẠNG THÂNThân đứngThân leoThân bòThân cộtThân gỗThân cỏTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMThân gỗThân cộtThân cỏTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMThân leoTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMThân bòTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMĐặc diểmCây hai lá mầmCây một lá mầm-Kiểu rễ-Kiểu gân láSố cánh hoa-Số lá mầm của phôi trong hạt-Dạng thânTIẾT 52: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦMĐặc diểmCây hai lá mầmCây một lá mầm-Kiểu rễ-Kiểu gân láSố cánh hoa-Số lá mầm của phôi trong hạt-Dạng thânTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMRễ cọcRễ chùmTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMĐặc diểmCây hai lá mầmCây một lá mầm-Kiểu rễRễ cọcRễ chùm-Kiểu gân láSố cánh hoa-Số lá mầm của phôi trong hạt-Dạng thânTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMGân hình mạngGân song song và hình cungĐặc diểmCây hai lá mầmCây một lá mầm-Kiểu rễRễ cọcRễ chùm-Kiểu gân láGân hình mạngGân song song và hình cungSố cánh hoa-Số lá mầm của phôi trong hạt-Dạng thânTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMHoa 5 cánh(có thể 4 cánh)Hoa 6 cánh(có thể 3 cánh)Hai lá mầmMột lá mầmĐặc diểmCây hai lá mầmCây một lá mầm-Kiểu rễRễ cọcRễ chùm-Kiểu gân láGân hình mạngGân song song và hình cungSố cánh hoaHoa 5 cánh (có thể 4 cánh)Hoa 6 cánh(có thể 3 cánh)-Số lá mầm của phôi trong hạtHai lá mầmMột lá mầm-Dạng thânTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMĐa dạngChủ yếu thân cỏ và thân cộtI.Cây hai lá mầm và cây một lá mầmĐặc diểmCây hai lá mầmCây một lá mầm-Kiểu rễRễ cọcRễ chùm-Kiểu gân láGân hình mạngGân song song và hình cungSố cánh hoaHoa 5 cánh (có thể 4 cánh)Hoa 6 cánh(có thể 3 cánh)-Số lá mầm của phôi trong hạtHai lá mầmMột lá mầm-Dạng thânĐa dạngChủ yếu thân cỏ và thân cộtTIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦMII. Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầmII. Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm - Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi. - Ngoài ra, hai lớp này còn có thể nhận biết nhờ những dấu hiệu bên ngoài như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng này?Cây một lá mầm và cây hai lá mầm có những công dụng gì đối với sản xuất và đời sống con người?  Chọn câu đúng nhất: 1.Nhóm cây nào sau đây thuộc loại cây một lá mầm: a.Cây mít, cây hành, cây lúa, cây lạc, cây kê b.Cây lúa, cây ngô, cây tỏi tây, cây kê, cây hành c.Cây xoài, cây bưởi, cây lạc ,cây hành, cây mít d.Cây bưởi, cây ngô, cây lúa ,cây cam, cây hành2.Nhóm cây nào sau đây thuộc loại cây hai lá mầm: a.Cây đào, cây nhãn,cây hành, cây xoài, cây cam b.Cây xoài, cây bưởi, cây tỏi tây, cây cam c. Cây cam, cây lạc, cây mít, cây xoài ,cây bưởi d.Cây ngô, cây lạc, cây lúa, cây kê, cây xoài b. Cây lúa, cây ngô, cây tỏi tây, cây kê, cây hànhc. Cây cam, cây lạc, cây mít, cây xoài, cây bưởi4. TỔNG KẾT3.Cây hai lá mầm có đặc điểm: a.Rễ chùm, gân hình mạng, hoa 5 cánh, thân đa dạng b.Rễ cọc, gân song song, hoa 6 cánh, thân đa dạng c.Rễ cọc, gân hình mạng, hoa 5 cánh,thân đa dạng d.Rễ cọc, gân hình mạng, hoa 6 cánh, thân đa dạng4.Cây một lá mầm có đặc điểm: a.Rễ chùm,gân hình mạng,hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cột b.Rễ cọc, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cột c. Rễ chùm,gân hình mạng,hoa 5 cánh, thân đa dạng d. Rễ chùm, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cộtc.Rễ cọc, gân hình mạng,hoa 5 cánh, thân đa dạngd. Rễ chùm, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cộtHƯỚNG DẪN TỰ HỌC- Học bài – Đọc phần “ Em có biết’’          - Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và lá của 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính gắn lá vào một tờ giấy. - Xem bài 43 – Tìm hiểu khái niệm phân loại thực vật, các bậc phân loại. Tieát hoïc keát thuùc!

File đính kèm:

  • pptLop mot la mam lop hai la mam.ppt
Bài giảng liên quan