Bài giảng Tiết 14 – Bài 11: Tự tin

1/ Bạn Hà học tiếng Anh trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào?

Góc học tập là căn gác xếp ở ban công, giá sách khiêm tốn, một máy cát-xét đã cũ.

Bố là bộ đội, mẹ là công nhân đều đã nghỉ chế độ.

2/ Do đâu bạn Hà được tuyển đi du học nước ngoài?

- Hà là học sinh giỏi toàn diện, thành thạo tiếng Anh, vượt qua hai kì thi gắt gao do người Xin-ga-po tuyển chọn.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: mercy | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 14 – Bài 11: Tự tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNGQUÍ THẦY CÔMÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN“ Sống ở đời phải biết khiêm tốn nhưng đồng thời phải có lòng tự tin, một ý thức tự chủ .Nếu mình làm đúng hãy cứ tự hào với mình đi , lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất.” ( Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm)Tiết 14 – Bài 11: TỰ TINI/ Nội dung bài học: 1/ Bạn Hà học tiếng Anh trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào?Góc học tập là căn gác xếp ở ban công, giá sách khiêm tốn, một máy cát-xét đã cũ.Bố là bộ đội, mẹ là công nhân đều đã nghỉ chế độ.2/ Do đâu bạn Hà được tuyển đi du học nước ngoài?- Hà là học sinh giỏi toàn diện, thành thạo tiếng Anh, vượt qua hai kì thi gắt gao do người Xin-ga-po tuyển chọn.3/ Điều gì giúp Hà vượt qua khó khăn?Hà có ước mơ, có quyết tâm thực hiện ước mơ. Hà đã kiên trì, có tinh thần vượt khó, tin vào khả năng của bản thân.4/ Em hãy nêu biểu hiện của sự tự tin ở bạn Hà?- Tự học, học trong sách giáo khoa, sách nâng cao và chương trình tiếng Anh trên ti vi ( không học thêm )? Em coù nhaän xeùt gì veà baïn Haø? Vaäy töï tin laø gì?Baøi 11: TÖÏ TIN1. Theá naøo laø töï tin:- Töï tin laø tin töôûng vaøo khaû naêng cuûa baûn thaân.- Chuû ñoäng trong moïi vieäc, daùm töï quyeát ñònh vaø haønh ñoäng moät caùch chaéc chaén, - Khoâng hoang mang, dao ñoäng * Bieåu hieän cuûa töï tin:Baøi 11: TÖÏ TIN1/ Theá naøo laø töï tin:2/ Bieåu hieän cuûa töï tin: Hành động cương quyết. Dám nghĩ, dám làm. Chủ động trong mọi việc. Lòng tự tin được biểu hiện như thế nào?“Tự tin” khác với “tự lực” khác với “tự lập” như thế nào? Tự lực là tự làm lấy, tự giải quyết lấy những công việc của bản thân.Tự lập là tự xây dựng cuộc sống cho mình, không sống dựa dẫm vào người khác.Vậy “tự tin”, “tự lực”, “tự lập” có mối quan hệ với nhau như thế nào?- Tự tin, tự lực, tự lập có quan hệ chặt chẽ với nhau. Người có tính tự tin mới có thể tự lực, tự lập trong cuộc sống. Một số người tự tin quá mức sinh ra chủ quan, tự phụ vào chính bản thân mình, xem trọng và đề cao mình, xem thường người khác ( tự cao) Câu chuyện thỏ và rùaThảo luận:1/ “Tự tin” khác với “tự cao” khác với “tự ti”, “rụt rè”, “ba phải” như thế nào?2/ Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần nghe ai và không cần hợp tác với ai. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?3/ Hãy nêu một số trường hợp bản thân em đã hành động một cách tự tin, nêu rõ kết quả đạt được nhờ tự tin?4/ Hãy nêu một số trường hợp bản thân em do thiếu tự tin đã dẫn đến kết quả công việc kém hoặc thất bại?Thảo luận:1/ “Tự tin” khác với “tự cao” khác với “tự ti”, “rụt rè”, “ba phải” như thế nào?Tự tin: tin vào bản thân, chủ động....Tự cao: tự tin quá mức, luôn cho mình là người hiểu hết mọi chuyện, huyênh hoang, coi thường người khác ( lúc nào cũng cho mình hay hơn, giỏi hơn người khác)Tự ti: không tin tưởng vào khả năng, tiềm năng vốn có của mình (luôn nghĩ mình thua kém người khác)  tự cao, tự ti, rụt rè, ba phải là những biểu hiện lệnh lạc, tiêu cực, cần phê phán và khắc phụcThảo luận2/ Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần nghe ai và không cần hợp tác với ai. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?- Không đồng ý. Người tự tin cần sự hợp tác, giúp đỡ, có ý kiến đóng góp của người khác. Điều đó càng giúp con người có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.Thảo luận:3/ Hãy nêu một số trường hợp bản thân em đã hành động một cách tự tin, nêu rõ kết quả đạt được nhờ tự tin.Trong giờ kiểm tra, em quyết định làm bài theo quan điểm riêng của mình vì em đã học bài kĩ rồi  kết quả em đúng và được điểm cao.Em học thuộc bài, em xung phong lên dò bài kết quả em được 10 điểm.Em tự tin đóng góp ý kiến của mình cho tập thể lớp...Thảo luận:4/ Hãy nêu một số trường hợp bản thân em do thiếu tự tin đã dẫn đến kết quả công việc kém hoặc thất bại?Em đã làm xong bài kiểm tra. Nhìn sang bạn thấy bạn làm khác mình, em vội vàng sửa lại. Em đã học bài kỹ nhưng khi cô giáo cho xung phong kiểm tra bài cũ em không dám giơ tay...Thiếu tự tin con người sẽ yếu đuối, chậm chạp, rụt rè và không dám mạnh dạn trong công việc. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc, tương lai, cuộc sống của mỗi người sau này.Vậy tự tin có ý nghĩa gì trong cuộc sống?- Tự tin giúp con người có thêm sức mạnh, nghị lực và sức sáng tạo, làm nên sự nghiệp lớn.- Giuùp ta coù theâm söùc maïnh, nghò löïc vaø söùc saùng taïo.- Laøm neân söï nghieäp lôùn.1. Theá naøo laø töï tin:2. YÙ nghóa:Baøi 11: TÖÏ TINTaám göông töï tin trong cuoäc soáng: Với sự hăng hái quyết tâm của tuổi trẻ. 05/06/1911,Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Bác tin vào đôi bàn tay, sức mình và lòng yêu nước của mình sẽ làm nên tất cả.Niềm tin ấy thành sự thật, Bác ra đi khi đất nước còn nô lệ, khi trở về đã mang lại độc lập, tự do, ấm no.Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả 2 tay, vượt qua mặc cảm, tự ti để luyện viết bằng chân và đã trở thành người thầy giáo tiêu biểu cho tinh thần vượt khó trong học tập.Với sự nổ lực rèn luyện cùng với sự tự tin vào bản thân. Nguyễn Ngọc Trường Sơn vô địch cờ vua thế giới khi mới 14 tuổiTaám göông töï tin trong cuoäc soáng:Để có thể suy nghĩ và hành động một cách tự tin, chúng ta cần phải làm gì ? - Kiên trì, tích cực chủ động học tập, không ngừng vươn lên, nâng cao nhận thức và năng lực để có khả năng hành động một cách chắc chắn, qua đó lòng tự tin được củng cố và nâng cao. 3. Caùch reøn luyeän:Ñeå coù ñöôïc söï töï tin, là học sinh các em phải rèn luyện như thế nào?1. Theá naøo laø töï tin:2. YÙ nghóa:Baøi 11: TÖÏ TIN- Chuû ñoäng, töï giaùc hoïc taäp.- Tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå.- Khaéc phuïc tính rục reø, töï ti, döïa daãm, ba phaûi. Chớthấy sóngcảmàngãTaychèo Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chânKhi con người phảigiữ vững lòng tinkhông hoang mangdao độngQuan sát hình ảnh và gợi ý để tìm ra câu tục ngữ, ca dao nói về tính tự tin ? Khuyên người ta phải có lòng tự tin, trước khó khăn, thử thách không nản lòng, chùn bướcBÀI 11: TỰ TINI/ Nội dung bài học:II/ Bài tập:* Tình huống: Giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chú làm bài. Hân làm xong bài, nhìn sang bên trái, thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình, Hân vội vàng chữa lại bài. Sau đó, Hân lại quay sang phải, thấy Tuấn làm khác mình, Hân cuống lên định chép nhưng đã muộn, vừa lúc đó, cô giáo nhắc cả lớp nộp bài. Em hãy nhận xét hành vi của Hân trong tình huống trên.BÀI 11: TỰ TIN* Bài tập:Em đồng ý với những ý kiến nào sao đây? Vì sao?Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình.Người tự tin không cần hợp tác với ai.Người tự ti luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác.Người tự tin luôn đánh giá cao bản thân mình.Tính rụt rè làm cho con người khó phát huy được khả năng của mình. BÀI 11: TỰ TINSơ đồ tư duyKhái niệmBiểu hiệnÝ nghĩaCách rèn luyệnTự tin1.Khái niệmKhắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải

File đính kèm:

  • pptgiao an cong dan 7.ppt
Bài giảng liên quan