Bài giảng Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu (13)

 Để chọn màu vẽ em nháy chuột trái lên một ô màu trong hộp màu.

Để chọn màu nền em nháy chuột phải lên một ô màu trong hộp màu.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu (13), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tin học_Lớp 3Tr­êng tiÓu häc viÖt ®oµnNăm học : 2012 - 2013Nhiệt liệt chào quý thầy, cô giáo về dự giờ.Gv: NGUYỄN h÷u kh«iKIỂM TRA BÀI CŨ1. Các ngón tay đặt lên các phím xuất phát ở hàng phím nào? Hai phím có gai là 2 phím nào?Thứ 4 ngày 24 tháng 11 năm 2012Chương 4: Em tập vẽBài 1:Tập tô màuBiểu tượng PaintPhần mềm PaintChương 4: Em tập vẽBài 1:Tập tô màuThứ 4 ngày 24 tháng 11 năm 2012Để khởi động Paint ta thực hiện 1 trong 2 cách sau:* Khởi động Paint: Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. Khởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintMàn hình Paint Cách 2:Hộp côngcụHộp màuTrang vÏ*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơiMàn hình Paint* Thoát khỏi phần mền Paint* Thoát khỏi phần mềm Paint:*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơi*Thoát khỏi PaintCách 1Màn hình PaintMàn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintCách 21. Làm quen với hộp màu:Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình Paint1. Làm quen với hộp màu:Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình Paint Màu vẽ , màu nền thường được dùng để vẽ gì?Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintCác ô màuMàu nềnMàu vẽLàm quen với hộp màuMàn hình Paint Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong, ...Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình có biên khép kín.Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình PaintKhởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint Để chọn màu vẽ em nháy chuột trái lên một ô màu trong hộp màu. Để chọn màu nền em nháy chuột phải lên một ô màu trong hộp màu. Làm quen với hộp màuMàn hình PaintKhởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintThùc hµnh 1: H·y chän mµu vÏ lµ mµu vµng, mµu nÒn lµ mµu hång Làm quen với hộp màuMàn hình PaintHình aHình b- Để tô màu em dùng công cụ tô màu 2. Tô màu:Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01Bước 2: Nháy chuột trái vào ô màu cần tô trong hộp màu.Bước 3: Nháy chuột trái vào vùng muốn tô màu.Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01 Các bước thực hiện:Bước 1: Nháy chuột trái để chọn công cụ trong hộp công cụVí dụ: Tô màu đỏ cho phần bên trong của hình vuông.Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01Chú ýNếu tô nhầm, hãy nhấn giữ phím Ctrl và phím ZĐể lấy lại hình trước đó và tô lạiTRÒ CHƠI Ô CHỮ KỲ DIỆUCâu hỏi1: Nơi chứa các ô màu ?Câu hỏi2: Nơi em vẽ và tô màu ? Câu hỏi 3: Muốn khởi động paint ta kích đúp chuột vào đâu trên màn hình?Câu hỏi 4: Nháy nút phải chuột lên ô màu thì em được màu gì?Câu hỏi 5: Để các hình vẽ có màu em cần phải làm gì?HỘPMÀUTRANGVẼỢBIỂUTƯNGÀUNỀNMTÔMÀUBẮTĐẦU10090807060504030201HẾTGIỜTHỜI GIANChương 4: Em tập vẽBài 1:Tập tô màu* Khởi động Paint:* Thoát khỏi phần mềm Paint:1. Làm quen với hộp màu:2. Tô màu:The end.Thứ 4 ngày 24 tháng 11 năm 2012Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c em häc sinhChóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ.Hic !Hic !Sai råi!

File đính kèm:

  • pptto mau lop 3.ppt
Bài giảng liên quan