Bài giảng Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu (21)

 Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong, .

Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình có biên khép kín.

• Để chọn màu vẽ em nháy chuột trái lên một ô màu trong hộp màu.

• Để chọn màu nền em nháy chuột phải lên một ô màu trong hộp màu.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu (21), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tin học - Lớp 3Năm học : 2013 - 2014Nhiệt liệt chào quý thầy, cô giáo về dự giờ.GV: NGUYỄN h÷u kh«iKIỂM TRA BÀI CŨ1. Hai phím có gai là 2 phím nào? Hai phím này nằm trên hàng phím nào? Phím F và J. Nằm trên hàng phím cơ sở.Biểu tượng PaintPhần mềm Paint (pên)Chương 4: Em tập vẽBài 1:Tập tô màuThứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013Để khởi động Paint ta thực hiện 1 trong 2 cách sau:* Khởi động Paint: Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. Khởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintMàn hình PaintHộp Công cụHộp màuTrang vÏ*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơiMàn hình Paint* Thoát khỏi phần mền PaintHộp công cụHộp màuTrang vÏ*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơiMàn hình Paint* Thoát khỏi phần mền Paint* Thoát khỏi phần mềm Paint:*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơi*Thoát khỏi PaintCách 1Màn hình PaintMàn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintCách 21. Làm quen với hộp màu:Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình Paint Màu vẽ , màu nền thường được dùng để vẽ gì?Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintCác ô màuMàu nềnMàu vẽLàm quen với hộp màuMàn hình Paint Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong, ...Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình có biên khép kín.Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình PaintMàu nềnMàu vẽ Để chọn màu vẽ em nháy chuột trái lên một ô màu trong hộp màu. Để chọn màu nền em nháy chuột phải lên một ô màu trong hộp màu. Màu nềnMàu vẽKhởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintEm h·y chän mµu vÏ lµ mµu vµng, mµu nÒn lµ mµu hång. Làm quen với hộp màuMàn hình PaintHình aHình b- Để tô màu em dùng công cụ tô màu 2. Tô màu:Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01Ví dụ: Tô màu đỏ cho phần bên trong của hình vuông.2. Tô màu:Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01Bước 2: Nháy chuột trái vào ô màu cần tô trong hộp màu.Bước 3: Nháy chuột trái vào vùng muốn tô màu. Các bước thực hiện:Bước 1: Nháy chuột trái để chọn công cụ trong hộp công cụEm hãy tô màu vàng cho hình tròn sau:ctrlz Trong khi tô màu, nếu tô nhầm hoặc muốn quay lại thao tác trước đó, em hãy nhấn phím Ctrl và gõ phím Z.Chú ýctrlzHoặc chọn Edit  Undo để lấy lại hình trước đó và tô lại.thùc hµnhEm hãy tô cây thông noelHình aHình bthùc hµnhEm hãy tô màu cho ngôi nhàHình aHình bChương 4: Em tập vẽBài 1:Tập tô màu* Khởi động Paint:* Thoát khỏi phần mềm Paint:1. Làm quen với hộp màu:2. Tô màu:The end.Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c em häc sinhChóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ.Chóc c¸c em ch¨m ngoan.

File đính kèm:

  • pptto mau.ppt
Bài giảng liên quan