Bài giảng Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu (8)

Câu 2 : Khi gõ phím tại hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới thì các ngón tay chúng ta đặt tại đâu ?

- Khi gõ phím tại hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới thì các ngón tay chúng ta đặt tại các phím xuất phát trên hàng phím cơ sở (A S D F J K L ;)

 

ppt11 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu (8), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
MOÂN : TIN HOÏCLÔÙP : 3BTRÖÔØNG TH TAÂN LAÄP AKiÓm tra bµi còCâu 1: Em hãy nêu cách đặt tay trên hàng phím cơ sở của bàn phím máy tính ? Bàn tay trái	 Bàn tay phảiNgón trỏ đặt lên phím F	 - Ngón trỏ đặt lên phím JNgón giữa đặt lên phím D	 - Ngón giữa đặt lên phím KNgón áp út đặt lên phím S	 - Ngón áp út đặt lên phím LNgón út đặt lên phím A - Ngón út đặt lên phím ; - Hai ngón cái đặt lên phím cáchKiÓm tra bµi còCâu 2 : Khi gõ phím tại hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới thì các ngón tay chúng ta đặt tại đâu ?- Khi gõ phím tại hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới thì các ngón tay chúng ta đặt tại các phím xuất phát trên hàng phím cơ sở (A S D F J K L ;)Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøuThöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøuPaint là phần mềm giúp em tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy mực. Em sử dụng phần mềm Paint để vẽ ngôi nhà trên. Thöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøuEm khởi động phần mềm Paint bằng cách nào?Em khởi động Paint bằng cách nháy đúp chuột ở biểu tượng trên màn hình nền.Thöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøuMÀN HÌNH PAINTThöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøuhép mµuhép c«ng côTrang vÏThảo luận nhóm đôi : Em hãy cho biết tên các khu vực chính trên màn hình làm việc của Paint ?.......................................Thöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøu1. Làm quen với hộp màu:Màu vẽMàu nềnCác ô màuHộp màu nằm ở vị trí nào trên màn hình của Paint ?Hộp màu nằm ở phía dưới màn hình của Paint. Hai ô bên trái hộp màu cho em biết gì ?Hai ô bên trái hộp màu cho em biết màu vẽ và màu nền. Bên phải hộp màu là gì ?Bên phải hộp màu là các ô màu. Thöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøu Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như : đường thẳng, đường cong, biên của các hình. Màu nền thường được dùng tô màu cho phần bên trong của một hình. Màu vẽ Màu nền12Thöù ba, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011Chöông 4: Em taäp veõBaøi 1: Taäp toâ maøu Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu. Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu. 

File đính kèm:

  • pptTAPTOMAUNHUNG.ppt
Bài giảng liên quan