Bài giảng Tin học 3 bài 2: Chữ hoa (2)

Kiểm tra bài cũ

 1. Để khởi động phần mềm soạn thảo Word em làm như thế nào?

2. Trên màn hình soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy gọi là gì

 3. Phím Enter dùng để làm gì?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 bài 2: Chữ hoa (2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 1. Để khởi động phần mềm soạn thảo Word em làm như thế nào?Kiểm tra bài cũ 2. Trên màn hình soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy gọi là gì 3. Phím Enter dùng để làm gì?Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2012BÀI 2: CHỮ HOAHOA MAILONG LANHRUNG RINHBAN MAIXANH LAMhoa mailong lanhrung rinhban maixanh lamabHoa MaiLong LanhRung RinhBan MaiXanh LamCThứ năm ngày 10 tháng 2 năm 20121. Gõ chữ hoa	 CapsLockVí dụ: HOA MAIĐể gõ toàn bộ chữ hoa thì ta nhần phímGõ danh từ riêng hay chữ cái đầu là chữ hoa trong một đoạn văn bản thì ta nhấn giữ phím và phím cần gõ ShiftVí dụ: Nha TrangThứ năm ngày 10 tháng 2 năm 20121. Gõ kí hiệu trên của phím	 ShiftBình thường gõ những phím này ta được kí hiệu dướiNhấn giữ phím và gõ những phím này ta được kí hiệu trênVí dụ: Gõ bình thường: ,Nhấn giữ phím Shift : <Thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 20121. Sửa lỗi gõ sai	 Phím Backspace( )để xóa chữ bên trái con trỏ soạn thảoPhím Delete để xóa chữ bên phải con trỏ soạn thảo Ví dụ: HoasenNhấn phím Backspace( )Hosen Nhấn phím DeleteHoaenÑeå goõ toaøn laø chöõ hoa thì ta nhaán phímTrắc nghiệmChọn đáp án đúng các câu dưới đây:ABCDCapsLock ShiftABCDKhi goõ danh töø rieâng trong moät ñoaïn vaên thì ta neân duøng phím:CapsLock ShiftTrắc nghiệmChọn đáp án đúng các câu dưới đây:ABCDCapsLock ShiftĐể gõ kí hiệu trên của phím ta nhấn giữ phím nào? T1. Gõ chữ hoaThực hànhHOA MAILONG LANHRUNG RINHBAN MAIXANH LAM T2. Viết hoa chữ cái đầu từ:Thực hànhNha TrangSa PaQuang TrungTam Thanh Nam CaoTroø chôi: Ai nhanh hônTrong thôøi gian 1 phuùt moãi thaønh vieân trong ñoäi phaûi goõ : “Be Ha hoc rat Gioi”.

File đính kèm:

  • pptbuoc dau soan thao.ppt
Bài giảng liên quan