Bài giảng Tin học 3 Bài 2: Tô màu bằng màu nền (8)

Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 phương pháp tô màu bằng màu vẽ và tô màu bằng màu nền?

Tô màu bằng màu vẽ

Bước 1: Chọn công cụ tô màu

Bước 2: Nháy nút trái chuột để chọn màu tô.

Bước 3: Nháy nút trái chuột vào vùng muốn tô.

Tô màu bằng màu nền

Bước 1: Chọn công cụ tô màu

Bước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

Bước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 2: Tô màu bằng màu nền (8), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o!Gv: Nguyễn Hữu KhôiEm quan sát hộp màu và cho biết: màu vẽ là màu gì và màu nền là màu gì?Màu nềnMàu vẽKIỂM TRA BÀI CŨEm hãy tô màu cho hình a để được hình như hình b và nêu các bước để tô màu cho hình a?hình ahình bKIỂM TRA BÀI CŨMàu nềnMàu vẽBạn vừa tô màu gì cho hình tròn? Màu vẽ hay màu nền?Bài 2. Tô màu bằng màu nền Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013Tin họcEm hãy chỉ ra màu vẽ là màu gì và em dùng nút chuột nào để chọn?Màu nềnMàu vẽEm hãy chỉ ra màu nền là màu gì và em dùng nút chuột nào để chọn?Hoạt động 1: Tìm hiểu về công cụ tô màu bằng màu nền: Ví dụ: Em hãy tô màu đỏ cho hình chữ nhật dưới đây và nêu các bước cần tô màu. Các bước thực hiện:Bước 1: Chọn công cụ tô màuBước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.Bước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô.Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 phương pháp tô màu bằng màu vẽ và tô màu bằng màu nền?* Giống nhau:	 - Dùng công cụ tô màu để tô màu. 	 - Dùng để tô màu một hình vẽ.* Khác nhau:	- Tô màu bằng màu nền: dùng nút phải chuột để tô màu. - Tô màu bằng màu vẽ: dùng nút trái chuột để tô màu.Bước 1: Chọn công cụ tô màuBước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.Bước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô.Bước 1: Chọn công cụ tô màuBước 2: Nháy nút trái chuột để chọn màu tô.Bước 3: Nháy nút trái chuột vào vùng muốn tô.Tô màu bằng màu vẽTô màu bằng màu nềnVí dụ: Em hãy tô màu bằng màu nền ở hình a để được cánh hoa như 	ở hình b và nêu các bước tô màuhình ahình bThực hànhHoạt động 2:Em hãy tô màu cho bức tranh sau bằng cách sử dụng nút phải chuột để tô màu bằng màu nền.* Củng cố, dặn dò:Em hãy nối các ý cột A và cột B để cho kết quả đúng.Ba bước tô màu bằng màu nền:Bước 1Bước 2Bước 3Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô.Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.Chọn công cụ tô màuCột ACột BXin ch©n thµnh c¶m ¬nquý thÇy c« !

File đính kèm:

  • pptto mau bang mau nen.ppt
Bài giảng liên quan