Bài giảng Tin học 3 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ (5)

Kiểm tra bài cũ

1. Muốn gõ chữ in hoa em sử dụng những phím nào trên bàn phím?

2. Một phím gồm có 2 kí hiệu, muốn gõ phím này em phải gõ như thế nào?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ (5), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tin học 3Chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự giờ lớp 3BPhòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quỳnh PhụTrường Tiểu học Quỳnh MinhThứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Kiểm tra bài cũ1. Muốn gõ chữ in hoa em sử dụng những phím nào trên bàn phím?2. Một phím gồm có 2 kí hiệu, muốn gõ phím này em phải gõ như thế nào?Thứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ1. Gõ kiểu Telex.a. Gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.Để gõ chữEm gõăawâaaêeeôooơowuwưđddVí dụ: Gõ hai từ mưa xuân muwa xuaanưâThứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ1. Gõ kiểu Telex.a. Gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.b. Gõ các chữ hoa ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.Để gõ chữEm gõăawâaaêeeôooơowuwưVí dụ: Gõ hai từ ÂU CƠđdd AAU COWâƠThứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ1. Gõ kiểu Telex.2. Gõ kiểu Vni.a. Gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.Để gõ chữEm gõăa8âa6êe6ôo6ơo7u7ưđd9Ví dụ: Gõ hai từ mưa xuân mu7a xua6nưâ1. Gõ kiểu Telex.2. Gõ kiểu Vni.a. Gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.Thứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đb. Gõ các chữ hoa ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.Để gõ chữEm gõăa8âa6êe6ôo6ơo7u7ưđd9Ví dụ: Gõ hai từ ÂU CƠ A6U CO6âƠChú ý: Khi gõ các chữ ở cột bên phải, em nhấn giữ phím shift để gõ phím chữ và thả phím shift để gõ phím số.1. Gõ kiểu Telex.2. Gõ kiểu Vni.Thứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ3. Thực hành a.Gõ các từ sau theo kiểu TelexTrung ThuLên nươngCô TiênMưa xuânThăng LongÂu CơTương đương Phương châmĐêm trăngb.Gõ một đoan thơ hoặc một đoạn văn theo kiểu Telex.1. Gõ kiểu Telex.2. Gõ kiểu Vni.Thứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2010Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ3. Thực hành 4. Dặn dò

File đính kèm:

  • pptlop 3 go cac chu a a.ppt
Bài giảng liên quan