Bài giảng Tin học 3 Bài 3: Trò chơi Sticks

2. Quy tắc trò chơi:

 - Các que (hay các đoạn thẳng) có các màu khác nhau xuất hiện trên màn hình với tốc độ nhanh dần. Que xuất hiện sau có thể đè lên que đã có.

 + Nếu em đưa được con chỏ chuột vào các que không bị que nào đè lên, khi đó con trỏ chuột từ hình mũi tên sẽ chuyển thành hình gì ?

- Khi đưa con trỏ chuột vào đúng que không bị đè thì con trỏ chuột sẽ chuyển từ hình mũi tên sang dấu cộng

 

ppt12 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 3: Trò chơi Sticks, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNGTRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA CHUNGLỚP 3BMÔN TIN HỌCGV thực hiện: Lục Thị DuyênThứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICK kiÓm tra bµi cò Câu1: - Em hãy quan sát và cho biết đâu là biểu tượng của trò chơi Dots?Câu 2: - Hãy nêu cách khởi động trò chơi Dots? Và thực hiện chơi 1 lượt.123Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS 1. Khởi động trò chơi - Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động trò chơiEm hãy nêu quy luật khởi động một chương trình hoặc một trò chơi ?SGK/ 37- Màn hình trò chơi xuất hiện như sau:Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS 1. Khởi động trò chơiThứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS2. Quy tắc trò chơi: - Các que (hay các đoạn thẳng) có các màu khác nhau xuất hiện trên màn hình với tốc độ nhanh dần. Que xuất hiện sau có thể đè lên que đã có. Khi đưa con trỏ chuột vào đúng que không bị đè thì con trỏ chuột sẽ chuyển từ hình mũi tên sang dấu cộng + Nếu em đưa được con chỏ chuột vào các que không bị que nào đè lên, khi đó con trỏ chuột từ hình mũi tên sẽ chuyển thành hình gì ?Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS 2. Quy tắc trò chơi: - Khi hết que, em sẽ được máy tính “chúc mừng” thành tích. - NhiÖm vô cña ng­êi ch¬i là nh¸y chuét nhanh vµ chÝnh x¸c 	ë que trªn cïng ®Ó lµm biÕn mất hÕt que. + Để mất hết các que em phải thao tác như thế nào? + Khi hết que, trên màn hình trò chơi xuất hiện nội dung gì?+ Muốn chơi tiếp lượt mới em thao tác như thế nào? - Muốn tiếp tục lượt chơi mới em chọn Yes+ Nếu muốn thoát khỏi trò chơi em thao tác như thế nào? - Muốn tiếp tục lượt chơi mới em chọn NoThảo luận nhóm đôi Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS - Khi kết thúc lượt chơi, em chọn Yes để tiếp tục lượt chơi mới. Ngược lại, chọn No để thoát khởi trò chơi.Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICK THỰC HÀNHTheo nhómThứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKSCâu 1: Đâu là biểu tượng của trò chơi Stick?1232Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKSC©u 2. Muèn khëi ®éng ®­îc trß ch¬i StickA. Nh¸y chuét lªn biÓu t­îng cña trß ch¬iB. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng cña trß ch¬iC. Ên phÝm Enter trªn bµn phÝm®iÓm10BCâu 3: Ph¶i nh¸y chuét thÕ nµo ®Ó c¸c que biÕn mÊt 	trong thêi gian ng¾n nhÊt?Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011Tin họcBÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS A. Nh¸y chuét nhanh B. Nh¸y chuét chËm C. Nh¸y b×nh th­êngAĐiển 10Chúc các em học tốtTạm biệt

File đính kèm:

  • ppttro choi sticks(1).ppt
Bài giảng liên quan