Bài giảng Tin học 3 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1)

Câu 1: Nêu các bước tô màu bằng màu nền?

ØBước 1: Chọn công cụ tô màu .

ØBước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

ØBước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THANHChào mừng quí thầy cô về dự giờ bài giảngMôn: Tin họcLớp: 3GV: Hoà Minh ThaéngKiểm tra bài cũ:Câu 1: Nêu các bước tô màu bằng màu nền?Bước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.Bước 1: Chọn công cụ tô màu .Bước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu.Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1)Kiểm tra bài cũ:Câu 2: Hãy sử dụng màu nền để tô màu ngôi nhà theo mẫu.Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1) Để vẽ đoạn thẳng, em dùng công cụ Đường thẳng .Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1)Các bước thực hiện:1. Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ. 2. Chọn màu vẽ 3. Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng. Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1) Chú ý:Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím trong khi kéo thả chuột. ShiftThứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1) Thực hành: Hướng dẫn:1. Chọn công cụ .2. Chọn màu vẽ và nét vẽ.Vẽ ba đoạn thẳng nối nhau như hình 69.Bài 1: Dùng công cụ để vẽ tam giác theo mẫu ở hình 69. HÌNH 69Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1)Đoạn phim hướng dẫn bt1:HÌNH 69Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1) Thực hành:Bài 2: Dùng công cụ để vẽ cái thang theo mẫu ở hình 70b. HÌNH 70 Hướng dẫn: - Vẽ hai chân thang (hình 70a). - Vẽ các đoạn thẳng giữa hai chân thang để tạo các bậc thang (hình 70b).Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1)Đoạn phim hướng dẫn bt2:HÌNH 70Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (tiết 1)12TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNG3 Câu 1: Trong các nút công cụ sau, công cụ nào em sử dụng khi vẽ đoạn thẳng?TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNGABC1009080706050403020100 Câu 2: Sắp xếp các ý sau để có được các bước vẽ đoạn thẳng:TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNG1.Choïn coâng cuï ñöôøng thaúng trong hoäp coâng cuï2.Choïn neùt veõ ôû phía döôùi hoäp coâng cuï3.Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng4.Choïn maøu veõA1,2,3,4B1,4,3,21,4,2,3C1009080706050403020100 Câu 3: Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất :TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNGĐể vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?AShiftBCtrlCEnter1009080706050403020100

File đính kèm:

  • pptVE DOAN THANG(1).ppt
Bài giảng liên quan