Bài giảng Tin học 3 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số (2)

1.Cách đặt tay và cách gõ các phím ở hàng phím số

 Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.

2.Tập gõ với phần mềm Mario

 

ppt21 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số (2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường Tiểu Học Tân ThanhMôn:Tin họcGiáo viên:Hồ Minh ThắngKiểm tra bài cũEm hãy quan sát và cho biết đây là hàng phím nào và hãy nêu cách đặt tay trên hàng phím đó?*Đặt tay trên hàng phím cơ sở:Em hãy cho biết cách gõ các phím ở hàng phím cơ sở như thế nào?BÀI 4: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ.Môn:Tin học1.Cách đặt tay và cách gõ các phím ở hàng phím số2.Tập gõ với phần mềm Mario    a.Cách đặt tay trên bàn phím:1.Cách đặt tay và cách gõ các phímở hàng phím số:Ngón ÚtNgón Áp Út(Ngón Danh)Ngón TrỏNgón CáiNgón Giữa*Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.b.Cách gõ các phím ở hàng phím số    ? Em hãy quan sát và cho nhận xét về màu của các ngón tay và các phím trên hàng phím số?12345Y789ASDFGHJKL6    9* Chó ý: Sau khi gâ xong mét phÝm, ph¶i ®­a ngãn tay vÒ vị trÝ xuÊt ph¸t trªn hµng c¬ së.* Cách gõ các phím ở hàng phím số: Mỗi ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím số.Tay trái: Ngón trỏ: 4, 5 Ngón giữa: 3 Ngón áp út: 2 Ngón út: 1    Tay phải: Ngón trỏ: 6,7 Ngón giữa: 8 Ngón áp út: 9 Ngón út: 0* Hai ngón cái gõ phím cách.* Chó ý: Sau khi gâ xong mét phÝm, ph¶i ®­a ngãn tay vÒ vÞ trÝ xuÊt ph¸t trªn hµng c¬ së.123456789ASDFGHJKL    a. Khởi động Mario:Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario để khởi động2.Tập gõ với phần mềm Mariob. Chọn bài thực hành :Nháy chuột vào mục Lessons  Add Numbers  Khung tranh số 1Gõ các phím lần lượt xuất hiện trên đường đi của Marioc. Thoát Mario:Nháy chuột vào File  QuitThực hànhBài 1:Nháy đúp chuột ở biểu tượng . Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách sau khi gõ xong một vài số. Bài 2:Tập gõ: cac so dien thoai khan cap cong an 113 cap cuu 115 cuu hoa 114Củng cố kiến thứcCách đặt tay lên bàn phím?Cách gõ các phím ở hàng phím số?12

File đính kèm:

  • pptTAP GO CAC PHIM O HANG PHIM SO.ppt
Bài giảng liên quan