Bài giảng Tin học 3 Bài 4: Tẩy, xóa hình (4)

* Các bước thực hiện:

1. Chọn công cụ tẩy

2. Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ

3. Nháy chuột hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 4: Tẩy, xóa hình (4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ Giaùo vieân: Hoà Minh ThaéngThứ ngày tháng năm 2012Kiểm tra bài cũEm hãy vẽ hình ngôi nhà sau:Bài 4:Tẩy, xóa hình1. Tẩy một vùng trên hình:Thứ ngày tháng năm 20121. Chọn công cụ tẩy 2. Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ 3. Nháy chuột hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.* Các bước thực hiện: 1. Chọn công cụ tẩy 2. Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ 3. Nháy chuột hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.* Các bước thực hiện: Bài 4:Tẩy xóa hình* Chú ýVùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu nền hiện thời.Thứ ngày tháng năm 2012Bài 4:Tẩy xóa hình2. Chọn một phần hình vẽThứ ngày tháng năm 2012a. Công cụ chọn:- Chọn công cụ trong hộp công cụ- Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó- Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, càng sát biên vùng cần chọn càng tốtb. Công cụ chọn tự do :- Chọn công cụ trong hộp công cụMở tệp Chonhinh1.bmpBài 4:Tẩy xóa hình3. Xóa một vùng trên hình:1. Dùng công cụ hay để chọn vùng cần xóa2. Nhấn phím: DeleteThứ ngày tháng năm 2012Bài 4:Tẩy xóa hìnhThực hành:T1: Mở tệp latdat_cuncon.bmp rồi xóa 2 chú chó đi.Thứ ngày tháng năm 2012Bài 4:Tẩy xóa hìnhCủng cốEm hãy nhắc lại cách tẩy một vùng trên hình1. Chọn công cụ tẩy 2. Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ 3. Nháy chuột hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.Em hãy nhắc lại cách xóa một vùng trên hình1. Dùng công cụ hay để chọn vùng cần xóa2. Nhấn phím: DeleteThứ ngày tháng năm 2012Chuùc quyù thaày coâ söùc khoûe, haïnh phuùcGiaùo vieân: Ñinh Ñöùc Thieän

File đính kèm:

  • pptTAY XOA HINH.ppt
Bài giảng liên quan