Bài giảng Tin học 3 Bài 6: Vẽ đường cong (3)

 - Em hãy nêu các bước thực hiện di chuyển hình ?

* Các bước thực hiện:

1. Dùng công cụ hoặc công cụ để chọn một vùng bao quanh phần hình định di chuyển.

2. Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn và kéo thả chuột tới vị trí mới.

3. Nháy chuột bên ngoài vùng chọn để kết thúc.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 6: Vẽ đường cong (3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Giáo viên: Hồ Minh Thắng Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong Veõ ñöôøng cong 

File đính kèm:

  • pptVE DUONG CONG(1).ppt
Bài giảng liên quan