Bài giảng Tin học 5 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn (5)

Chọn công cụ sao chép màu trong hộp công cụ

Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép

 Chọn công cụ

Nháy chuột lên nơi cần tô màu bằng màu vừa sao chép.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 5 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn (5), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GVTH: Trần Đức Tây ĐứcTrường TH Liên hương 4CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌCnhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c«Em hãy chỉ ra 2 công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ?ACDBBµI 7: sao chÐp mµu tõ mµu cã s½nThứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012BÀI 7:Chọn công cụ sao chép màuChọn công cụ tô màu	Để sao chép màu ,em dùng công cụ sao chép màu (hình 1 chiếc ống hút tương tự như ống thuốc nhỏ mắt) 1.C¸c b­íc thùc hiÖn:Chọn công cụ sao chép màu trong hộp công cụNháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép Chọn công cụ Nháy chuột lên nơi cần tô màu bằng màu vừa sao chép. Nếu em nháy nút phải chuột thì màu lấy được sẽ là màu nền.Khi tô màu cho hình cần tô em cũng phải nháy nút phải chuột.Nếu em nháy nút trái chuột thì màu lấy được sẽ là màu vẽ.Khi tô màu cho hình cần tô em cũng phải nháy nút trái chuột.Chú ý: Nút trái chuộtNút phải chuộtỞ bước thứ 2:BÀI 7:Thùc hµnhBµI 7: sao chÐp mµu tõ mµu cã s½nT1: Dïng c¸c c«ng cô vµ c«ng cô ®Ó t« mµu ng«i nhµ (tËp tin saomau1.bmp)BµI 7: sao chÐp mµu tõ mµu cã s½nT2: H·y t« mµu cho chiÕc thuyÒn thø nhÊt gièng chiÕc thuyÒn thø hai( tËp tin saomau2.bmp)Em hãy mở tập tin saomau3.bmp, saomau4.bmp, saomau5.bmp rồi thực hiện các bước sao ché màu.Củng cốCâu 1: Trong hình vẽ sau em sử dụng công cụ nào để sao chép màu?a.b.c.Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.d.Câu 2: Trong hình vẽ sau đây,đâu là công cụ phóng đại?a.d.c.Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.b.1.Chọn công cụ sao chép màu trong hộp công cụ3.Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép2.Nháy chuột lên nơi cần tô màu bằng màu vừa sao chép.4.Chọn công cụ Câu 3: Dựa vào các gợi ý sau, em hãy sắp xếp lại các bước bước sao chép màu cho đúng?C1,2,3,4B1,4,3,2A4,3,1,2Bài học của chúng ta đến đây tạm dừng.Các em về nhà nhớ xem kĩ lại bài và chuẩn bị bài sau nhé !Dặn dò:

File đính kèm:

  • pptdu gio.ppt
Bài giảng liên quan