Bài giảng Tin học 5: Chèn hình ảnh vào văn bản

Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu tác dụng của các nút công cụ sau:

2. Nêu cách chèn bảng vào văn bản?

-> Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.

-> Bước 2: Chọn nút công cụ chèn bảng; bấm và giữ nguyên chuột trái kéo chọn số hàng số cột; chọn được số hàng, số cột thì thả chuột.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 5: Chèn hình ảnh vào văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Kiểm tra bài cũ:1. Nêu tác dụng của các nút công cụ sau:Căn đều hai bênCăn lề phảiCăn giữaCăn lề tráiChèn bảng vào văn bản12345Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Kiểm tra bài cũ:1. Nêu tác dụng của các nút công cụ sau:2. Nêu cách chèn bảng vào văn bản?-> Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.-> Bước 2: Chọn nút công cụ chèn bảng; bấm và giữ nguyên chuột trái kéo chọn số hàng số cột; chọn được số hàng, số cột thì thả chuột.Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: DrawingThứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing Vị trí của nút công cụ được tô vàng trên thanh công cụ?Insert Clip Art11Nhóm Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Hướng dẫn sử dụng nút công cụ chèn hình ảnh vào văn bản từ thư viện ảnh:Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.Bước 2: - Chọn nút công chèn hình ảnh trên thanh công cụ. 	- XHHT chọn Go.Bước 3: Bấm, chọn tranh cần chèn vào văn bảnThứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Hướng dẫn sử dụng nút công cụ chèn hình ảnh vào văn bản từ thư viện ảnh:Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.Bước 2: Chọn nút công chèn hình ảnh trên thanh công cụ. HTXH chọn Go.Bước 3: Chọn tranh cần chèn vào văn bảnThứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Hướng dẫn sử dụng nút công cụ chèn hình ảnh vào văn bản từ thư viện ảnh:- Hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh sau khi đã chèn vào văn bản: Bước 1: Bấm chuột trái hai lần vào tranh. XHHT -> chọn Layout. Bước 2: Chọn kiểu hiển thị tranh trong văn bản.Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Hướng dẫn sử dụng nút công cụ chèn hình ảnh vào văn bản từ thư viện ảnh:- Hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh sau khi đã chèn vào văn bản: Bước 1: Bấm chuột trái hai lần vào tranh. XHHT -> chọn Layout. Bước 2: Chọn kiểu hiển thị tranh trong văn bản.Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Hướng dẫn sử dụng nút công cụ chèn hình ảnh vào văn bản từ thư viện ảnh:- Hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh sau khi đã chèn vào văn bản: - Hướng dẫn xoá tranh đã chèn trong văn bản:Bước 1: Chọn tranh cần xoá.Bước 2: Bấm phím Delete trên bàn phím.Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản- Giới thiệu thanh công cụ vẽ: Drawing- Hướng dẫn sử dụng nút công cụ chèn hình ảnh vào văn bản từ thư viện ảnh:	Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.	Bước 2: - Chọn nút công chèn hình ảnh trên thanh công cụ. 	- XHHT chọn Go.	Bước 3: Chọn tranh cần chèn vào văn bản- Hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh sau khi đã chèn vào văn bản: 	Bước 1:- Bấm chuột trái hai lần vào tranh. 	 - XHHT -> chọn Layout. 	Bước 2: Chọn kiểu hiển thị tranh trong văn bản. - Hướng dẫn xoá tranh đã chèn trong văn bản:	Bước 1: Chọn tranh cần xoá.	Bước 2: Bấm phím Delete trên bàn phím.Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008Tin học: Chèn hình ảnh vào văn bản

File đính kèm:

  • pptlop 51.ppt
Bài giảng liên quan