Bài giảng Tin học lớp 4 Bài 1: Tập tô màu

Câu1: Mặt trên của chuột gồm những nút nào?

Nút chuột trái

Nút chuột phải

 Câu 2: Nháy đúp chuột là nháy chuột như thế nào?

Nháy đúp chuột là nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học lớp 4 Bài 1: Tập tô màu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tin häc: Líp 4Tr­êng tiÓu häc sµi s¬nN¨m häc : 2013 - 2014Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thñy Ng©nliÖt nhiÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giêKiểm tra bài cũCâu1: Mặt trên của chuột gồm những nút nào?Nút chuột tráiNút chuột phảiKiểm tra bài cũ Câu 2: Nháy đúp chuột là nháy chuột như thế nào?Nháy đúp chuột là nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp.12345678Biểu tượng PaintPhần mềm PaintChương 4: Em tập vẽBài 1:Tập tô màuPaint (đọc là Pên) là phÇn mÒm vÏ h×nh ®¬n gi¶n . Paint gióp em t« mµu mµ kh«ng cÇn giÊy, bót, mùc.zĐể khởi động Paint ta thực hiện 1 trong 2 cách sau:* Khởi động Paint: Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. Khởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintMàn hình Paint Cách 2:* Thoát khỏi phần mềm Paint:*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơi*Thoát khỏi PaintMàn hình PaintNh¸y chuét vµo nót Hộp côngcụHộp màuTrang vÏ*Khởi động Paint1.Làm quen với hộp màu2.Tô màu*Trò chơiMàn hình Paint* Thoát khỏi phần mền Paint1. Làm quen với hộp màu:Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình Paint1. Làm quen với hộp màu:Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình Paint Màu vẽ , màu nền thường được dùng để vẽ gì?Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintCác ô màuMàu nềnMàu vẽLàm quen với hộp màuMàn hình Paint Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong, ...Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình có biên khép kín.Khởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintLàm quen với hộp màuMàn hình PaintKhởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint Để chọn màu vẽ em nháy chuột trái lên một ô màu trong hộp màu. Để chọn màu nền em nháy chuột phải lên một ô màu trong hộp màu. Làm quen với hộp màuMàn hình PaintKhởi động PaintTô màuTrò chơiThoát khỏi PaintThùc hµnh 1: H·y chän mµu vÏ lµ mµu vµng, mµu nÒn lµ mµu hång Làm quen với hộp màuMàn hình PaintHình aHình b- Để tô màu em dùng công cụ tô màu 2. Tô màu:Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01Bước 2: Nháy chuột trái vào ô màu cần tô trong hộp màu.Bước 3: Nháy chuột trái vào vùng muốn tô màu.Màn hình PaintKhởi động PaintLàm quen với hộp màuTô màuTrò chơiThoát khỏi Paint00:33:01 Các bước thực hiện:Bước 1: Nháy chuột trái để chọn công cụ trong hộp công cụVí dụ: Tô màu đỏ cho phần bên trong của hình vuông. Trong khi tô màu, nếu tô nhầm hoặc muốn quay lại thao tác trước đó, em hãy nhấn phím Ctrl và gõ phím Z.Chú ýctrlzHoặc chọn Edit  Undo để lấy lại hình trước đó và tô lại.Tô màuHình trước khi tô màuHình đã được tô màu Ctrl + ZC¸c em h·y hoµn thµnh bµi tËp trong thêi gian 3 phót.THỰC HÀNHTẬP TÔ MÀU TH1: Më tÖp Tomau1.bmp vµ t« mµu theo mÉuBẮTĐẦUTRÒ CHƠI Ô CHỮ KÌ DIỆUNơi chứa các ô màuNơi em vẽ và tô màuNhững hình vẽ nhỏ trên màn hình máy tínhNháy nút phải chuột lên ô màu thì em chọn màu gì?Để các hình vẽ có màu em cần phải làm gì?10090807060504030201HẾTGIỜTHỜI GIANHỘPMÀUTRANGVẼỢBIỂUTƯNGÀUNỀNMTÔMÀUPAINT?????????????????????????????????Paint (đọc là pên) là phần mềm vẽ hình đơn giản. Paint giúp em tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy mực.Hic !Hic !Sai råi!Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c em häc sinhChóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ.

File đính kèm:

  • pptChuong 4 Tap to mau.ppt
Bài giảng liên quan