Bài giảng Tin tiểu học Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở (7)

Quan sát tranh và chỉ ra khu vực chính của bàn phím.

 Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin tiểu học Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở (7), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
tr­êng tiÓu häc trung thµnhBµi gi¶ng m«n tin häckiÓm tra bµi còHỏi: Con đã được học mấy thao tác sử dụng chuột? Kể tên các thao tác đó?- Có 4 thao tác sử dụng chuột: Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.Thø tư ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2010Tin häcCHƯƠNG 3: EM TẬP GÕ BÀN PHÍM Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách. Quan sát tranh và chỉ ra khu vực chính của bàn phím.    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở1. C¸ch ®Æt tay lªn bµn phÝm.    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sởHàng phím cơ sởHai phím có gai là mốc cho việc đặt tay tại hàng phím cơ sở.- Tay trái: Đặt ngón trỏ lên phím F, các ngón còn lại đặt lần lượt lên phím A, S, D.- Tay phải: Đặt ngón trỏ lên phím J, các ngón còn lại đặt lần lượt lên phím K, L, ;.    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở? Quan sát cho nhận xét về màu của các ngón tay và các phím ở hàng cơ sở?Tay trái: Ngón trỏ: F Ngón giữa: D Ngón áp út: S Ngón út: ATay phải: Ngón trỏ: J Ngón giữa: K Ngón áp út: L Ngón út: ;* Hai ngón cái luôn đặt ở phím cách.* Chú ý: Chúng ta gọi tám phím: A, S, D, F, J, K, L, ; là các phím xuất phát.Cách đặt tay lên bàn phím:    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở2. C¸ch gâ c¸c phÝm ë hµng c¬ së.    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sởCách gõ các phím ở hàng cơ sở:Tay trái: Ngón trỏ: F, G Ngón giữa: D Ngón áp út: S Ngón út: ATay phải: Ngón trỏ: J, H Ngón giữa: K Ngón áp út: L Ngón út: ;* Hai ngón cái gõ phím cách.* Chú ý: Sau khi gõ xong phím G hoặc H phải đưa ngón tay trở về phím xuất phát tương ứng là F hoặc J ngay.    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở    Bài 1Tập gõ các phím ở hàng cơ sở Thùc hµnhBài 1:- Học sinh gõ phím A, phím cách, S, phím cách, D, phím cách, F, phím cách, G, phím cách, H, phím cách, J, phím cách, K, phím cách, L, phím cách, ;.Bài 2:- Học sinh gõ các chữ sau: HA, LA, KA, GA, SA, DA, KH, GH, KHA, F, J, ;.Cñng cè kiÕn thøcCách đặt tay lên bàn phím?Cách gõ các phím ở hàng cơ sở?Sau khi gõ xong phím G hoặc H thì ngón trỏ đưa về đâu?123xin ch©n thµnh c¶m ¬n!tr­êng tiÓu häc Trung thµnh

File đính kèm:

  • pptP3B1 Tap go cac phim o hang co so.ppt
Bài giảng liên quan