Bài giảng Toán 4: Nhân với số có ba chữ số

Vận dụng tính chất nhân một số với một tổng hãy tính:

 164 x 123 = ?

Bài giải:

 164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3)

 = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3

 = 16400 + 3280 + 492

 = 20172

 

pptx10 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 4: Nhân với số có ba chữ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng các thầy cô về dự giờ môn toán lớp 4GV thực hiện: Phan Thị ÁnhKiểm tra bài cũ:Vận dụng tính chất nhân một số với một tổng hãy tính: 164 x 123 = ?Bài giải: 164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3) = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3 = 16400 + 3280 + 492 = 20172To¸n:Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sè164 x 123 = ?164123x 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1;23 nhân 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1;93 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.4 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 (dưới 9);822 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1;2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3.3 1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 2);41 nhân 6 bằng 6, viết 6;61 nhân 1 bằng 1, viết 1.1 Hạ 2;9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1;27104 cộng 2 bằng 6; 6 cộng 4 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1;3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1; 1 thêm 1 bằng 2, viết 2.2164 x 123 = 20172Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sè92164123x248234617102 Khi nhân số với số có ba chữ số ta đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ hai ở duới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện nhân từ phải sang trái. Lưu ý: Tích riêng thứ 2 viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Tích riêng thứ ba viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.Tích riêng thứ nhất Tích riêng thứ haiTích riêng thứ ba164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3) = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3 = 16400 + 3820 + 492 = 20172Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sèVí dụ: 428 x 213 = ? 428 213 1284 428 856 91164 x	Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sèLuyện tập:428 x 2131316 x 324 428 213 1284 428 856 91164x 1316 324 5264 2632 3948 426384xBài 1:Đặt tính rồi tính:Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sèLuyện tập:Bµi 2:Viết vào ô trống (theo mẫu) :a321321b14114238 62245 26145 582a x b123314Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sèLuyện tập:Bµi 3:Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215m.Bài giải:Diện tích của khu đất hình vuông là:215 x 215 = 46225 (m2) Đáp số: 46225 m2Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012To¸n:Nh©n víi sè cã ba ch÷ sèLuyện tập:Bµi 4:a) Đặt tính rồi tính:264 x 123123 x 264b) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân trên bằng nhau. Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân trên không bằng nhau. Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau. Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau. 264 123 792 528 264 32472x 123 264 492 738 246 32472xSĐĐSTr©n träng c¶m ¬n c¸c c« gi¸oVÒ dù giê to¸n líp 4

File đính kèm:

  • pptxToan 4 Nhan voi so co ba chu so.pptx
Bài giảng liên quan