Bài giảng Toán: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

• 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

• Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.

• Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6.

6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Chào mừng các thầy cô tới thăm lớp và dự giờ! 648 : 3 =6483,2604,131,86180?216Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số6 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6.6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011Toán	a) 648 : 3 = ?648 32166043181806 chia 3 được 2, viết 2.2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0Hạ 4, 4 chia 3 được 1, viết 1.1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1.Hạ 8, được 18, 18 chia 3 được 6, viết 6.6 nhân 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0. 648 : 3 = ...b) 236 : 5 = ?	Bài 1. Tính:Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	639 3	492 4	305 5	179 66921303309012340981212061300550291259545	Bài 2. Số ?Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	Bài 3. Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	Tóm tắt: 9 thùng: 405 gói kẹo Mỗi thùng : ... gói kẹo? Bài giải: Mỗi thùng có số gói kẹo là: 405 : 9 = 45 (gói) Đáp số: 45 gói kẹo. Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói kẹo?	Bài 4. Viết theo mẫuThứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	Số đã cho184m296kg368 lGiảm 8 lần184m : 8 = 23mGiảm 4 lần184m : 4 = 46m	Bài 4. Viết theo mẫuThứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	Số đã cho184m296kg368 lGiảm 8 lần184m : 8 = 23mGiảm 4 lần184m : 4 = 46m	Bài 4. Viết theo mẫuThứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	Số đã cho184m296kg368 lGiảm 8 lần184m : 8 = 23mGiảm 4 lần184m : 4 = 46m	Bài 4. Viết theo mẫuThứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011ToánChia số có ba chữ số cho số có một chữ số	Số đã cho184m296kg368 lGiảm 8 lần184m : 8 = 23mGiảm 4 lần184m : 4 = 46m Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh !

File đính kèm:

  • pptchia so 3 chu so cho 1 so.ppt
Bài giảng liên quan