Bài giảng Vật lí 9 - Tiết 55, Bài 48: Mắt

 -Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.

 - Sự điều tiết là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.

 - Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV.

 - Điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CC

 

ppt18 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí 9 - Tiết 55, Bài 48: Mắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng quý Thầy CôLỚP 9A2Về dự giờ thăm lớp KIỂM TRA BÀI CŨ:Hãy nêu cấu tạo của máy ảnh?Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh có tính chất gì?TRẢ LỜI:Máy ảnh có 2 bộ phận chính: Vật kính là một thấu kính hội tụ và buồng tối có chứa vị trí đặt phim.Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. Các em có biết mỗi người đều có hai thấu kính hội tụ không ? Đó là gì ? Mắt theo khía cạnh vật lí được cấu tạo như thế nào ? Để hiểu rõ vấn đề trên ta sang bài mới. Tiết 55 – Bài 48: Cấu tạo của mắt:Mắt có hai bộ phận chính là: Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và màng lưới.1. Cấu tạo:Màng lướiThể thuỷ tinh Mắt gồm có những bộ phận chính nào? Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như thấu kính hội tụ ?MẮT Tiết 55 – Bài 48: MẮTC1.Nêu những điểm giống nhau giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh?Cấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Vật kính, phim trong máy ảnh đóng vai trò như những bộ phận nào của mắt?Vật kính đóng vai trò giống như thể thuỷ tinh còn phim đóng vai trò như màng lưới. Tiết 55 – Bài 48: MẮTCấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Vật kính đóng vai trò giống như thể thuỷ tinh còn phim đóng vai trò như màng lưới.Khoảng cách từ vật kính đến phim, tiêu cự của vật kính so với khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng lưới, tiêu cự của thể thuỷ tinh có gì khác nhau? Tiết 55 – Bài 48: MẮT Hãy tìm hiểu thông tin ở mục II và cho biết thế nào là sự điều tiết?Cấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết: Tiết 55 – Bài 48: MẮT C2. Hãy cho biết khi mắt nhìn vật ở xa và ở gần thì tiêu cự của thể thuỷ tinh dài ngắn khác nhau như thế nào?Cấu tạo của mắt: Sự điều tiết:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.F1F2Vật đặt gần mắtVật đặt xa mắtABABA2B2B1A1OOIHC2.1 Dựa vào hình vẽ ta thấy nếu vật càng đặt xa mắt thì tiêu cự của thể thuỷ tinh càng lớn và ngược lại.C2.2 Vật càng xa mắt thì ảnh càng gần với tiêu điểm mà ảnh lại hiện rõ trên màng lưới => Vật càng xa mắt thì tiêu điểm càng gần màng lưới => tiêu cự càng dài và ngược lại. Tiết 55 – Bài 48: MẮT(C2.3 Có thể chứng minh được bằng công thức ) Tiết 55 – Bài 48: MẮT Tìm hiểu thông tin trong mục 1 phần III cho biết thế nào là điểm cực viễn?Cấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết:III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. Điểm cực viễn:Là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu Cc. Khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt gọi là khoảng cực viễn. Tiết 55 – Bài 48: MẮT Tìm hiểu thông tin trong mục 2 phần III cho biết thế nào là điểm cực cận?Cấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết:III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. Điểm cực viễn:Là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV. 2. Điểm cực cận:Là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CC. Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gọi là khoảng cực cận. Tiết 55 – Bài 48: MẮTCấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết:III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. Điểm cực viễn:Là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV. 2. Điểm cực cận:Là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CC. Vậy mắt có thể nhìn rõ vật trong khoảng nào mà không phải điều tiết?Trả lời:Mắt có thể nhìn rõ vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn. Tiết 55– Bài 48: MẮTCấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết:III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. Điểm cực viễn:Là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV. 2. Điểm cực cận:Là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CC. IV. Vận dụngC4. Hãy xác định xem điểm cực cận của mắt em khoảng bao nhiêu xentimet. Khoảng hơn 10cm Tiết 55 – Bài 48: MẮTCấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết:III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. Điểm cực viễn:Là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV. 2. Điểm cực cận:Là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CC. IV. Vận dụngC5. Một người đứng cách một cột điện 20m, cột điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng lưới của người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới cao bao nhiêu? xentimet?BF’hdd’OAA’ B’h’IGiải:Tam giác A’B’O và tam giác ABO đồng dạng nên: Tiết 55 – Bài 48: MẮTCấu tạo của mắt:1. Cấu tạo: Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.2. So sánh mắt và máy ảnh:Là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.II. Sự điều tiết:III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. Điểm cực viễn:Là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV. 2. Điểm cực cận:Là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CC. IV. Vận dụngC6. Khi nhìn 1 vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn 1 vật ở điểm ực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh ngắn hay dài nhất?TRẢ LỜI:Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh dài nhất, khi nhìn 1 vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh ngắn nhất. Tiết 55 – Bài 48: MẮT	-Mắt có hai bộ phận chính Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội tụ và Màng lưới.	- Sự điều tiết là quá trình co giãn của cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh làm cho thể thuỷ tinh thay đổi tiêu cự và thu được ảnh rõ nét trên màng lưới.	- Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CV. 	- Điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà mắt không phải điều tiết vẫn nhìn rõ được vật. Kí hiệu CCGHI NHỚChúc thầy cô sức khoẻXin cảm ơn

File đính kèm:

  • pptBai 48 Mat.ppt