Bài giảng Vật lí Lớp 7 - Thí nghiệm ảo - Trần Trọng Tài

HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC

HIỆN TƯỢNG NHẬT THỰC

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi

So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương

ppt82 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 7 - Thí nghiệm ảo - Trần Trọng Tài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trọn bộTHÍ NGHIỆM ẢOVẬT LÝ 7Người soạn: TRẤN TRỌNG TÀIHIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰCMẶT TRỜITRÁI ĐẤTHIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰCMẶT TRỜITRÁI ĐẤTHIỆN TƯỢNG NHẬT THỰCMẶT TRỜITRÁI ĐẤTA A/  AĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGẢnh của vật tạo bởi gương cầu lồi So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gươngGương phẳngGương cầu lồiẢnh của vật tạo bởi gương cầu lõmSChùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõmChùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõmSChùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõmSChùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõmSĐÈN PINGƯƠNG CẦU LÕMC3C3KKC7MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂMMÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂMCÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNGThí nghiệm 2. Sau khi gõ vào thành cốc ta nghe được âm thanh.C4. Vật nào phát ra âm ?  Thành cốcVật đó có rung động không?  Có rung độngNhận biết điều đó bằng cách nào ?  Dùng quả cầu bấc đưa lại vào thành cốc ta thấy nó bị nảy ra.Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một nhánh âm thoa và lắng nghe âm do âm thoa phát raC5.Âm thoa có dao đông không? Hãy tìm cách kiểm tra xem khi phát ra âm thì âm thoa có dao động không.Âm thoa có dao đông, Đặt quả bóng nhựa (nhỏ, nhẹ) sát một nhánh của âm thoa, quả bóng bị nảy ra.CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNGCÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG+_Kắc quiCầu chìCông tắcTÁC DỤNG NHIỆT CỦA DÒNG ĐIỆNVải khôVải khôVải khôVải khô+---MÔ HÌNH ĐƠN GiẢN CỦA NGUYÊN TỬSo saùnh chieàu cuûa doøng ñieän vaø chieàu dòch chuyeån cuûa caùc eâlectroân töï do trong kim loaïi- Chieàu cuûa doøng ñieän vaø chieàu dòch chuyeån cuûa caùc eâlectroân töï do trong kim loaïi ngöôïc chieàu nhau+ - ------C4Mắc mạch điện với nguồn điện như hình 19.3.Đóng công tắc, quan sát đèn có sáng hay không2. Mạch điện có nguồn điện :KAU = 9V( 9V- 6 W )PinvoûCoâng taécBoùng ñeønGöông caàu loõmCaáu taïo vaø hoaït ñoäng ñeøn pin+ - K+_KCuSO4+ - KK-505mAK2.505mAKAVới một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của Ampe kế càng lớnVới một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng yếu thì số chỉ của Ampe kế càng nhỏAAA

File đính kèm:

  • pptthi nghiem vat li 7.ppt