Bài giảng Vật lý 10 Tiết 58 – Bài 34: Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình

I. CHẤT RẮN KẾT TINH

1. Cấu trúc tinh thể

 Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo ởi các hạt ( nguyên tử, phân tử, ion ) liên kết chặt chẽ với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trình tự hìh học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Các tinh thể của cùng một chất thì có chung dạng hình học nhưng có thể có kích thước khác nhau tùy thuộc vào quá trình hình thành tinh thể diễn ra nhanh hay chậm, tốc độ kết tinh càng nhỏ tinh thể có kích thước lớn

 

ppt18 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý 10 Tiết 58 – Bài 34: Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ CHƯƠNG VIICHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNGSỰ CHUYỂN THỂTiết 58 – Bài 34CHẤT RẮN KẾT TINHCHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHI. CHẤT RẮN KẾT TINHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH1. Cấu trúc tinh thểI. CHẤT RẮN KẾT TINH Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo ởi các hạt ( nguyên tử, phân tử, ion ) liên kết chặt chẽ với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trình tự hìh học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh ( hay chất rắn tinh thể )Các tinh thể của cùng một chất thì có chung dạng hình học nhưng có thể có kích thước khác nhau tùy thuộc vào quá trình hình thành tinh thể diễn ra nhanh hay chậm, tốc độ kết tinh càng nhỏ tinh thể có kích thước lớnTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHI. CHẤT RẮN KẾT TINHVí dụ: Tinh thể muối ănI. CHẤT RẮN KẾT TINHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh- Các chất rắn kết tinh được cấu tạo cùng một loại hạt nhưng có cấu trúc tinh thể không giống nhau thì tính chất vật lí của chúng cũng khác nhau.- Mỗi chất rắn kết tinh ( ứng với một cấu trúc tinh thể ) có một nhiệt độ nóng chảy ( hoặc động đặc ) ở nhiệt độ xác định- Chất rắn kết tinh có thể là đơn tinh thể hoặc đa tinh thể+ Chất đơn tinh thể có tính dị hướng, tức là tính chất vật lí của nó không giống nhau theo các hướng khác nhau trong tinh thể + Chất đa tinh thể có tính đẳng hướng, tức là những tính chất vật lí của nó đều giống nhau theo mọi hướng trong tinh thểTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHI. CHẤT RẮN KẾT TINH3. Ứng dụng củacác chất rắn kết tinh :SGKTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHII. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH - Chất rắn vô định hình là những chất không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định- Chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác địnhLưu ý: Một số chất rắn như lưu huỳnh, đường  có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vô định hình.Tiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHCỦNG CỐCâu 1: Phân loại chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?A. Chất rắn tinh thể và chất rắn vô định hìnhB. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hìnhC. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hìnhD. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thểTiết 58 – Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNHCỦNG CỐCâu 2: Cấu trúc tinh thể có đặc điểm là:A. Dị hướngB. Đẳng hướngC. Tuần hoàn trong không gianD. Nóng chảy ở nhiệt độ xác định

File đính kèm:

  • pptchat ran ket tinh va chat ran vo dinh hinh.ppt
Bài giảng liên quan