Bài giảng Vật lý 9 - Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Lợi thế của nam châm điện:

 - Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.

- Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính.

 - Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm bằng cách thay đổi chiều dòng điện qua ống dây.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý 9 - Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 25SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP NAM CHÂM ĐIỆNN¾m tay ph¶i, råi ®Æt sao cho bèn ngãn tay h­íng theo chiÒu dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c vßng d©y th× ngãn tay c¸i cho·i ra chØ chiÒu ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y.	Phát biểu quy tắc nắm tay phải. Hãy xác định chiều của đường sức từ trong ống dây? (theo hình sau).Kiểm tra bài cũN¾m tay ph¶i, råi ®Æt sao cho bèn ngãn tay h­íng theo chiÒu dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c vßng d©y th× ngãn tay c¸i cho·i ra chØ chiÒu ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y.SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉPTIẾT 27 - TUẦN 14	Một nam châm điện mạnh có thể hút được một xe tải nặng hàng chục tấn, trong khi đó chưa có một nam châm vĩnh cửu nào có được lực hút mạnh như thế. Vậy nam châm điện được tạo ra như thế nào và có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu. Lõi sắt (hoặc lõi thép) làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện chạy qua.APin123B¾cnamLõi sắt nonLõi thépVậy lõi sắt, thép có tác dụng gì ? Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- Ống dây chưa có lõi sắt (hoặc thép):1. Thí nghiệm:- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):I. SÖÏ NHIEÃM TÖØ CUÛA SAÉT, THEÙP.Vậy góc lệch của kim nam châm khi cuộn dây có lõi sắt (hoặc thép) như thế nào so với khi không có lõi sắt (hoặc thép)?Thí nghiệm 1:APinLõi thépLõi sắt nonTiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN a. Ống dây chưa có lõi sắt, thép:b. Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):I. SÖÏ NHIEÃM TÖØ CUÛA SAÉT, THEÙP.Thí nghiệm 2:NỘI DUNG I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:1. Thí nghiệm:- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):Thí nghiệm 1:I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:1. Thí nghiệm:- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):Thí nghiệm 1:Thí nghiệm 2:Có hiện tượng gì xảy ra với đinh sắt khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây có lõi sắt non?Có hiện tượng gì xảy ra với đinh sắt khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây có lõi thép?C1: Vậy sự nhiễm từ của sắt non và thép có gì khác nhau khi ta ngắt dòng điện. Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN NỘI DUNG I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉPa. Ống dây chưa có lõi sắt, thép:Thí nghiệm 1:b. Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):I. SÖÏ NHIEÃM TÖØ CUÛA SAÉT, THEÙP.Thí nghiệm 2:Khi ngắt dòng điện đi qua ống dây,lõi sắt non mất hết từ tính còn lõithép thì vẫn giữ được từ tính.I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:1. Thí nghiệm:- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):Thí nghiệm 1:Thí nghiệm 2: Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:1. Thí nghiệm:- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):I. SÖÏ NHIEÃM TÖØ CUÛA SAÉT, THEÙP.b. Thí nghiệm 2:a. Thí nghiệm 1:2. Kết luận:a. Lõi sắt non (hoặc lõi thép) làm tăng tác dụng từ của ống dây khi có dòng điện chạy qua.b. Khi ngắt dòng điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính.	 Từ hai thí nghiệm trên em hãy nêu kết luận về sự nhiễm từ của sắt và thép?C2: Quan sát và chỉ ra các bộ phận của nam châm điện.Cho biết ý nghĩa các con số ghi trên ống dây của nam châm điện.-Lõi sắt non1A - 22Khuôn nhựaống dâyNam châm điệnkẹp giấy1A - 22Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP1. Thí nghiệm:II. NAM CHÂM ĐIỆN.2. Kết luận:II. NAM CHÂM ĐIỆN.1. Cấu tạo:Gồm: Khuôn nhựa, lõi sắt non và ống dây.-Lõi sắt non1A - 22Khuôn nhựaống dâyNam châm điệnkẹp giấy1A - 22Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện bằng cách nào? Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN II. NAM CHÂM ĐIỆN.I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP1. Thí nghiệm:2. Kết luận:II. NAM CHÂM ĐIỆN.1. Cấu tạo:Gồm: Khuôn nhựa, lõi sắt non và ống dây.2. Cách làm tăng lực từ của nam châm điện: Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng dây của ống dây:C3: So sánh các nam châm điện: a và b; c và d; b,d và e nam châm nào mạnh hơn?I = 1An = 250I = 1An = 500I = 1An = 300I = 1An = 500I = 2An = 300I = 2An = 300I = 2An = 750a)b)c)d)b)d)e) Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN III. Vận dụngC4:Khi chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích vì sao?SNVì khi chạm vào thanh nam châm thì mũi kéo đã bị nhiễm từ và trở thành một nam châm.Mặt khác, kéo được làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa, kéo vẫn giữ được từ tính lâu dài. Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN C5: Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào. Tại sao?-KChỉ cần ngắt khoá KIII. Vận dụng Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN C6: Trả lời câu hỏi phần mở bài:	Lợi thế của nam châm điện: - Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.- Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính. - Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm bằng cách thay đổi chiều dòng điện qua ống dây.III. Vận dụng Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN Ghi nhớ1. Sắt, thép, ni ken, cô ban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị 2. Sau khi đã bị nhiễm từ, ..không giữ được từ tính lâu dài.3. Có thể làm ..của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.nhiễm từsắt nontăng lực từ4. Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được câu đúng ý nghĩa vật lý:Bài tập củng cố Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN Hướng dẫn về nhà1. Xem trước nội dung bài: Ứng dụng của nam châm và tìm hiểu nội dung sau:	+ Nguyên tắc hoạt động của loa điện. + Tìm hiểu hoạt động Rơle điện từ?2. Bài tập về nhà: 25.1 25.3 SBTKCTCách chế tạo một nam châm điện và một la bàn đơn giản*Nam châm điện Dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện quấn quanh một chiếc đinh sắt. Khi đó chiếc đinh có thể hút được sắt, thép và trở thành một nam châm điện. Mắc hai đầu dây dẫn vào hai cực của một quả pin. Pin*La bàn Đặt chiếc kim khâu dọc theo chiếc đinh trên, sau vài phút kim cũng trở thành một nam châm. Đặt miếng xốp nhỏ trên mặt nước rồi đặt kim này lên miếng xốp. Kim luôn định hướng theo phương Nam – Bắc.PinBẮCNAM*Nam châm điệnCách chế tạo một nam châm điện và một la bàn đơn giảnVì sao vật bị nhiễm từ ?SVì sao vật bị mất từ tính ?NHãy tìm hiểu xem để giữ gìn từ tính cửu nam châm vĩnh cửu được bền lâu ta làm thế nào ?

File đính kèm:

  • pptsu nhiem tu cua sat thep.ppt