Bài giảng Vật lý 9: Mắt

Bài 1: Câu nào sau đây đúng?

• Mắt hoàn toàn không giống với may ảnh

• Mắt hoàn toàn giống máy ảnh

• Mắt tương đối giống máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh.

• Mắt tương đối giống máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh nhiều.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: hongmo88 | Ngày: 10/12/2015 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý 9: Mắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng Giáo viên: Nguyễn Duy TânTổ : Khoa học tự nhiênMôn: Vật lí 9Thể thuỷ tinhMàng lướiCấu tạo của mắtCấu tạo của máy ảnhThể thuỷ tinh PhimVật kínhMàng lướiC1: Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo mắt và máy ảnhOOFF’FF’ABABA’B’B’A’Màng lướiMàng lướiOFF’ABB’A’Màng lướiThể thuỷ tinhThể thuỷ tinhThể thuỷ tinhOOFF’FF’ABABA’B’B’A’Màng lướiMàng lưới..CvCc..CvCcOKhoảng cực viễnKhoảng cực cậnBài 1: Câu nào sau đây đúng?Mắt hoàn toàn không giống với may ảnhMắt hoàn toàn giống máy ảnhMắt tương đối giống máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh.Mắt tương đối giống máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh nhiều.Bài 2: Hãy ghép mỗi phần a),b),c),d) với mỗi phần 1,2,3,4 để thành câu so sánha)Thấu kính thường làm bằng thuỷ tinh1) Còn thể thuỷ tinh chỉ có tiêu cự cỡ 2 cmb) Mỗi thấu kính có tiêu cự không thay đổi được2) Còn muốn cho ảnh hiện trên màng lưới cố định,mắt phải điều tiết để thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinhc)Các thấu kính có thể có tiêu cự khác nhau3) Còn thể thuỷ tinh được cấu tạo bởi một chất trong suốt và mềmd) Muốn hứng ảnh thật cho bởi thấu kính người ta di chuyển màn ảnh sau tháu kính4) Còn thể thuỷ tinh có tiêu cự có thể thay đổi đượca – 3; b – 4; c – 1; d - 2Hướng dẫn về nhà:Học thuộc phàn ghi nhớLàm bài tập 48.3 và 48.4đọc trước bài “ Mắt cận và mắt lão”

File đính kèm:

  • pptVAT LI 9 MAT.ppt