Bài giảng Vật lý 9 - Tiết 15: Thực hành Xác định công suất của các dụng cụ điện - Trịnh Thanh Quang

I.Mục tiêu của bài:

Xác định được công suất điện của các dụng cụ điện bằng vônkế và ampekế

II. Dụng cụ: SGK trang42

III.Nội dung thực hành:

1. Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau:

 

ppt13 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý 9 - Tiết 15: Thực hành Xác định công suất của các dụng cụ điện - Trịnh Thanh Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phòng giáo dục & đào tạo Vĩnh lộcGV thực hiện: Trịnh Thanh QuangTrường THCS Vĩnh Tiờ́nKiểm tra bài cũ:a) Công suất P của một dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng hệ thức nào?a) P = U. I b)Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo?b) Đo hiệu điện thế bằng Vôn kế. Mắc Vôn kế song song với đoạn mạch cần đo sao cho dòng điện đi vào núm (+) đi ra từ núm (-) của Vôn kế.c) Đo cường độ dòng điện bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo?c) Đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế. Mắc Ampe kế nối tiếp với đoạn mạch cần đo sao cho dòng điện đi vào núm(+) đi ra từ núm(-) của Ampe kế.xác định công suất của các dụng cụ điện I.Mục tiêu của bài: II. Dụng cụ: SGK trang42III.Nội dung thực hành:1. Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau:Tiết15: Thực hành:Xác định được công suất điện của các dụng cụ điện bằng vônkế và ampekếMắc mạch điện như sơ đồ H:15.1, đặt biến trở ở giá trị lớn nhất. AVKHình 15.1 Đọc và ghi số chỉ I1của ampe kế vào bảng 1 của mẫu báo cáo. c) Trong hai lần đo tiếp theo, điều chỉnh biến trở để vôn kế lần lượt có số chỉ tương ứng U2 ,U3 như đã nghi trong bảng 1. Đọc và ghi số chỉ của ampe kế đối với mỗi lần đo vào bảng này.b) Đóng công tắc. Điều chỉnh biến trở để vôn kế có số chỉ U1=1V.d) Tính và ghi vào bảng 1 các giá trị công suất của bóng đèn tương ứng với mỗi lần đo.đ) Rút ra nhận xét về sự thay đổi của công suất bóng đèn khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm. Giá trị đo Lần đoHiệu điện thế ( V )Cường độ dòng điện( A )Công suất của bóng đèn( W )1U1=1,0I1=P1=2U2=1,5I2=P2=3U3=2,0I3=P3=Bảng 1:I1= 0,7P1 = 0,7I2= 1I3= 1,4P2 = 1,5P3 = 2,8KAB6V0,5011,5A+-AK2,51,5100,523V-+ CMNAB 2. Xác định công suất của quạt điện:a) Lắp cánh cho quạt điện.b) Tháo bóng đèn khỏi mạch điện trên đây, mắc quạt điện vào vị trí của bóng đèn. Công tắc ngắt, biến trở được điều chỉnh về giá trị lớm nhất.c) Lần lượt thực hiện ba lần đo bằng cách ngắt, đóng công tắc và nếu cần thiết thì điều chỉnh biến trở để vôn kế luôn có số chỉ 2,5V. Đọc và ghi số chỉ của ampe kế trong mỗi lần đo vào bảng 2 của mẫu báo cáo. Ngắt công tắc sau lần đo cuối cùng. d) Tính và ghi giá trị công suất của quạt đối với mỗi lần đo vào bảng 2.đ) Tính giá trị công suất trung bình của quạt điện: P q =P1+ P2+ P33 Giá trị đo Lần đoHiệu điện thế ( V )Cường độ dòng điện( A )Công suất của bóng đèn( W )1U1 = 2,5I1 =P1 = 2U2 = 2,5I2 =P2 =3U3 = 2,5I3 =P3 =Bảng 2:I1= 1,2P1 = 3P2 = 3P3 = 3I2= 1,2I3= 1,2KAB6V0,5011,5A+-AK2,51,5100,523V-+CMNAB+_KAB6V0,5011,5A+-AK2,51,5100,523V-+CMNAB+_KAB6V0,5011,5A+-AK2,51,5100,523V-+CMNAB+_Bài học kết thúc tại đâyCảm ơn các em!Yờu cầu học sinh: Thu dọn đồ dựng thớ nghiệm.Hoàn thiện bỏo cỏo thực hành.

File đính kèm:

  • pptvat ly 6 2011.ppt