Bài kiểm tra số 1 (thời gian 45phút) (trước tác động và sau tác động)

BÀI KIỂM TRA SỐ 1 (thời gian 45phút)

(Trước tác động)

Họ và tên: Lớp: .

Bài 1(3 điểm) : Trong các quy tắc tương ứng sau, quy tắc nào cho ta tương ứng là một hàm số:

 

doc3 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra số 1 (thời gian 45phút) (trước tác động và sau tác động), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI KIỂM TRA SỐ 1 (thời gian 45phút)
(Trước tác động)
Họ và tên:  Lớp: ..
Bài 1(3 điểm) : Trong các quy tắc tương ứng sau, quy tắc nào cho ta tương ứng là một hàm số: 
 X Y X Y
 f g
 X Y X Y
 h i 
4
2
-2
3
4
6
5
7
1
2
3
3
7
1
2
3
1
2
 k
R R
x 
 l
N N
n ước của n
 R R N N
Trả lời : (đánh dấu x theo phương án của em) 
Quy tắc
Phải là hàm số
Không phải là hàm số
f
g
h
i
k
l
Bài 2(3điểm ) Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào biểu diễn một tương quan hàm số X vào Y:
 y y 
 1 
 1 
 O 1 x -1 1 x
 -1 -1
 (a): x = y2 (b) : x2 +y2 = 1
 y y
 1 1
 - 1 O 1 x O 1 x 
 -1 
 ( c ): y = x2 (d): = 1-x
Trả lời: (đánh dấu x theo phương án của em)
Đồ thị
Là hàm số
Không phải là hàm số
a
b
c
d
Bài3(4điểm): Cho bài toán. Tìm giá trị lớn nhất của với x + y + z = 1 và x, y, z > 0.
Lời giải: Áp dụng BĐT Côsi ta có:
; ; . 
Nhân vế với vế của các BĐT trên ta có , vậy maxS =.
Lời giải trên có sai lầm, em hãy phát hiện và sửa chữa sai lầm đó
ĐÁP ÁN
Bài 1 : Mỗi phương án (0,5 điểm) ;
Bài 2 : Phương án a,b (mỗi PA 0.5 điểm); hai phương án còn lại (mỗi PA 1điểm) ;
Bài 3 : Phát hiện sai lầm (2 điểm) (dấu = không xảy ra) ; sửa chữa sai lầm (2 điểm) phương án giải đúng :
BÀI KIỂM TRA SỐ 2 (thời gian 45phút)
(Sau tác động)
ĐỀ BÀI :
Bài 1 (3 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của ( x )
Bài 2 (5điểm): Cho PT: 
Giải PT với .
Tìm điều kiện của m để PT có nghiệm.
Bài 3 (2 điểm): Em hãy cho một quy tắc là hàm số; một quy tắc không là hàm số?
ĐÁP ÁN
Bài 1: 3 điểm
Bài 2: 
Giải PT 2 điểm
Điều kiện m 3 điểm
Bài 3: Mỗi quy tắc 1 điểm

File đính kèm:

  • docbai kiem tra hoc sinh 1.doc
Bài giảng liên quan