Báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của phòng giáo dục trong mọi hoạt động.

- Giáo viên được đào tào chính qui. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Luôn tìm biện pháp để nâng chất lượng giảng dạy. Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao .

 

ppt33 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 14/07/2018 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
?--ÑOAØN ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI ÑEÁN LAØM VIEÄCPHÒNG GD - ĐT HUYỆN TAM BÌNH * TRƯỜNG THCS LOAN MỸ *Thöù 222/4/2013PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO HUYEÄN TAM BÌNHTRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LOAN MYÕBÁO CÁOViệc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông I. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2012-2013:1. CBGV:Tổng số Chia raĐảng viênBGHGiáo viênNhân viênTS/NữDân tộc/NữTS/NữDân tộc/NữTS/NữDân tộc/NữTS/NữDân tộc/Nữ1/0360/030/202/25/31/116/111/1I. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2012-2013:2. Học sinh: Khối 6789Tổng số lớp: 164444Tổng số HS: 3681131077969Nữ: 18358544031Dân tộc: 25386695345I. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2012-2013:3. CSVC:Tổng số phòng Phòng học Văn phòng Thư viện Phòng vi tính Thiết bị 14101111I. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2012-2013:4. Thuận lợi:- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của phòng giáo dục trong mọi hoạt động.- Giáo viên được đào tào chính qui. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Luôn tìm biện pháp để nâng chất lượng giảng dạy. Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao .I. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2012-2013:5. Khó khăn:- 68,7% học sinh là người dân tộc Khơmer, nên việc tiếp thu kiến thức của các em có chậm hơn so với các học sinh khác.- Đa số các em thuộc gia đình nghèo và cận nghèo nên việc quan tâm đầu tư cho học tập của gia đình đối với các em còn nhiều hạn chế .- Bản thân học sinh cũng chưa tích cực trong học tập nhất là học sinh dân tộc.- Giáo viên còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy. a/ Học sinh:b/ Giáo viên: c/ Cơ sở vật chất: - Chưa có phòng chức năng để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập .II. Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông:1.Về chương trình - Chương trình giáo dục phổ thông quy định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được cho từng môn học. Phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học.a.Thuận lợi:- Chương trình, nội dung sách giáo khoa có những điểm gần gũi với học sinh với thực tế cuộc sống, rèn luyện được kỹ năng cho học sinh.II. Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông:1.Về chương trình - Một số bài quá dài, rèn luyện nhiều kỹ năng, gây khó trong tiếp thu của học sinh ( môn Hóa).b.Khó khăn: - Chương trình còn lồng ghép nhiều phần, nhiều kỹ năng, nên học sinh dân tộc khó tiếp thu ( môn tiếng Anh ).- Học sinh dân tộc phát âm chưa chuẩn, tiếp thu bài chậm nên còn viết sai từ, sai câu, sai dấu ( môn Văn ).II. Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông:2. Về sách giáo khoa:- Sách có kênh hình, kênh chữ rõ ràng, đủ thông tin để học sinh hứng thú học tập.a.Thuận lợi:- Sách có bài đọc thêm giúp học sinh tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo trong học tập.II. Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông:1.Về chương trình - Các môn đều có nội dung giảm tải nên gây khó cho GV và HS, GV cần thường xuyên nghiên cứu kỹ nội dung để thực hiện, nếu không sẽ dạy thừa kiến thức.b.Khó khăn: - Sách có một số màu chưa phù hợp ( môn Hóa )- Một số bài nghe ở lớp 8 nội dung không gần gũi, gây khó hiểu cho học sinh ( môn tiếng Anh ).- Một số nội dung trình bày phức tạp, khó hiểu ( môn Toán )- Một số bài văn thơ cổ khó hiểu ( môn Văn ).III. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục::1. Đội ngũ nhà giáo:522341+ Về số lượng:Toán LýHóaSinh Văn Sử ĐịaAVCông nghệ TDNhạcHọa423121III. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục::1. Đội ngũ nhà giáo:+ Độ tuổi:Độ tuổiTSNữDưới 3186Từ 31 - 401510Từ 41 - 5063Từ 51 - 6011III. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:1. Đội ngũ nhà giáo:- Trong năm học 2012-2013 với số lượng giáo viên hiện tại thì đủ để thực hiện công tác giảng dạy tại trường.- Tỉ lệ học sinh trên giáo viên: 368/30=12,2+ Về phẩm chất năng lực:- Trình độ đào tạo: CĐSP: 5 ĐHSP: 25- Năng lực kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy: Đạt GVG tỉnh: 14 Đạt GVG huyện: 12- Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên: xuất sắc 30/30III. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:1. Đội ngũ nhà giáo:+ Về công tác quy hoạch+ Về chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.- Trường hiện theo chỉ đạo của ngành, hàng năm trường thực hiện công tác quy hoạch BGH theo hướng dẫn -Công tác quản lý và sử dụng đội ngũ đúng theo quy đinh - Chế độ lao động của giáo viên đúng theo quy định. - Hưởng chế độ 135 từ tháng 7/2001 đến tháng 6/2006 - Những CBGV hưởng chưa đủ 5 năm thì tiếp tục được hưởng đến tháng 12/2008. - Tháng 7/2006 đến 12/2008 phụ cấp ưu đãi là 35%. - Tháng 1/2009 đến nay phụ cấp ưu đãi là 30%.III. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:2. Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng: 1 Phó hiệu trưởng: 0 ( do đã luân chuyển công tác )IV. Về đầu tư tài chính và cơ sở vật chất:1. Tài chính: - Việc thực hiện quy định về tự chủ tài chính đã giúp trường chủ động hơn trong việc mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhỏ phục vụ cho công tác dạy và học của trường - Chính sách miễn giảm: trường thực hiện đúng theo qui định . - Trường chỉ có phòng dùng để học, còn thiếu phòng chức năng. - Phòng học xây dựng đã lâu nên xuống cấp.2. Cơ sở vật chất:IV. Về đầu tư tài chính và cơ sở vật chất:c/ Công tác XHHGD: Năm học 2009-2010: 15.292.000đ	Năm học 2010-2011: 22.780.000đ	Năm học 2011-2012: 8.200.000đV. Về chất lượng học tập của học sinh:1. Đánh giá về chất lượng học tập của học sinh:+ Công tác duy trì sĩ số: Năm học 2009-2010: 17/403 - 4,2%, trong đó HS dân tộc 11/265 - 4,1% . Năm học 2010-2011: 27/353 - 7,6%, trong đó HS dân tộc 25/234 - 10,6%. Năm học 2011-2012: 15/361 - 4,1%, trong đó HS dân tộc 5/235 - 2,1%.V. Về chất lượng học tập của học sinh:1. Đánh giá về chất lượng học tập của học sinh:- Thuận lợi: Công tác duy trì sĩ số nhà trường luôn được Phòng giáo dục, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ trong công tác chỉ đạo, vận động ra lớp, giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.	Hội PHHS, giáo viên chủ nhiệm tích cực trong công tác vận động học sinh trở lại lớp.V. Về chất lượng học tập của học sinh:1. Đánh giá về chất lượng học tập của học sinh: - Khó khăn: GVCN chưa nắm rõ tâm lý học sinh và gia đình nên việc vận động các em bỏ học trở lại lớp hiệu quả không cao.	Đa số các em học sinh thuộc gia đình nghèo, nên việc quan tâm của gia đình đến việc học của các em còn nhiều hạn chế.	Đến mùa vụ gia đình cho các em nghỉ học để đi cắt lúa phụ giúp gia đình.	Cha, mẹ các em đi làm thuê kiếm sống xa nên dẫn các em đi theo, do đó các em cũng bỏ học.V. Về chất lượng học tập của học sinh:2. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu, kém: Chất lượng học tập của học sinh năm học 2009-2010:KhốiTSHSGiỏiKháT. bìnhYếuKémTSTLTSTLTSTLTSTLTSTL6901213,33437,83033,31415,671071211,25046,73633,698,58851517,63237,63338,844,711,391042120,24644,23230,854,8TC3866015,516242,013133,9328,310,3V. Về chất lượng học tập của học sinh:2. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu, kém: Chất lượng học tập của học sinh năm học 2010-2011:KhốiTSHSGiỏiKháT. bìnhYếuTSTLTSTLTSTLTSTL6891820,23640,42831,577,97811214,83948,12834,622,58781924,43342,32430,822,59781721,83038,53139,700TC 3266620,213842,311134,1113,4V. Về chất lượng học tập của học sinh:2. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu, kém: Chất lượng học tập của học sinh năm học 2011-2012:KhốiTSHSGiỏiKháT. bìnhYếuTSTLTSTLTSTLTSTL61143127,2%4943,0%2925,4%54,4%7841720,2%4047,6%2428,6%33,6%8741723,0%3445,9%2229,7%11,4%9711825,3%3447,9%1926,8%TC3438324,2%15745,8%9427,4%92,6%V. Về chất lượng học tập của học sinh:2. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu, kém: Học lực loại giỏi đều tăng hàng năm, thể hiện sự cố gắng học tập của các em học sinh, giáo viên có quan tâm đầu tư để nâng chất lượng giảng dạy của nhà trường. Bên cạnh đó học sinh xếp loại yếu cũng còn, mặc dù tỉ lệ có giảm hàng năm, do học sinh chưa ý thức tốt trong học tập, gia đình ít quan tâm, giáo viên chưa có biện pháp hữu hiệu để giáo dục học sinh cá biệt.V. Về chất lượng học tập của học sinh:3. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: Năm 2010: 147/ 148 - 99,3% Năm 2011: 140/ 140 - 100% Năm 2012: 146/ 154 - 94,8% Năm 2010: 135/147- 91,83% Năm 2011: 131/140- 93,57% Năm 2012: 137/146- 93,83%4.Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10:5.Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học nghề: Năm 2012: 2/146 - 1,3% V. Về chất lượng học tập của học sinh:6. Đánh giá về đạo đức học sinh: - Năm học 2009-2010:KhốiTSHSTốtKháT. bìnhYếuTSTLTSTLTSTLTSTL6905156,73538,944,471075955,13229,91514,110,98855665,91618,81011,833,591047269,22625,065,8Cộng 38623861,710928,2359,141,0V. Về chất lượng học tập của học sinh:6. Đánh giá về đạo đức học sinh: - Năm học 2010-2011:KhốiTSHSTốtKháT. bìnhYếuTSTLTSTLTSTLTSTL6896471,92528,1007815770,42227,122,58785570,51620,579,09786178,21721,800Cộng 32623772,78024,592,8V. Về chất lượng học tập của học sinh:6. Đánh giá về đạo đức học sinh: - Năm học 2011-2012:KhốiTSHSTốtKháT. bìnhYếuTSTLTSTLTSTLTSTL61148271,9%2925,4%32,7%7846476,2%2023,8%8745473,0%1418,9%56,8%11,3%9715476,1%1723,9%TC34325474,1%8023,3%82,3%10,3%V. Về chất lượng học tập của học sinh:6. Đánh giá về đạo đức học sinh: Hạnh kiểm loại tốt có tăng hàng năm, học sinh có cố gắng để đạt kết quả cao trong học tập. Bên cạnh đó cũng còn học sinh chưa tốt, còn trốn tiết, bỏ học, không nghe lời thầy cô dạy bảo, nên cũng còn học sinh có hạnh kiểm trung bình và yếu.VI. Đánh giá chung, đề xuất, kiến nghị:1. Đánh giá chung: - Chương trình phù hợp với việc đổi mới dạy học. - Sách giáo khoa có đủ thông tin để học sinh hứng thú học tập. - Nhà trường có đủ giáo viên để thực hiện tốt công tác giảng dạy .VI. Đánh giá chung, đề xuất, kiến nghị:2. Đề xuất, kiến nghị:- Xây dựng thêm phòng chức năng để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác dạy và học của nhà trường. - Đầu tư nâng cấp để trường khang trang hơn: Xây hàng rào xung quanh trường, nhà để xe cho GV và HS. Sửa chữa cửa sổ, la phong các phòng học, đường đi vào trường, sân chơi cho học sinh. - Hàng năm cung cấp thiết bị dạy học để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.Xin kính chaøo Tr©n träng c¸m ¬n !

File đính kèm:

  • pptBAO CAO DAI BIEU QUOC HOI LAM VIEC TAI TRUONG THCSLOAN MY.ppt